İSTANBUL'DA

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( SÜREKLİ AYIRDINDA VE FARKINDA OLUNMASI GEREKENLER!!! )


 Doğrudan, bu bölüm/sayfa içeriğinde
arama yapmak için...

( Klavyenizde "Ctrl + F" tuşlarıyla[önce "Ctrl" tuşu ve basılı tutarken "F" tuşuna basarak] ve/veya(^/v) fareyle[mouse] sol üst köşedeki "Düzenle/Edit" kısmında "Bul/Find"'ı tıklayarak aradığınız sözcüğü yazarak aramanızı yapabilirsiniz. )* ( Windows için geçerlidir. )
* ( Linux ve Macintosh kullanıcıları nasıl arama yapacaklarını biliyorlardır. )AÇIKLAMALAR/ÖNSÖZ
[Mutlaka okuyunuz!!!]

- Bazı sözcüklerin, hem sözlüklerdeki karşılığına yer verilmekte, bazılarına da özellikle yer vermeyip psikolojik, felsefi, bilimsel, sanatsal, göreceli, uygulayımsal, belirli bir sınırlılık ve yaklaşımlardan yararlanılarak parantezler açılmıştır.

- Bu çalışmada, başlıkların altlarındaki bilgilere/açıklamalara (parantezlere), kişilerin, kendilerinin düşünmelerine fırsat verebilme amacıyla ve özellikle pek fazla yer verilmemektedir. Zihinlerce/kişilerce uygun bulunmayabilecek bilgiler/parantezler, gözardı edilebilir.
[ Kavramların yanında bulunan ( ) parantezler, ek bilgi ya da açıklama olarak, [ ] köşeli parantezler ise ayrıntı/teknik bilgi vermek üzere kullanılmıştır. ]

- Çoğu sözcüğe, özellikle ve belirli bir yaklaşımla yer verilmemiştir. Hayır! / Evet!

- Bu çalışmada, çoğu sözcüğün/kavramın altında, bazılarında “açıklama/ları” bulunmakta, bazılarında da -özellikle ve çeşitli nedenlerden dolayı- bulunmamaktadır.

- Bazı başlıkların altına, veri/bilgi girmemizin çeşitli nedenlerinden biri ise ulaşım/erişim kolaylığı sağlamak üzere, hazır veri/bilgi karşılıklarını sunmak üzeredir! [Dolayısıyla sizin de FaRkLaR Kılavuzu'na destek olabilmek amacıyla üyeliğinizi şimdi başlatmanızı dileriz! Teşekkür ederiz!] )

- Bu çalışmanın, sadece sözlük olarak algılanmamasını ve kullanılmamasını da sağlamak amacıyla ve özellikle “:”[iki nokta üst üste] ya da “...dır!” şeklinde belirtilmemiştir!

- Bu çalışmada, başlıkların [kavram ya da olguların], ne olduklarından çok, ne olmadıklarına işaret etme çabası güdülmektedir. [ Bir DEĞİL’leme çalışması olarak değerlendirilmelidir! ]

- Bu çalışmada bulunan tüm karşılaştırmaların, tanımlan(a)mayan, sözcük olarak karşılığı/adı tam olarak oluşturul(a)mamış, fakat zihinlerimizde karşılığı bulunan/bulunabilen “3.” anlamları ve/veya ara anlamları düşünülebilir.

- Bu kılavuz/sözlük, dil(d)e/kavramlar(d)a/sözcükler(d)e ilginizin daha da artması ve sözlük/ahit kullanımını artırmayı amaçlamaktadır.

- İngilizce’ye ve öteki dillere yer verme nedenimiz, öteki dillerle karşılaştırmalı yaklaşımla belirli bir bilince sahip olmanıza, aracı olabilmektir.

- Çoğu sözcüğün, zaman içinde, kökenbilimsel(etimolojik) derinliklerine ve öteki dillerdeki karşılıklarına da yer verilecektir. (Bu konuda her türlü destek ^v(ve/veya) katkınızı görmekten mutluluk duyarız!)

- Bu kılavuzdaki bilgiler, SDP(Sinir Dili Programlası)(NLP) üzerine de kılavuzluk edebilir.

- Bu kılavuz, soru sorma/sorgulama, yoğun/derin düşünme aracı/vesilesi olarak kullanılabilir.

- Bu kılavuz/sözlük üzerine olan tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız! Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz."... ile/ve/değil/yerine ..."
[bağlaçların kullanımı/okunuşu...]

- Kavramların aralarında kullanılan/bulunan
"... ile/ve/değil/yerine ..."
bağlaçları, ilgili satırı 2/3/4 kez ve ayrı ayrı şekilde okumanız ve satırları tekrarlamamak içindir.
( - UCLAR ile FARKLAR [karıştırılmamalı!]
- UCLAR ve FARKLAR [ayrı olmalarının yanısıra birlikte de düşünülebilir/kullanılabilir!]
- UCLAR değil FARKLAR [dır!]
- UCLAR yerine FARKLAR [düşünülmeli/kullanılmalıdır!] )... ile ...
[ÖNCESİ | SONRASI]

- Sözcükleri dizerken ya da "... ile" öncesiyle "ile ..." sonrası arasında bir öncelik/fark/özellik/tercih/vurgu yoktur. Her ikisini de kesinlikle birbirine karıştırmamak, her ikisinin de derinliğine/önemine ve ciddiyetine yer/destek verilmesi gerekmektedir.

- Belirlemelerin/karşılaştırmaların daha da oturması/derinleşmesi için, "ile"den sonraki sözcüğün yanına tekrar "ile"den önceki sözcüğü düşünerek/koyarak değerlendiriniz.
( "- BÜTÜN ile TÜM" ise "- BÜTÜN ile TÜM (ile BÜTÜN)" gibi. )* ( Başlangıç tarihi: 06 Kasım 2008 )

( "- İSTANBUL ile TÜRKİYE " ise "- İSTANBUL ile (TÜRKİYE ile İSTANBUL)" gibi. )

EN SON YAPILMIŞ OLAN EKLEMELER
[ 06 Mart - 25 Mayıs 2020 arasında... ]


 

Bugün [25 Mayıs 2020] itibariyle
İstanbul bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2020 - 06 Mayıs 2020 arasında... ]
( 2 yeni ekleme, 2 katkı )


- KENTSEL "ÖTELEME" ile/değil/yerine/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan | 13:32 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

- YAPISAL DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ Eklenme Tarih ve Saati: 28 Nisan | 13:29 ]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

( )

 

  

 


 

 

- ŞEHİR ve MEDENİYET

- KENT ile/ve/değil/yerine ŞEHİR

( Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. İLE/VE/DEĞİL/YERİNE İnsanın katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. )

- ŞEHİRDE YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine ŞEHİRLİ OLMAK
( Sn. Dücâne Cündioğlu'nun köşe yazısı... )

- İSTANBUL'U GÖRMEK ile/ve/değil/yerine İSTANBUL'A GÖRÜNMEK

- TEMEDDÜN: ŞEHİRLEŞME

- İSTANBUL'UN AÇILIŞI ile/ve İSTANBUL'UN FETHİ

( 11 Mayıs 330 İLE/VE 29 Mayıs 1453 )

- FATİH SULTAN MEHMET ve NİMEL[< Nİ AMEL] CEYŞ
( ... VE Fetihte şehit olan askerler. )
( 18 SEKBANLAR: Şehzâde Camii [Saraçhane'de] karşısında, [eski] Nikah Dairesi'nin yanındaki mezarlıklar. )

- İSTANBUL ve/<> DİVAN EDEBİYATI

- ROMA ve II. ROMA

( ... ve İSTANBUL )
( Arkeo 3D )

- BATI ROMA İMPARATORLUĞU ile/ve/değil DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU
( ... İLE Fethedilmiş olan. )

- OSMANLI İMPARATORLUĞU değil OSMANLI DEVLETİ
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

- III. MUSTAFA: İstanbul'un ikinci "mimarı"!

- YERLİ ile/ve YEREL

- YATUK
: ŞEHİR

- POLİS: ŞEHİR [İstanbul'un adlarından biri olarak da kullanılmıştır.]

- İSTANBUL'UN ORTASI ile/ve SIFIR(MİLYON/MILLION) TAŞI
( Şehzâde Camisi'nin köşesinde bulunan taşın bulunduğu noktadır. İLE/VE Sultanahmet'te, Divanyolu başında, Yerebatan Sarnıcı köşesinde bulunan Bizans eseri taş sütundur. [Dünyanın, İstanbul'un merkezi ve başlangıç noktası, Avrupa'ya İstanbul'dan başlayan yolun başı olarak değerlendirilmiştir.] )
( Osmanlı için. İLE/VE Bizans için. )

- BİLÂD-I SELÂSE ile VİLÂYAT-I SELÂSE
( Üç şehir. İLE Üç vilâyet. )
( * Üsküdar, Galata, Eyüp.
* İstanbul, Edirne, Bursa.
İLE
Selânik, Manastır, Yanya. )

- BEYKOZ[İNCİRKÖY] ve BEYLERBEYİ ve BEYOĞLU

- AKROPOLİS
: Eski Yunan'da yüksek yerlere kurulan ve etrafı surlarla çevrili olup içinde saray ve tapınak bulunan berkitilmiş(sağlamlaştırılmış) şehir.

- MAHALLE ile/ve SEMT

- DERVAZE
: Şehir ve kale kapısı.

- ŞEHREMİNİ: ŞEHİR EMİNİ

- VEZNECİLER: Adını, barut ölçüsünden[vezne < vezn] ve bu ölçüyle barut satan dükkanların bulunduğu bölgeden almıştır.

- KU: KÖY, MESKEN, MAHALLE

- KAPAN: ÇARŞI

- SAHAFLAR ÇARŞISI < FESÇİLER ÇARŞISI

- Mısır ÇARŞISI değil MISIR ÇARŞISI

( Adını yenilen mısırdan değil Mısır ülkesinden almaktadır. Vurguyu Mı:sır şeklinde yapmak gerekir. )

- SORGUÇÇU HAN ile SORGUÇÇULAR ÇARŞISI
( Bayezıd'ta, Kapalı Çarşı'nın güneyinde, Kalpakçılar Caddesi'ndedir. İLE Bayezıd'ta, Kapalı Çarşı'da, Bedesten yakınında bir çarşı. )

- SALI PAZARI ile SALI PAZARI ile SALI PAZARI
( Fındıklı - Tophane arasındaki semt. İLE Kadıköy'de, Altıyol - Selâmiçeşme arasında bulunan bir semt ve pazar. İLE Şehremini'de kurulan semt pazarı. )

- GALAT/A
( Taşralı, cahil. [Cenevizler'in verdiği ad.] | Gemilerin bağlandığı yer. | Liman şehri. | İncirlik. )
( GALATOS: Sütün dağı(tı)ldığı bölge. | PERA: Karşısı, karşıyaka. )
( 1260, NİF ANTLAŞMASI )
( GALAT-I MEŞHUR: Yaygın hale gelerek yerleşmiş (cahil) sözü. )

- TÜNEL ile/ve FÜNİKİLER
( Beyoğlu - Karaköy arasında. İLE/VE Taksim - Kabataş arasında. )

- SÜTLÜCE (< GALATAT[Rumca]) ile SÜTLÜCE
( Haliç'te, Hasköy'de, Halıcıoğlu'nun kuzeyindedir. İLE Beykoz'da, Yalıköy'de bulunan eski bir piknik yeri. )

- URUK ile/ve KİŞ
( İlk şehir. İlk kez sur inşa edilen şehir. İLE/VE İlk Sümer şehirlerinden biri. )

- SURİÇİ ile SURDIŞI

- DERB:
Sur kapısı.

- SUR ile/ve BURÇ

- TAÇ KAPI ile/ve ÖTEKİ KAPILAR

( Sadece Padişah'ların kullandığı kapı. İLE/VE ... )

- TAÇ KAPI/LAR ile/ve İMPARATOR KAPISI / ALTIN KAPI
( ... İLE/VE Yedikule'nin iç tarafındadır. )

- TAŞKAPI / PETRİ KAPISI: Haliç deniz suru kapılarından biridir. Topkapı adıyla da bilinir.

- BÜYÜK KAPI/LAR ile/ve KÜÇÜK KAPI/LAR
( ... İLE/VE Osmanlı'da "Koltuk Kapısı" alarak adlandırılırdı. )

- ÇATLADIKAPI: Kumkapı-Ahırkapı arasında. [1532 yılındaki sarsılma nedeniyle bu kapının çatlamış olmasından dolayı bu adı almıştır]

- DEMİRKAPI ile DEMİRKAPI ile DEMİRKAPI
( Sarayburnu'nda bulunan deniz surları kapılarından biriydi. [Demiryolu yapımı sırasında yıkılmıştır.] İLE Eyüp'te bir semt. İLE Hoca Paşa mahallesi. )
( Haçlılar ile Osmanlılar'ın İstanbul'u alırken kente girdikleri kapılardan biri. İLE ... İLE ... )

- İSTANBUL'UN: SULARI ve SURLARI

- SUR ile/değil SARNIÇ

( Kale duvarı. İLE/DEĞİL Yeraltı su deposu. )

- AYAZMA[< Yun.][Hristiyanlıkta]: Şifalı/kutsal su/kaynak/pınar.

- SUR ile/ve İÇ KALE

- BAYEZİD MEYDANI'NDA: ÇINAR AĞACI ile/ve KESTANE AĞACI

- BAYEZİD'İN: DELİSİ ve VELİSİ ve KEDİSİ

- ÇINARALTI ile/ve KÜLLÜK KIRAATHANESİ

- NUMUNE BAĞLARI ile/ve KAZIKLI BAĞLARI ile/ve CEVİZLİBAĞ

- ANEMAS KULESİ VE ZİNDANLARI ile/ve HERAKLEUS BURÇLARI

- DİKİLİTAŞ ile/ve DİKİLİTAŞ ile/ve DİKİLİTAŞ

( Sultanahmed At Meydanı'nda. İLE/VE Nişantaşı'nda. [Valikonağı Caddesi] İLE/VE Yıldız'da. )
( M.Ö. 1457'de ] [İst.'a dikilişi 390][18.74 m. yüksekliğindedir] İLE/VE ... İLE/VE Sultan II. Mahmud'a ait yazılı sütun. [1811] )
( OBELISK )

- MENLEH ile KESTEL
( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )

- TAHTAKALE[Ar. < TAHT el-KALÂ]: Kalenin/surun altı.

- İL/EL: ORDA + KUN + BUDUN

- ADALAR ve/> ÜSKÜDAR ve/> BEYOĞLU ve/> SURİÇİ

- İSTANBUL ile/ve TÜRKİYE

( Eski İstanbul'un denizden yüksekliği 2 ile 12 metre arasındadır. )
( 1854/55: İstanbul Belediyesi'nin kuruluşu. )
( İSTANBUL SÖZLÜĞÜ - M. ORHAN BAYRAK - TARİH DÜŞÜNCE KİTAPLIĞI )
( İSTANBUL'UN İLKLERİ VE ENLERİ - SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU - EP YAYINLARI )

- İstanbul Çalışmaları Merkezi - Istanbul Studies Center - Murat Güvenç (Videolar - Konuşmalar)

- Kent/İstanbul 95 - İstanbul İlçe Belediyelerinde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması Projesi

- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü

- İstanbul 2010

- İstanbul Tarih.com

- I am İstanbul

- İstanbul Kitapçısı

- İstanbul Fotoğrafları Dizini/Forumu

- İstanbul'u Gezelim

- Arkeoloji Müzesi

- Müze Kart'ınızı Alınız!

- SANAL MÜZELER I, II
( Müzelerde geçen 1 saat, 1000 kitap okumuş kadardır. )

- DÎVÂN EDEBİYATI MÜZESİ ve GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
( İkisi de aynı yerdir. [Tünel'dedir.] )
( 1492'de Mevlevî Tekkesi. VE 1975'te müze. )

- SADBERK: YÜZ(100) GÜL

- BÜYÜKŞEHİR ile/ve METROPOL ile/ve MEGAPOL

- BOĞAZLAR('I)

- İST. BOĞAZI'NDA: ÜST AKINTI ile/ve ALT AKINTI

( Karadeniz'den gelen. İLE/VE Ege'den gelen. )

- İSTANBUL BOĞAZI: İNEKGEÇİDİ, BOSPHORUS[İng.]
( Uzunluğu 29.9 km.dir. [Eski kaynaklarda 120-160 stadion olarak belirtilmiştir. (1 stadion: 185 metre.)] )
( En dar yeri 0.698 km.dir. )
( Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru olan akıntı daha güçlüdür. )
- İSTANBUL'UN ADLARI ve ŞANLARI
( BYZAS, BUZIS, BYSE, BYSANTE [İlk adlarından.] )
( BYZANTION [Byzas'ın kenti.][Roma dönemine kadar kullanılmıştır.] )
( ANTONEIA, ANTHUSA, DEUTERA ROME [Roma'lıların kullanımı.] )
( KONSTANTINOPOLIS [Uzun süre bu adla tanımlanmıştır.] )
( TSARIGRA [İmparator kenti.][Slav kaynaklarında.]
( MIKLEGARD [İmparator Mikhael’in kenti.][Vikingler'de.] )
( TEKFURİYE, ZAVEGOROD [Rus'ların kullanımı.] [TEKFUR: Bizans hudud valisi] )
( VİZENDOVAR [Macar'ların kullanımı.] )
( KANATORYA/KANATURİYE [Polonya'lıların kullanımı.] )
( AYLANA [Çek'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNAPOL [Avusturya'lıların kullanımı.][Nemçe] )
( HERAKLİYAN [İsveç'lilerin kullanımı.] )
( İSTEFANYA, İSTEFANİYE [Hollanda'lıların kullanımı.] )
( AGRANDONE [Frank'ların kullanımı.] )
( YAĞFURİYE, POZANTİYAM, KONSTANTİNİYE [Frenk'lerin kullanımı.] )
( KOSTİYE, KOSTİN [Portekiz'lilerin kullanımı.] )
( MAKEDONYA [Latin'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNİYYE-İ KÜBRA [Arap'ların kullanımı.] )
( KAYSER-İ ZEMİN[Yeryüzü imparatoru] [Fars'ların/Acem'lerin kullanımı.] )
( TAHT-I RUM [Hint'lerin kullanımı.] )
( ÇAKDURYAN, ÇAKDURKAN [Moğol'ların kullanımı.] )
( SAKALYA [Tatar'ların kullanımı.] )
( VİZENDOVİNA [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( YANKOVİÇE, ALEKSANDRA [Süryani'lerin kullanımı.] )
( PÜZANT [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( ÂSİTÂNE [Osmanlı'larda!] )
VE
( ÂSİTÂNE-İ SAADET[Sultan Sarayı] )
( DÂR-ÜL HİLÂFE[Halife'nin evi] )
( DÂRÜ'S SALTANA[Saltanat'ın evi] )
( DERGÂH-I SELÂTİN[Sultanlar kapısı] )
( DERSAADET, DERALİYE )
( [Yun.]: EIS TIN POLIN, ISTINPOLIN: Kentte, kent içinde, kent içi. )
( MAHRÛSE: Türklere göre, İstanbul'un Büyük Kent anlamına gelen bir adı. )
( MAHRÛSE-İ KONSTANTİNİYE: Konstantiniye Büyük Kenti. )
( İSTİMBOLİ [Verilen adlardan biri.] )
( KONSTANTİNİYYEBULİN [Verilen adlardan biri.] )
( POZANTİYAM [Verilen adlardan biri.] )
( SÜDDE-İ SALTANAT Saltanatın Eşiği. [Verilen adlardan biri.] )
( İstanbul, en çok adı olan şehirdir. )

- 7 TEPE: İSTANBUL ile/ve ROMA
( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
[Yediye yükseltmek için uydurulmuştu] İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )
( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendisini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )

- İSTANBUL ile/ve NEFS-İ İSTANBUL
( BÎLÂD-I SELÂSE İLE/VE Suriçi İstanbul. [Asıl İstanbul] )

- YEDİTEPE ile/ve ÖTEKİ İSTANBUL TEPELERİ

- SURDIŞI TEPELERİ ile/ve/değil SURİÇİ TEPELERİ

- 7 TEPE ve 7 MAHKEME/NOTER

- PIERRE LOTI değil/yerine ÜÇ ŞEHİTLER ya da İDRİS-İ BİTLİSÎ TEPESİ

- ÂŞİYAN MEZARLIĞI değil KAYALAR MEZARLIĞI

- SARIGÜZEL CADDESİ değil/< SARIGÖREZ CADDESİ

- 1453 ile/ve/değil/yerine 857[hicri]

- İSTANBUL SEMTLERİ I, II

( SARAÇHANE: İstanbul'un ilk ve merkez semti. [Fatih Sultan Mehmet emriyle] )
( ISTANBUL VICINITIES I, II )

- SARAÇHANE = VEZNECİLER

- AYASOFYA ve ZEYREK

( Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrasında benim diye belirlediği yerler. )

- AYASOFYA'DA: BİRİNCİ ile/ve İKİNCİ ile/ve ÜÇÜNCÜ
( M.S.: 360 ile/ve 415 ile/ve 537 )

- AYASOFYA MİNARELERİ'NDE: MİMAR SİNAN DÖNEMİ ile FATİH DÖNEMİ
( [müze girişi itibariyle] Sol taraftakiler. İLE Sağ taraftakiler. )

- DÂRÜLFÜNÛN ile/ve DÂRÜLFÜNÛN
( Basın Müzesi. İLE/VE Ayasofya'da bulunan üniversite binasıydı. )
( 1828 - 1930 yılları arası süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve sergiler düzenlenmektedir. İLE/VE ... )
( Çemberlitaş'ta, II. Mahmud Türbesi yanında. İLE/VE Yanarak 1933'te yok olmuştur. )
( 1865 yılında inşa edilmiştir. 1988'den beri müze olarak kullanılmaktadır. İLE/VE ... )

- DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS
( 24 odalı bir medrese. "Öğretmen yeri" anlamına gelmektedir. İLE/VE Medrese. )
( Sultanahmed Camisi ile Türbesi arasında. İLE/VE
Toptaşı - Üsküdar'da. [Atik Valide Camii külliyesinde.] )
( 1616 yılında inşa edilmiştir. İLE/VE
1583 yılında III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE
Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- GÖZTEPE ile/ve GÖZ TEPE
( Kadıköy, Çifte Havuzlar'dan sonraki semt. İLE/VE
Kanlıca'nın 4 km. doğusunda bulunan bir tepe ve su. )

- GÜMÜŞSUYU(AYASPAŞA) ile/ve GÜMÜŞSUYU ile/ve GÜMÜŞSUYU
( Taksim - Dolmabahçe arasındaki semt. [Adını Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazam'larından olan Ayas Paşa'dan alır.] İLE/VE
Eyüp, Piyer Loti arkasında bulunan bir semt. İLE/VE
Beykoz - İncirköy arasında bir semt. )

- SARIYER: Toprağının altın ve bakır madenlerinden dolayı sarı renkte olmasından dolayı adını almıştır.
( XVIII. yüzyıldan beri kapalıdır, işletilmemektedir. )

- SEBZEVÂT ile/ve "HAŞERÂT" ile/ve TEŞRİFÂT
( Çengelköy'de. İLE/VE Kuzguncuk'ta. İLE/VE Beylerbeyi'nde. )
( Eskiden vapur kaptanlarının daha fazla beklemek zorunda kaldıkları iskeleler ve nedenleri. )
- ANADOLU ile ASYA (KITASI)

- ANADOLU HİSARI ile/ve ANADOLU KAVAĞI

( Kanlıca - Kandilli arasındadır. İLE/VE
Boğaziçi'nin kuzeyinde, Karadeniz'in başlangıcındadır. )

- RUMELİ HİSARI ile/ve RUMELİ KAVAĞI
( Baltalimanı - Bebek arasındadır. İLE/VE
Boğaziçi'nin kuzeyindedir. Kara yoluyla Sarıyer'den sonra gidilen yolun sonundadır. )

- ANADOLU HİSARI(GÜZELCEHİSAR/YENİCEHİSAR) ile/ve ANADOLU HİSARI
( Kale. [65 x 80 m.lik bir alanı kaplar. Duvarları 2.5 m. kalınlığındadır. 3 kulelidir.] İLE/VE
Semt. [Adını bu kaleden almıştır] )

- RUMELİ HİSARI(BOĞAZKESEN HİSARI) ile/ve RUMELİ HİSARI
( Kale. İLE/VE Semt. [Adını bu kaleden almıştır] )
( 1452'de Fatih Sultan Mehmet emriyle, Mimar Musluhiddin eseridir. [9.000 işçiyle 4 ay içinde tamamlanmıştır] İLE/VE ... )
( 125 x 250 m.lik bir alanı kaplar. Duvarları 3 büyük kulesi, 13 burcu bulunur. İLE/VE ... )
( 1745 yangınında Sultan I. Mahmud tarafından onartılmıştır. İLE/VE ... )
( 1958'den beri müze ve son yıllarda yazın konser alanı olarak kullanılmaktadır. [Lütfen gezelim, görelim!] İLE/VE ... )

- KORULAR'DA: YILDIZ, BEBEK, EMİRGÂN, TARABYA, BÜYÜKDERE, BELGRAT ile/ve ABRAHAM, BEYKOZ, ÇUBUKLU, KANDİLLİ, VANİKÖY, KUZGUNCUK(FETHİ PAŞA)
( Rumeli yakasındadırlar. İLE/VE Anadolu yakasındadırlar. )

- ÇEKMECE KÖPRÜSÜ ve BOSTANCI KÖPRÜSÜ ve ÇOBANÇEŞME KÖPRÜSÜ

- ÇATAL ÇEŞME ile/ve ÇATAL ÇEŞME

( Bâbıâli'de, Molla Çelebi Sokağı'nda, cami karşısında. [1881] İLE/VE
Bağdat Caddesi'nde. [1767][1947'de yeri kaydırılmıştır] )

- ÇOBANÇEŞME ile/ve ÇOBAN ÇEŞMESİ
( Havaalanı sapağı öncesinde bulunan çeşme ve semt. İLE/VE
Alibeyköy Deresi ve Kemerburgaz yolunda. [Silâhtar Yusuf Ağa - 1595] )

- ÇİFTE HAVUZLAR ile/ve ÇİFTE HAVUZLAR
( Selâmiçeşme - Göztepe arasında. İLE/VE Davutpaşa - Maltepe arasında. )

- GAZANFER AĞA SEBİLİ ile/ve GAZANFER AĞA SEBİLİ
( Fatih Bozdoğan Su Kemeri ve Karikatür Müzesi yanında. İLE/VE Eyüp, Otakçılar'da. )
( Kapı Ağası Gazanfer Ağa, Mimar Davud Ağa'ya yaptırtmıştır. [1596] İLE/VE Kızlar Ağası Gazanfer Ağa yaptırmıştır. [1599] )

- HAMİD-İ EVVEL (I. ABDÜLHAMİD) SEBİLİ: Gülhane Parkı girişinin karşısındaki sebil.

- HAMİDİYE ÇEŞMESİ ile/ve HAMİDİYE ÇEŞMESİ
( Yıldız Sarayı bahçesinde. [II. Abdülhamid] [1888] İLE/VE
Galatasaray Lisesi bahçesinde. [II. Abdülhamid] [1902] [Tahttaki 25. yılının anısına] )

- İBRAHİM SEBİLİ (AYASOFYA SEBİLİ) ile İBRAHİM PAŞA SEBİLİ
( Ayasofya türbelerinin sağ köşesinde. İLE Şehzadebaşı'nda. )
( XVII. yüzyılda. İLE 1719'da. [Rokoko usûlünde] )

- İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ
( Beykoz, Meydan Çarşısı'nda. [ON ÇEŞMELER adıyla da tanınır] [1746] İLE
Beykoz'da, Ortaçeşme semtinde. İLE
Yalıköy (Serbostanî Mustafa Ağa) Camisi'nin mihrabı önündeki bahçede. İLE
Kireçburnu (Ağaçaltı) Camisi önündeki meydanda. )
( Dördü de Gümrük Emini İshak Ağa tarafından yaptırılmıştır. )

- LÂLELİ ÇEŞME ile LÂLELİ ÇEŞMESİ ile LÂLELİ SEBİLİ ile LÂLİ ÇEŞMESİ
( Galata'da, Okçu Musa Camisi arkalarındadır. [İtalyan mimar Rayomonda D'Aranco] İLE
Lâleli'de, Çukur Çeşme Sokağı'ndadır. [Lâleli Camii külliyesine aittir.] [Çukur Çeşme adıyla da bilinir.] İLE
Lâleli'de, Lâleli Türbesi yanında bulunan, Sultan III. Mustafa tarafından, Rokoko üslûbunda yaptırdığı bir sebil. [1763] İLE
Eski Edirnekapı Mezarlığı'nın başında. )

- MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ
( Fatih'te, İskender Paşa Camisi karşısındadır. İLE
Nişantaşı, Bayıldım Caddesi'ndedir. İLE
Kandilli'dedir. İLE
Taksim - İstiklâl Caddesi'nin başındadır. İLE
Topkapı Sarayı'nda, 3. bahçedeki Kuşhane Kapısı'nın yanındadır. İLE
Tophane Meydanı'nda, Tophane[Nusretiye] Camisi ile Kılıç Ali Paşa Camisi arasındaki meydandadır. )
( 1747'de. [Barok üslûbunda.] İLE 1748'de. İLE 1751'de. İLE 1732'de. İLE
1735'te, Sultan II. Mahmud tarafından. İLE
1732'de, Sultan I. Mahmud emriyle, annesi Saliha Sultan için, Türk Rokoko üslûbunda, Mimar Mehmed Ağa'ya yaptırtılmıştır. [İstanbul'un en yüksek çeşmesidir.][Tophane Çeşmesi olarak da bilinir.] )

- TOPHANE ÇEŞMESİ ile TOPHANE SEBİLİ / NUSRETİYE SEBİLİ
( ... İLE Nusretiye Camisi yanındadır. 1825'te, Sultan II. Mahmud tarafından. [Kitâbe yazıları Hattat Yeserîzâde İzzet tarafındandır.] )

- MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ
( Emirgan'ın güneyinde, Boyacıköy'de, Fıstıklı Yokuşu'nun başındadır. İLE
Emirgan'ın güneyinde, Boyacıköy Polis Merkezi ilerisindeki meydandadır. İLE
Çemberlitaş'ta, Emin Sinan Camisi önündedir. İLE
Bostancı'da, Bostancıbaşı Köprüsü yakınındadır. İLE
İstinye'dedir. )
( 1838'de. İLE 1837'de. İLE 1819'da. İLE XIX. yüzyıl başında. İLE 1834'te. )

- MAHMUD II SEBİLİ ile MAHMUD II SEBİLİ
( Fatih'te, Zincirlikuyu Caddesi'nde, Şekerciler Çarşısı'nda, Efdalzâde Medresesi yanındadır. [Türk Rokokosu üslûbundadır] İLE
Sultanahmet - Divanyolu'nda, II. Mahmud Türbesi yanındadır. )
( 1829'da. İLE 1840'ta, Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilmiştir. [Ampir üslûbundadır.] )

- MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (KEMERALTI ÇEŞMESİ) ile MEHMED AĞA SEBİLİ
( Üsküdar'da, Valide-i Atik Mahallesi'ndedir. İLE Bayezıd, Çarşıkapı'dadır. )
( 1583'te, Dârüssaâde Ağası Mehmed Ağa tarafından. İLE XVI. yüzyılda, Kızlar Ağası Mehmed Ağa tarafından. )

- MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ ile MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA SEBİLİ
( Zeytinburnu, Kazlıçeşme'de, Kara Mustafa Paşa Mescidi yanındadır. İLE Bayezıd'ta, Çarşıkapı semtinde, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi yanındadır. )
( XVII. yüzyılda, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından. [1823'te onarılmıştır.] İLE 1683'te[vefat tarihi], Merzifonlu Kara Mustafa Paşa için yaptırılmıştır. )

- MUSTAFA III ÇEŞMESİ ile MUSTAFA III ÇEŞMESİ
( Üsküdar'da, Ayazma Camisi yanındadır. İLE Topkapı Sarayı'nda, 2. kapıdaki çeşmedir. )
( 1760'da, Sultan III. Mustafa tarafından. [Ayazma Çeşmesi adıyla da bilinir.] İLE
1758'de, Sultan III. Mustafa tarafından. )

- MİHRİŞAH SULTAN ÇEŞMESİ ile MİHRİŞAH SULTAN ÇEŞMESİ ile MİHRİŞAH SULTAN SEBİLİ
( Üsküdar'da, Karacaahmet semtinde, İnadiye Cami Sokağı başındadır. İLE Küçüksu İskelesi'nde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Eyüp'te, Bostan İskelesi Sokak'ta, Mihrişah Sultan Türbesi yanındadır. )
( 1791'de, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından. İLE 1806'da, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından. [Göksu Çeşmesi, Küçüksu Çeşmesi, Valide Çeşmesi adlarıyla da bilinir.] İLE 1795'te, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından. )

- NEVŞEHİR'Lİ İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ ile NEVŞEHİR'Lİ İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ VE SEBİLİ
( Şehzadebaşın'da bulunan bir duvar çeşmesi. İLE Şehzadebaşı Caddesi ile Dede Efendi Caddesi köşesindedir. )
( İkisi de 1720'de yaptırılmıştır. )

- NURUOSMANİYE ÇEŞMESİ ile NURUOSMANİYE SEBİLİ
( Nuruosmaniye Camisi önünde, Kapalı Çarşı'ya bakan kapısının sol tarafındadır. İLE Nuruosmaniye Camisi önünde, Kapalı Çarşı'ya bakan kapısının sağ tarafındadır. )
( 1756'da, Sultan III. Osman'ın Rokoko üslûbunda yaptırttığı bir çeşmedir. [Mimar Hacı Mustafa Ağa eseridir.] [Osman III Çeşmesi adıyla da bilinir.] İLE 1755'te, Sultan III. Osman'ın Türk Rokoko üslûbunda yaptırttığı bir sebildir. )

- PERTEVNİYAL KADIN EFENDİ ÇEŞMESİ ile PERTEVNİYAL SULTAN ÇEŞMESİ / VALİDE ÇEŞMESİ
( Eyüp'te, Eyüpsultan'dadır. İLE Aksaray'da Valide Sultan Camisi bahçesindedir. )
( 1867'de, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan tarafından. İLE 1871'de, Pertevniyal Sultan tarafından. )

- PİYALE PAŞA ÇEŞMESİ ile PİYALE PAŞA SEBİLİ
( Kasımpaşa'dadır. İLE Kasımpaşa'da, Piyale Paşa Camisi yanındadır. )
( 1638'de, Kaptan-ı Derya Uzun Piyale Paşa tarafından. İLE 1573'te, Kaptan-ı Derya Mehmed Piyale Paşa tarafından. )

- RECAİ MEHMED ÇEŞMESİ ile RECAİ MEHMED SEBİLİ
( Vefa'da, Koğacılar Caddesi'ndedir. İLE . )
( İkisi de, 1775'te, Nişancı[tuğra çeken] Recai Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. )
( Rokoko üslûbundadır. İLE Türk Barok üslûbundadır. )

- SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ / AZAPKAPI ÇEŞMESİ ile SALİHA SULTAN SEBİLİ
( Azapkapı'da, Azapkapı Camisi önündedir. İLE Azapkapı'da, Azapkapı Camisi karşısındadır. )
( 1733'te, Sultan II. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan tarafından. [Rokoko üslûbundadır.] İLE 1732'de, Sultan II. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan tarafından. )

- SELİM III ÇEŞMESİ ile SELİM III ÇEŞMESİ
( Yıldız Sarayı'nda, Yâveran Dairesi arkasındaki bahçededir. İLE Üsküdar'da, Selimiye semtinde, Karacaahmet Mezarlığı 8. adanın karşısında, Tıbbiye Caddesi'ndedir. )
( Sultan III. Selim tarafından. İLE 1802'de, Sultan III. Selim tarafından. )

- ŞAHSULTAN ÇEŞMESİ ile ŞAHSULTAN SEBİLİ
( İkisi de Eyüp'te, Zal Mahmud Paşa Camisi yakınında, Şah Sultan Camisi yanındadır. )
( İkisi de 1800'de, Sultan III. Mustafa'nın kızı Şahsultan tarafından yaptırılmıştır. )

- VALİDE ÇEŞMESİ / BEZMİÂLEM SULTAN ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ / GÖKSU ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ
( Maçka'da, Spor Caddesi'ndedir. İLE Küçüksu iskelesinde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Aksaray meydanında, Valide Sultan Camisi yanındadır. )
( Sultan Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Sultan'ın anısı için yaptırtmıştır. [1839] İLE
Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan anısı için yaptırtmıştır. [1806] İLE
1871'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Sultan tarafından. [Pertevniyal Sultan Çeşmesi adıyla da bilinir.] )

- VALİDE SEBİLİ ile VALİDE ÇİNİ SEBİLİ ile VALİDE-İ CEDİT SEBİLİ / YENİ VALİDE SEBİLİ
( Eminönü'nde, Bahçekapı'da, İş Bankası yanındadır. İLE Üsküdar'da, Toptaşı'nda, Çinili Cami yanındadır. İLE Üsküdar'da, Yeni Valide Camisi köşesindedir. )
( 1663'te, Sultan IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan tarafından. İLE 1640'ta, Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan tarafından. İLE 1709'da, Sultan IV. Mehmed'in eşi Gülnûş Sultan tarafından. )

- YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ ile YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ
( Yahya Efendi mezarlığında, Yahya Efendi Camisi yanındadır. İLE Davutpaşa'da, Medrese Çıkmazı sokağındadır )
( 1538'de inşa edilmiştir. İLE 1735'te inşa edilmiştir. )

- ŞEKER SUYU ile ŞEKER SUYU
( Çamlıca'da çıkan iyi bir su. İLE Yakacık'ta çıkan iyi bir su. )
- MURAD IV ÇEŞMESİ / TAVUSLU ÇEŞME: Gülhane Parkı'nda, Çinili Köşk'ün yanındadır. 1635'te, Sultan IV. Murad tarafından yaptırılmıştır. [Adını üzerindeki Tavuskuşu kabartmasından almıştır.]

- HACI BEŞİR AĞA ÇEŞMESİ: Sıfır(Milyon) Taşı yanında. [Sultanahmet]

- MAĞLOVA SU KEMERİ değil MUALLAK SU KEMERİ
( Alibeyköy Barajı, Taş Ocağı Mevkii'ndedir. )
( 1563'te inşa edilen Mimar Sinan eseridir. )
( Kemerlerin Süleymaniye'si denilir. Muallak[boşlukta duran] adıyla bilinmelidir. )
( Uzunluğu 260 m., yüksekliği 36 m.dir. )

- BOZDOĞAN[< BOZULGAN] / VALENS KEMERİ
( 800 m. [bugün] < 1200 m. )

- CİSR-İ MUALLAK: ASMA KÖPRÜ

- TAŞDELEN SUYU:
Üsküdar - Şile yolu üzerinde, Alemdağı'nda, dağ eteğinde çıkan iyi bir su.

- ÇEŞME ile/ve SEBİL

- SEBİL ile/ve SERSEBİL

( ... İLE/VE Sadece su akıtılır. [Sadece suyun sesini dinlemek ve konuşulanların duyulmamasını sağlamak için] )

- HAVUZ ile/ve SERSEBİL

- SEBİL ve SIBYAN MEKTEBİ

- SEBİL ile/değil ŞADIRVAN

- ÇEŞME ile/değil ŞADIRVAN/ŞÂDURVÂN
[< Fars. ŞÂDÂB-I REVÂN: Akıcı çok su. (REVÂN: Akıcı.)]
( ... İLE/DEĞİL Daha çok cami avlularında bulunan, etrafı çok musluklu duvarla çevrili su haznesi. )

- KÖŞE ÇEŞMELERİ ile/ve DUVAR ÇEŞMELERİ ile/ve MEYDAN ÇEŞMELERİ

- CİBALİ[< CEBE]: ÇUKUR

- DOLAPDERE:
Kasımpaşa'nın eski adı. | Pangaltı'da, Elmadağ Caddesi - Akağalar Kavşağı - Ergenekon Caddesi arasındaki semt.

- MAKRIKÖY: BAKIRKÖY [1925'e kadar kullanılmış olan eski adı]

- MİRGÛN: EMİRGÂN

- TATAVLA: KURTULUŞ

- KYDAROS: ALİBEYKÖY

- BARBYSOS: KÂĞITHANE

- KARİYE[< HORA]: MAHALLE

- FLORYA:
Flore Kuşu'ndan.
- BOĞAZIN: ANADOLU KIYISI ile/ve RUMELİ KIYISI
( [Karadeniz[PONTUS EUXINUS]'den Marmara[PROPONTIS]'ya, Kuzey'den Güney'e]
ANADOLU KIYISI: * ANKYREION: YUMBURNU
* AMPELODES: KABAKOZ KOYU
* DIOS SACRA: POYRAZ LİMANI
* KORAKION, MOKADION: FİLBURNU
* KHELAI, OPHRU LIMEN: KEÇİLİLİMAN
* HIERON, YOROS: ANADOLU KAVAĞI
* ARGYRONION: MACARBURNU, YÛŞÂ TEPESİ
* DAPHNE: UMURYERİ
* MUKAPORIS: HÜNKÂR İSKELESİ
* AIETU RHYNKHOS: SERVİBURNU
* AMYKOS: BEYKOZ
* KATANGEION, EIRANAION: ÇUBUKLU
* PHRIKSU LIMEN, BORADION: KANLICA
* PHIELA, PHIALE: KÖRFEZ
* POTAMONION: ANADOLUHİSARI
* EKAHAI: KANDİLLİ
* LYKADION: VANİKÖY
* KIKONION, SOPHIANAI: ÇENGELKÖY
* RHOLZUSAI, STAUROS: BEYLERBEYİ
* DAMAIS: SALACAK
* ARKLA: KIZKULESİ
ile/ve
RUMELİ KIYISI:
* SYMPLEGADES, KYANEAI: ÖREKETAŞI
* PANION: RUMELİ FENERİ
* GYPOPOLIS: PAPAZBURNU
* LYKION LIMEN: HAMSİ LİMANI
* EPHESIATES: BÜYÜKLİMAN
* TIMAEA TURRIS: DENİZ FENERİ
* SERAPIEION, KATASKEPEI?: RUMELİ KAVAĞI
* MILTON: TELLİ TABYA
* SKLETRINAS: SARIYER
* SIMAS: MESARBURNU
* BATHYKOLPOSKALOSAGROS: BÜYÜKDERE
* KLEIDES: KİREÇBURNU
* PHARMAKIAS, THERAPEIA: TARABYA
* PITHEKU LIMEN: KALENDER
* KOMARODES: YENİKÖY
* LASTHENES, SOSTHENION: İSTİNYE
* KYPARODES: EMİRGÂN
* GYNAKION LIMEN, PHONEAS: BALTALİMANI
* RHOODES: ŞEYTANBURNU
* HERMAION, PYRRIAS: RUMELİHİSARI
* KHELAI, PHILEMPORON: BEBEK
* HESTIA, ANAPLUS: ARNAVUTKÖY
* KALAMOS, TARASION: KURUÇEŞME
* KLEIDION: DEFTERDARBURNU
* ARKHEION, ARSABERU: ORTAKÖY
* IASONIAN, DIPLOKIONION: BEŞİKTAŞ
* PENTEKONTORIKON: DOLMABAHÇE
* THERMASTIS, BUTHARION: KABATAŞ
* PALINORMIKON: FINDIKLI
* AIANTEION: SALIPAZARI
* METOPEN, ARGYROPOLIS: TOPHANE )
- ADALAR('I)

- ADLARI: İLKÇAĞ'DA ile BİZANS'TA ile OSMANLI'DA

( DEMONNESOI / PROPONTIDAS ile PAPADONISIA ile KIZIL ADALAR )

- TAVŞAN ADASI ile/ve SEDEF ADASI ile/ve BÜYÜKADA ile/ve HEYBELİADA ile/ve BURGAZADA ile/ve KINALIADA
( Vapur seferleri Kabataş, Kadıköy ve Bostancı'dan yapılmaktadır. )
( Sedef Adası'na belirli saatlerde sadece Bostancı'dan ulaşılmaktadır. Tavşan Adası'na ise yapılmamaktadır. )
( bkz. ADALAR SEFERLERİ )
( "Prens Adaları" ya da "Kızıl Adalar" adlarıyla da bilinirler. )
( Türkiye'nin ilk Sanatoryum'u[Fr. < Lat. Verem hastalarının iyileştirilmesi için kurulmuş hastahane] Heybeliada'da, 1924 yılında kurulmuştur. )
( İmparatorluk ailesi ile devlet ileri gelenlerinin sürgün yerleridir. )
( İmparator II. Justinus, 569 yılında Büyükada'da bir saray ile bir manastır yaptırmıştır. [Bugünkü Maden semtinde] )
( IV. Leon'un annesi Eirene, II. Justinus'un sarayının bulunduğu yere, 775-780 yıllarında kadın manastırı inşa ettirmiştir. [Manastırın duvarları ile bir sarnıcın kalıntısı günümüze ulaşmıştır.] )
( Heybeliada, adını adada işletilen bakır madeninden almıştır. )
( Heybeliada'da, en önemli Bizans Devri yapısı Panagia Kamariotissa Kilisesi'dir. [XIII. ya da XIV. yüzyılda inşa edilmiş, yonca planlı, son dönemin mimari özelliklerini yansıtan önemli bir örnektir.] )
( Kınalıada'ya Bizans devrinde iki manastır yaptırılmıştır. )
( 944'te, İmparator Romanos Lekapenos ile 1071'de Malazgirt'te Selçuklular'a yenildikten sonra, Konstantinopolis'e dönüşünde IV. Romanos Diogenes, Kınalıada'ya sürgün edilir. )
( Sedefadası'nda, VIII. yüzyılda bir erkekler manastırı inşa edilmiştir. [Günümüzdeki kalıntılar bu yapıya ait olabilir.] )
( Tarihi kaynaklarda, Tavşan Adası'nda bir manastır varolduğu kaydedilmiştir. )
( NEANDROS ile/ve TEREUINTHA, TEREBINTHOS/TEREBINTHODES ile/ve PITYADES MEGALE[Plinius], PRİNKİPİ/PRINKIPO[Bizans Devri'nde] ile/ve HAKLİ (BAKIR), KHALKE, KHALKITIS ile/ve ANTİGONİ/ANTIGONEIA, [Antikçağ yazarları, Erebinthus, Bizanslı yazarlar ise Therebintos ya da Panormos adını vermişlerdir] ile/ve PROTİ/PROTA["Birincisi" anlamına gelir] )
( PRINCESS ISLANDS )

- BURGAZADA ile/ve KAŞIK ADASI / PİDE ADASI
( ... İLE/VE Burgazada'nın önünde bulunan küçük ada. )
( Tarihi kaynaklara göre bilinen ilk tarihsel olay, Büyük İskender'in komutanı Antigonos'un oğlu Dimitrios Polyerkides'in M.Ö. 298 yılında, babası adına Panarmos adasında bir kale inşa ettirmesi ve adaya Antigoneia adını vermesidir. İLE/VE ... )
( Bizans devrinde üç manastır yaptırılmıştır. ) (

- YASSI ADA ile/ve SİVRİ ADA
( ... İLE/VE "Hayırsız Ada" olarak da adlandırılır. )
( IX. yüzyılda bir manastır ile kırk azizler adına bir kilise inşa edilmiştir. İLE/VE Bir manastır bulunmaktadır. [Aziz Mikhael'e adanmış bir kilise vardı.] )
( XI. yüzyılda siyasi suçluların sürgün yeri olarak kullanılmıştır. İLE/VE Sürgün yeri olarak kullanılmıştır. )
( Menderes Hükümeti'nin yargılandığı adadır. İLE/VE ... )
( RHODUSSA, PLATİ[PLATEIA] ile/ve OKSİYA[Sivri anlamına gelmektedir] )

- BAHARİYE ADALARI: Haliç'te, Eyüp - Sütlüce tarafında bulunan küçük adacıklar.

- FENER ADASI ile/ve İNCİRLİ ADASI
( Pendik - Tuzla arasında kıyıya yakın olan adalar. [5 ada] )

- AYA(AYOS): Mübarek, aziz.
( Bazı yer ve kapı adlarına katılmıştır. [Ayasofya, Ayairini] )

- BÂB: Kapı, sığınılacak yer, başvurulacak yer. | Bir kitabın bölümlerinden her biri. | İş, husus, madde.

- BÂB-ÜS-SAÂDE: Sarayın dış kapısı. Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı.

- MEVLANEKAPI değil MEVLÂNÂKAPI (KIRMIZILAR KAPISI, YENİKAPI)

- YENİKAPI ile YENİKAPI

( Aksaray'ın sahil tarafı. İLE Topkapı - Silivrikapı arasında bulunan Mevlânâkapı. )

- BÜYÜK KARAMAN ile/ve KÜÇÜK KARAMAN
( Fatih )

- İSTANBUL: ÜSKÜDAR-EYÜP-GALATA ile İSTANBUL

- ÜSKÜDAR:

( * ESKİ DÂR[Ev. | Yer. | Yurt.]
* ALTIN ŞEHİR
* HANIM SULTANLAR ŞEHRİ
* KÂBE TOPRAĞI )

- YEREBATAN SARNICI ile/ve BİNBİRDİREK SARNICI / FLOKSENUS SARNICI

- YEREBATAN SARNICI ile/ve/>/yerine III. AHMED ÇEŞMESİ

- YEREBATAN SARAYI değil YEREBATAN SARNICI

- CİHANGİR:
Tophane- Fındıklı sırtları. [Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzâde Cihangir[1531-1553] adına yapılan cami adından.]

- HORHOR: Su gürültüsü.[Fatih'ten şehre dağıtılan sulardan]

- PREVANTORYUM: Zayıflık Sağlık Evi. [Maslak Kasırları'nda.]

- SAMSUNHANE: Ayaspaşa'da, XVI. yüzyılda padişahın köpeklerinin yetiştirilip beslendiği yer.
- HALİÇ[< KERAS, KEROESSA] ile HALİÇ
( Eminönü - Eyüp arası. İLE Moda, Kalamış koyu. )

- BAHARİYE ile/ve BAHARİYE
( Eyüp'te.[Bostan İskelesi - Silâhtarağa arasında] İLE/VE
Kadıköy'de.[Altıyol - Küçük Moda arasında] )

- BAHÇELİEVLER ile/ve BAHÇELİEVLER
( Bakırköy ve Zeytinburnu'nun kuzeyinde bulunan bir ilçe. İLE/VE
Çengelköy - Kuleli semtlerinin doğusunda bulunan bir semt. )

- BÜYÜK ARMUTLU ile/ve KÜÇÜK ARMUTLU

- BÜYÜK BEBEK ile/ve KÜÇÜK BEBEK

- CİNCİ MEYDANI değil/< CÜNDÎ MEYDANI

( Zamanla bu hale dönmüştür. DEĞİL/< Ata iyi binen, binici. Süvâri, sipâhi. )
( KADIRGA - EMİNÖNÜ )

- ESENTEPE ile ESENTEPE
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- İMRAHOR ile İMRAHOR ile İMRAHOR
( Hasköy'ün kuzeyinde bulunan bir semt. İLE Üsküdar İskelesi - Doğancılar arasında bir semt. İLE Yedikule'de bir semt. )
( ... İLE ... İLE Adını Sultan II. Bayezıd'ın imrahoru[has ahırların bakıcısı] İlyas Bey'in Bizans kilisesinden çevirttiği bir camiden alır. [Mirahor, İlyas Bey Mescidi olarak da tanınır.] )

- KAZLIÇEŞME ile/ve KAZLI ÇEŞME
( Yedikule'de bulunan bir semt. İLE/VE Yedikule dışında, Demirhane Caddesi'nde bulunan, ön yüzü kaz kabartmalı bir çeşme. [1537] [Su aranırken kazların konduğu yerde su bulunmasından dolayı] )

- KURUÇEŞME ile KURUÇEŞME ile KURUÇEŞME
( Ortaköy - Arnavutköy arasında. İLE Üsküdar, Fıstıkağacı - Bağlarbaşı arasında. İLE Acıbadem'de, Küftüncü Sokağı başında. )
( XV. yüzyılda, Tezkereci Osman tarafından, Kuru Çeşme Camisi ile birlikte yapılmıştır. İLE
... İLE
1845'te, Kızlarağası Tayfur Ağa tarafından yaptırılmıştır. )

- KÜÇÜKÇEKMECE ile/ve KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
( Büyükçekmece - Florya arasında bir semt. [1987] [Adını "Çekdiri" adlı gemilerin çekildiği yer olmasından dolayı almıştır.] İLE/VE
Küçükçekmece'de, Marmara Denizi kıyısında bulunan kıyı ve baraj gölüdür. [Suyu tuzludur.] [Yüzölçümü 16 km2, derinliği 20 m., denizden yüksekliği 3 m.] [28 Ocak 1969'da donmuştur.] )

- MALTEPE ile MALTEPE
( Küçükyalı - Kartal arasında bulunan bir ilçe. İLE Zeytinburnu'nda, Merkez Efendi mezarlığının kuzeyinde bir semt. )

- NİŞANCA ile NİŞANCA
( Eyüp'te, Topçular - Defterdar arasındaki semt. İLE
Fatih'te, Beyceğiz Mahallesi'nde, Nişancı Mehmet Paşa Camisi'nin bulunduğu semt. )
( İkisi de adını bu semtte bulunan camiden almıştır. )

- KUMKAPI NİŞANCASI ile/ve FATİH NİŞANCASI ile/ve EYÜP NİŞANCASI

- NİŞANTAŞI ile NİŞANTAŞI

( Şişli - Teşvikiye arasında bulunan ve adını burada bulunan nişantaşından alan semt. İLE
Vali Konağı - Teşvikiye caddelerinin kesiştiği noktada bulunan, 1825'te Sultan II. Mahmud tarafından diktirilmiş yazılı sütun. )

- ÖKÜZ LİMANI ile PAŞA LİMANI
( İkisi de aynı yerdir. Öküz Limanı, eski adıdır. )
( Kuzguncuk - Üsküdar arasındadır. )

- SAKIZ AĞACI ile SAKIZ AĞACI ile SAKIZ AĞACI
( Cevizlik - Kazlıçeşme arasında bulunan bir semt. İLE Moda İskelesi - Mühürdar arasında bulunan bir semt. İLE Kasımpaşa'da bulunan bir semt. )

- SELÂMİÇEŞME ile SELÂMİ ÇEŞME
( Kadıköy'de, Kızıltoprak - Çiftehavuzlar arasında bulunan bir semt. İLE Selâmiçeşme'de bulunan küçük bir çeşme. )
( Adını, eskiden kervan yolunun ilk durağına selâmetle geliş nedeniyle "Saadet" sözcüğünden almıştır. İLE 1800'de, Kethüdâ (Kâhya) Şuhi Kadın tarafından. [1966 yılında onarılmıştır.] )

- SULTANGAZİ ile SULTANBEYLİ

- ATAKÖY ile/ve/<> ŞİRİNEVLER

- TAKSİM ile/ve BEYOĞLU

- AKATLAR ile/ve AKARETLER

- YAVUZ SELİM ile YAVUZ SELİM

( Fatih - Atikali arasındaki bölge/durak. İLE Soğanlı - Güneştepe/Bağcılar arasındaki bölge/durak. )

- YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE
( Bakırköy - Veliefendi arasında bulunan bir semt. İLE
Sarıyer - Rumeli Kavağı arasında bulunan bir semt. İLE
Küçüksu'da, Göksu deresi güneyinde bulunan bir semt. İLE
Çengelköy'ün doğusunda bulunan bir semt. İLE
Rami'de, Rami Kışlası yerinde bulunan bir semt. )

- YUSUFPAŞA ile/ve AKSARAY

- ZEYTİNBURNU ile/ve ZEYTİN BURNU

( Bakırköy - Kazlıçeşme arasında bulunan bir ilçe. İLE/VE
Bakırköy - Yedikule arasında bulunan bir burun. )
( ZEYTİNLİ BURUN: Zeytinburnu'nun ilk adı. )

- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ
( İstanbul'da. İLE/VE Ankara'da. )

- SOSYAL ANTROPOLOJİ ile/ve FİZİK ANTROPOLOJİ
( İstanbul'da. İLE/VE Ankara'da. )

- İSTANBUL ve/yerine EDİRNE
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )

 

 
- TOPKAPI SARAYI FOTOĞRAFLARI / 360 DERECE TOPKAPI SARAYI

- YENİ SARAY / SARAY-I HÜMÂYÛN/CEDÎD / CEDİDE-İ ÂMİRE ile/ve ESKİ SARAY / SARAY-I ATÎK

( Topkapı Sarayı. İLE/VE İlk saray. )
( Şu anda müze olarak ziyaret edilebilen, Gülhane Parkı üstündedir. [700 dönümlük bir alanda kurulmuştur.][Yeni Saray adını Fatih Sultan Mehmet vermiştir.] İLE/VE
Bayezıd'ta, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde, Fatih Sultan Mehmet'in, 1457'de İstanbul'u fethinden sonra yaptırdığı saray. )

- YENİ SARAY ile YENİ SARAY / SOKOLLU SARAYI / MEHMED PAŞA SARAYI
( ... İLE Sultanahmed Camisi yerindeydi fakat artık yerinde yoktur. )
( ... İLE XVI. yüzyılda, Sadrazam Sokollu Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştı. )

- HAREM DAİRESİ ile/ve HAREM DAİRESİ
( HAREM-İ HÜMÂYÛN: Padişah'ın Harem'i. )
( Topkapı Sarayı'nda. İLE/VE Dolmabahçe Sarayı'nda. )
( İkinci ve üçüncü bahçelerin solunda. [1588] İLE/VE Pembe Salon. )
( 259 oda, 46 tuvalet, 12 sandık odası, 8 hamam, 4 mutfak, 6 kiler bulunmaktadır. [6720 m2] İLE/VE ... )

- HAVUZ KÖŞKÜ ile/ve HAVUZ KÖŞKÜ
( Topkapı Sarayı, 3. bahçesinde, Arz Odası yanındadır. [Sultan II. Selim, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır.] [Şu anda yerinde III. Ahmed Kütüphanesi bulunmaktadır.] İLE/VE
Ayazağa Kasrı, Çinili Av Köşkü adları ile de tanınır. [Sultan Abdülaziz, Mimar Sergis Balyan Efendi'ye yaptırtmıştır] )

- İFTAR KÖŞKÜ ile İFTARİYE KÖŞKÜ
( Dolmabahçe Sarayı arkasındaydı. [Şimdi yerinde yoktur.] İLE
Topkapı Sarayı'nda, Bağdat Köşkü'nün yanındadır. )
( ... İLE ŞAHNİŞİN[< Fars.]: Çıkıntılı ve kapalı balkon. )
( 1741'de, I. Mahmud tarafından. İLE 1640'ta, Sultan İbrahim Han tarafından. )

- ŞEREFÂBÂD KASRI / BEYKOZ KASRI ile ŞEREFÂBÂD KASRI
( Beykoz'da, Stadyum yanındaki koruluktadır. İLE Üsküdar'da, Şemsipaşa semtindeydi. [Şu anda yerinde yoktur.] )
( Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve oğlu tarafından Sultan Abdülmecid'e armağan olarak yaptırılmıştır. İLE ... )
( Yetimler Yurdu(Dârüleytam)[I. Dünya Savaşı sonrasında] ve Gençlik Provantoryumu[Cumhuriyet döneminde] olarak kullanılmıştır. Mehmed Ali Paşa Kasrı ve Mecidiye Kasrı adlarıyla da bilinmektedir. İLE ... )

- KEBAP KÖŞKÜ / İFTÂRİYE KASRI: Yıldız Sarayı'ndadır.

- ALAY KÖŞKÜ: Padişahların, saraylardaki halkı selamladığı ve törenleri izlediği köşkler.

- SİNANPAŞA KÖŞKÜ / İNCİLİ KÖŞK: Ahırkapı - Çatladıkapı arasındaydı. [Ancak kalıntı olarak görülebilmektedir]

- NUSRETİYE KASRI: Tophane'dedir. [Mimar Sinan Üniversitesi olarak kullanılmaya devam edilmektedir]

- FERİYE SARAYLARI: Feriye ve Kabataş Erkek Lisesi. [Beşiktaş - Ortaköy arasındadır.]
( FER: Dal, kol. | FERİYE: İkinci. )
( Saray çalışanlarının/hizmetlilerinin kaldığı mekânlardır. )
( Zaman içinde İbrahim Tevfik, Cemaleddin, Seyfeddin Efendi Sahil Sarayları adı ile de tanınmışlardır. )

- İBRAHİM EFENDİ SARAYI ile İBRAHİM PAŞA SARAYI
( Feriye Sarayları. İLE Türk-İslâm Eserleri Müzesi. )
( ... İLE XVI. yüzyıl başında, Sadrâzâm Makbûl(Maktûl) İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. )

- HIDİV KASRI ile/ve HIDİV SARAYI
( Abbas Hilmi Paşa Sarayı. [Mimar Delfo Seminati] [1907] İLE/VE
Abbas Hilmi Paşa'nın annesi Emine Hanım tarafından yaptırılmıştır. [Şu anda Mısır Konsolosluğu'dur.] )
( Çubuklu'da, Dalgıç Okulu'nun arkasında, koruluğun ortasında ve en yüksek noktasındadır. İLE/VE ... )
( Buharla işleyen bir asansörü vardır. İLE/VE ... )
( HIDİV: Vali. [Abbas Hilmi Paşa, Osmanlı Devleti'nin son valisidir.] )

- HUBER KÖŞKÜ ile/= CUHMURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ
( Tarabya'da, Mimar Raymondo D'Aranco inşa etmiştir. [XIX. yüzyıl] )
( 1985'ten sonra kamulaştırılarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmaktadır. )

- KIRMIZI KONAK ile KIRMIZI KÖŞK ile KIRMIZI YALI
( Bâb-ıâli'de Cumhuriyet Gazetesi bahçesinde harap halde duran, İttihat ve Terakki Cemiyeti(Partisi) binası. İLE
Üsküdar'da, Salacak kıyısı üstünde, Sinan Paşa Camisi karşısında bulunan ahşap köşk. [Çürüksulu Ahmed Paşa Köşkü ya da Belkıs Hanım Köşkü olarak da bilinir.] İLE
Kandilli'nin kuzeyindedir. [Polonya'lı Hukukçu Ostrorog tarafından yaptırılmıştır. Kont Ostrorog Yalısı olarak bilinir.] )

- MERMER KONAK ile MERMER KÖŞK
( Kadıköy'de, Moda Caddesi'ndedir. İLE Beylerbeyi Sarayı'nın arka bahçesindedir. )
( Bahriye Nâzırı Mahmud Muhtar Paşa'ya aitti. [Mahmud Muhtar Paşa Köşkü adıyla da bilinir. Kadıköy Kız Lisesi olarak kullanılmaktadır.] İLE ... )

- HÜNKÂR KASRI ile/ve HÜNKÂR KASRI ile/ve HÜNKÂR KASRI
( Sultanahmed Camii'nin bitişiğinde bulunan, Padişah'ın namaz kılma yerine ait bir kasır. [1617] İLE/VE
Üsküdar'da, Selimiye Camii'nin bitişinde bulunan kasır. [1979 yılından beri Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı kütüphanesi olarak kullanılmaktadır] İLE/VE
Eminönü, Yeni Cami'nin yanında bulunan kasır. )

- NEŞATÂBÂD KASRI ile NEŞATÂBÂD SARAYI
( Ortaköy'de, Defterdarburnu'ndadır. İLE Fındıklı'da, Güzel Sanatlar Akademisi'nin bulunduğu yer. )
( Sultan III. Mustafa'nın kızı, Hatice Sultan tarafından. [1890'da yıkılarak yerine sahil sarayları yapılmıştır.] İLE
Fındıklı Sarayı adıyla da bilinirdi. )

- PEMBE YALI (FETHİ AHMED PAŞA YALISI) ile PEMBE YALI (İLYAS BEY YALISI)
( Kuzguncuk'tadır. İLE Anadoluhisarı'ndadır. )
( 1840-50'lerde, Müzeci Fethi Ahmed Paşa tarafından. İLE XIX. yüzyıl sonunda yaptırılmıştır. )

- SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ =/< SPANUDİS KÖŞKÜ
( Burgazada'dadır. [Lütfen müzelerimizi ziyaret edelim!] )

- SARI KÖŞK ile SARI KÖŞK
( Beylerbeyi Sarayı'nın arka bahçesindedir. İLE Emirgan Korusu'ndadır. )
( 1856'da, inşa edilen, saraylı hanımların kaldıkları bir köşk. İLE Emirgan Korusu'ndaki üç köşkten biridir. [Pembe, Beyaz ve Sarı Köşk] )

- VALİDE KÖŞKÜ ile VALİDE KÖŞKÜ
( Yıldız Sarayı bahçesindedir. İLE Koşuyolu'ndadır. )

- YENİ KÖŞK ile YENİ KÖŞK
( Topkapı Sarayı'nda, 4. bahçededir. İLE Yıldız Sarayı bahçesindedir. )
( 1858'de, Sultan Abdülmecid tarafından, Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. İLE ... )

- SIRÇA SARAY = ÇİNİLİ KÖŞK
( Arkeoloji Müzesi karşısındadır. )
( 1472'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Atik Sinan'a yaptırılmıştır. [İçi dışı altı köşeli, firuze renkli çinilerle süslü bir köşktür.] )

- KASIR ile/ve YALI KASIR
( ... ile/ve SİNANPAŞA KÖŞKÜ / İNCİLİ KÖŞK [Sarayburnu - Çatladıkapı arasında] )

- SARAY I, II ile/ve KASR[Ar.] I, II
( ... İLE/VE Küçük saray[sarayın bir küçüğü], köşk. )

- YILDIZ SARAYI'NIN YÖNETİMİ ile/ve DOLMABAHÇE SARAYI'NIN YÖNETİMİ

- SARAY ile/ve/değil HÜKÜMET KONAĞI

- SARAY ile/ve/değil KONAK

( ... İLE/VE/DEĞİL Kışın oturulan ve surun/şehrin içinde olan. )

- KONAK ile/ve KÂŞÂNE

- YALILAR'I

( YALI[Rumca]: Denize sıfır ve/veya altında kayıkhaneleri bulunan köşk. [Suyun sahili ve sahildekileri yalamasından.] )
( İstanbul boğazında toplam 600 yalı bulunmaktadır! )
( Eskiden müslüman vatandaşlar için yalı renkleri yeşil, aşı boyası ya da beyaz olmalıydı. )
Müslüman olmayanların yalı renklerini ancak gri renge boyama izni vardı. )
( SADULLAH PAŞA VE YALISI - ALİ AKYILDIZ, EMEL ESİN, AYGÜL AĞIR - YEM )
( YALILARIN GİZEMİ - TEBER KİREÇÇİ )

- YALI ile/değil SAHİLHANE

- SUPHİ PAŞA KONAĞI ile SUPHİ PAŞA YALISI

( Fatih'te, Saraçhane'de, Horhor yokuşundadır. İLE Beylerbeyi'ndedir. )
( 1854'te, Maarif Nâzırı Abdüllâtif Suphi Paşa tarafından. [Şu anda Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.] İLE Maarif Nâzırı Abdüllâtif Suphi Paşa tarafından. [Kıbrıs'lılar Yalısı olarak da bilinir.] )

- ESMA SULTAN KASRI ile ESMA SULTAN YALISI
( Çamlıca'da, Millet Parkı karşısında, Sarıkaya'daydı. İLE Ortaköy'dedir. )
( Sultan II. Mahmud'un kız kardeşi Esma Sultan'a aitti. İLE 1875'te, Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan için Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. [1975 yılında yanarak sadece dört duvarı kalmıştır.] )

- GÖKSU YALISI/KASRI ya da KÜÇÜKSU YALISI/KASRI

- ASLANLI YALI = SAİD HALİM PAŞA YALISI

- BÜYÜK ESMA SULTAN YALISI ile/ve KÜÇÜK ESMA SULTAN YALISI

 

 
- MİMAR SİNAN ve KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN

- MİMAR SİNAN'IN ESERLERİ

( 84 CAMİ, 53 MESCİD, 57 MEDRESE[İLK VE ORTA ÖĞRETİM], 7 DARÜLKURRA, 22 TÜRBE, 17 İMARET, 3 DARÜŞŞİFA(HASTAHANE), 6 SUYOLU KEMERİ, 8 KÖPRÜ, 20 KERVANSARAY, 35 SARAY, 8 MAHZEN, 41 HAMAM )

- SÜLEYMANİYE CAMİSİ ile/ve SELİMİYE CAMİSİ
( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik eser.[Hendesetü'l-İslâm]. İLE/VE Sosyal eser.[Camiatü'l-İslâm]. )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE
Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim[I. Selim] zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. )
( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Son derece teknik ve gelişmiş is odası bulunur. İLE/VE Çift pencereli sistem uygulanmıştır. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Süleymaniye Camii'nde, 470 kubbe bulunmaktadır. )
( Çekmece Köprüsü, tek, imzasının bulunduğu eseridir. )
( Kalfalık-Ustalık eseri diye ayırmamak ve her iki eserin de ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )

- SÜLEYMANİYE (TEKİYYE) CAMİSİ ile SÜLEYMANİYE CAMİSİ
( Şam'da. [1554-59] İLE İstanbul'da. [1550-1557] )

- SELİMİYE CAMİSİ ile SELİMİYE CAMİSİ
( Edirne'de. İLE Üsküdar'da. )
( II. Selim zamanında. İLE III. Selim zamanında. )

- SÜLEYMANİYE'DE: İS ODASI ya da SÜS ODASI

 

 
- CAMİLERDE: KLASİK ile/ve YENİ/NEO KLASİK

- CAMİİ KEBİR ile/ve CAMİİ KEBİR

( Eyüp Sultan Camisi. İLE/VE Kasımpaşa Camisi. )

- FATİH CAMİİ
( Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yaptırdığı ilk yapıdır. [Günümüzdeki, yandığı için ikinci kez inşa edilmiş olanıdır. Sadece kapı ve şadırvan, Fatih Sultan Mehmet döneminden kalmadır.] )

- AKŞEMSETTİN CAMİİ ile/ve AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
( ... İLE/VE En uctaki cami.[Sultanahmet'ten Cankurtaran'a giden tren altgeçidinin yanındaki cami. İsmail Dede Efendi Evi'nin yolu üzerinde.] )

- AYASOFYA ile KÜÇÜK AYASOFYA CAMİSİ
( ... İLE Sultanahmet'in aşağısında, Küçük Ayasofya Caddesi'nin sonundadır. )
( ... İLE 1505'te, Bâbüssaâde Ağası Hadım Hüseyin Ağa emriyle Bizans kilisesinden[527] camiye dönüştürülmüştür. )

- I. ABDÜLHAMİT CAMİSİ ile/ve II. ABDÜLHAMİT CAMİSİ
( Beylerbeyi'nde. İLE/VE Yıldız'da. )

- HACI PİRÎ MESCİDİ ile/ve HACI PİRÎ MESCİDİ
( Kadirhane mescidi. İLE/VE Leylek Yuvası mescidi. )
( Tophane, Kâdirîler Yokuşu'nda bulunan mescid. [Kâdirî Şeyhi İsmail Rûmî] [XVII. yüzyıl] İLE/VE
Yedikule, Hacı Pirî sokağında bulunan mescid. [Hacı Pirî Mehmed] [XVIII. yüzyıl] )

- HİDÂYET CAMİİ ile/ve NUSRETİYE CAMİİ
( İkisi de, II. Mahmut tarafından inşa ettirilmiştir. )
( Caminin bulunduğu sokaktaki pisliklerden temizlenmesi ve bölgenin hidâyete ermesi üzerine. İLE Yeniçeriliğin kaldırılması vesilesi[başarısı ve şükranı] ile inşa ettirmiştir.[1826][NUSRET: İlâhî yardım.] )

- HÜSREV PAŞA TÜRBESİ ile/ve HÜSREV PAŞA TÜRBESİ
( Eyüp, Bostan İskelesi Sokak'tadır. İLE/VE Fatih, Sarıgüzel semtinde, Balipaşa Camii yakınındadır. )
( Osmanlı Sadrazamı Koca Hüsrev Paşa [1756-1855]'nın türbesidir. İLE/VE
Osmanlı Veziri Hüsrev Paşa'nın türbesidir.[öl. 1545] [Mimar Sinan eseridir] )

- (ATİK) İBRAHİM PAŞA CAMİSİ ile İBRAHİM PAŞA CAMİSİ / MUHSİNE HATUN CAMİSİ
( Bayezıd'ta. İLE Kumkapı'da. )
( 1477'de. İLE 1532'de. )

- (NEVŞEHİR'Lİ) İBRAHİM PAŞA CAMİSİ ile (HADIM) İBRAHİM PAŞA CAMİSİ
( Şehzadebaşı'nda. İLE Silivrikapı'da. )
( 1720'de, Sadrazam Nevşehir'li İbrahim Paşa tarafından. İLE 1551'de, Vezir Hadım İbrahim Paşa tarafından. )

- İSKELE CAMİSİ ile İSKELE CAMİSİ
( Kadıköy (Mustafa III) İskele Camisi. İLE Mihrimah Sultan Camisi. [Üsküdar] )
( 1741'de, Sultan III. Mustafa tarafından. İLE Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından, Mimar Sinan'a yaptırtılmıştır. [1545 - 1547] )

- KADIKÖY İSKELE CAMİSİ ile KADIKÖY CAMİSİ / OSMANAĞA CAMİSİ
( Kadıköy (Mustafa III) İskele Camisi. İLE Söğütlüçeşme Caddesi'nde iskele tarafında, çarşı önündedir. )
( 1741'de, Sultan III. Mustafa tarafından. İLE 1713'te, Bâbüssaâde Ağası Osman Ağa tarafından. [1813'te ve 1880'de yangın sonrası onarılmıştır.] )

- İSMAİL AĞA CAMİSİ ile/değil İSMAİL EFENDİ CAMİSİ
( Aksaray, Atatürk Bulvarı'ndaydı. [1956 yılında açılan yol nedeniyle yıktırılmıştır.] İLE/DEĞİL
Fatih, Yavuz Selim'de Çarşamba Caddesi'nde. )
( 1617'de, Serhat(Sınır) Ağası İsmail Ağa tarafından. İLE/DEĞİL
1724'te, Şeyhülislâm İsmail Efendi tarafından. )

- KAPTAN PAŞA CAMİSİ ile KAPTAN PAŞA CAMİSİ
( Eyüp'te İskele Caddesi'ndedir. İLE Üsküdar, Doğancılar Caddesi'ndedir. )
( 1577'de, Hacı Mahmud Ağa tarafından. İLE 1727'de Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa tarafından. )

- (MERZİFON'LU) KARA MUSTAFA PAŞA CAMİSİ ile KARA MUSTAFA MESCİDİ / KASAPLAR MESCİDİ
( Bayezıd'ta, Çarşıkapı karşısında, Yeniçeriler Caddesi'ndedir. [Minaresizdir.] İLE Yedikule'dedir. [Kasaplar kullandığı için Kasaplar Mescidi olarak tanınmıştır.] )
( 1690'da, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından başlatılmış, oğlu Maktûlzâde Ali Paşa tarafından tamamlanmıştır. İLE
XVII. yüzyılda, Sadrazam Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından. )

- KARA SÜLEYMAN MESCİDİ ile KARA SÜLEYMAN MESCİDİ ile KARA SÜLEYMAN MESCİDİ
( Eyüp, Düğmeciler Mahallesi'ndedir. İLE Süleymaniye'de, Bozdoğan Su Kemeri yakınındadır. İLE Eyüp, Nişanca'dadır. )
( Defterdar Kara Süleyman Çelebi tarafından. [Defterdar ya da Tahta Minâre Camisi olarak da bilinir.] İLE
Süleyman Subaşı tarafından. [Süleyman Subaşı ya da Kirazlı Mescid olarak da bilinir.] İLE
XVI. yüzyılda, Süleyman Subaşı tarafından. [Münzevî(yalnız yaşayan) ya da Müzevvir(yalancı) Mescidi adlarıyla da bilinir.] )

- KASIMPAŞA CAMİSİ ile KASIM PAŞA CAMİSİ
( Eyüp'te, Zal Mahmud Paşa Caddesi'ndedir. İLE Kasımpaşa'da, Bahariye Caddesi'ndedir. )
( Cezri[kökten] Kasım Paşa Camisi olarak da bilinir. İLE 1533'te, Rumeli Beylerbeyi Güzelce Kasım Paşa tarafından yaptırılmış, Mimar Sinan eseridir. [Cami-i Kebir adıyla da bilinir.] )

- KIZIL MESCİD ile KIZIL MESCİD
( Eyüp, Kalenderhane Sokağı'ndadır. İLE Fatih-Draman'da, Tercüman Yunus Sokağı'ndadır. )
( 1581'de, Kiremitçi Süleyman Çelebi tarafından. [Kiremitçi Süleyman Çelebi adıyla da bilinir.] İLE Hüseyin Ağa tarafından. [Hüseyin Ağa Mescidi adıyla da bilinir.] )

- KIZIL MİNÂRE MESCİDİ ile KIZIL MİNÂRE MESCİDİ
( Aksaray, Horhor Caddesi'ndedir. İLE Hasköy, Kalaycı Sokak'tadır. )
( XV. yüzyılda, Kiremitçibaşı Mehmed Çelebi tarafından. [Kiremitçibaşı Mescidi adıyla tanınmıştır.] İLE 1591'de, Kiremitçi Ahmed Ağa tarafından. [Kiremitçi Mescidi adıyla da bilinir.] )

- KİLİSE CAMİSİ ile KİLİSE CAMİSİ ile KİLİSE MESCİDİ
( Fatih - Zeyrek'tedir. İLE Unkapanı - Vefa arasındadır. İLE Topkapı semtindedir. )
( Fatih Sultan Mehmet emriyle, Pankrator kilisesinden camiye dönüştürülmüştür. [İlk müderrisinin Zeyrek Mehmed oluşundan dolayı Zeyrek Camii adıyla bilinir.] İLE
XV. yüzyılda, Şeyhülislâm Molla Gürânî emriyle Bizans kilisesinden[XI. yy.] camiye dönüştürülmüştür. [Molla Gürânî Camisi olarak da bilinir.] İLE
XV. yüzyılda, Çavuş Mustafa Ağa emriyle Bizans kilisesinden camiye dönüştürülmüştür. [Kilise ya da Mustafa Çavuş Mescidi adıyla da bilinir.] )

- KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİSİ ile KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİSİ
( Fatih - Kocamustafapaşa'dadır. İLE Ayvansaray - Çember Sokağı'ndadır. )
( 1510'da, Sadrazam Koca Mustafa Paşa emriyle Bizans kilisesinden camiye dönüştürülmüştür. [Sümbül Efendi Camisi adıyla bilinir.] İLE
XVI. yüzyılda, Koca Mustafa Paşa emriyle Bizans kilisesinden[458] camiye dönüştürülmüştür. [Câbir Camisi adıyla da bilinir.] )

- KUŞKONMAZ CAMİİ ile KUŞKONMAZ MESCİDİ
( Üsküdar iskelesi yakınındadır. İLE Haliç - Hasköy'dedir. )
( 1580'de Beylerbeyi Ahmed Şemsi Paşa emriyle, Mimar Sinan eseri olarak inşa edilmiştir. [1940'ta onarım görmüştür.] İLE Handan Ağa tarafından. )
( Boğaziçi'nden eser rüzgâr nedeniyle kuşların bu camiye konamamaları nedeniyle Kuşkonmaz Camisi ve kubbe alemindeki güneş[şems] şeklinden dolayı da Şems Camisi, Şemsi Paşa Camisi adıyla da bilinir. İLE
Handan Ağa Mescidi adıyla da bilinir. )

- MAHMUD PAŞA CAMİSİ ile MAHMUD ÇAVUŞ CAMİSİ
( Kapalı Çarşı yakınında, Mahmud Paşa semtindedir. İLE Sütlüce'dedir. )
( 1463'te, Sadrazam Mahmud Paşa emriyle, Mimar Atik Sinan'a yaptırtılmıştır. [Türkler'in İstanbul'da yaptırdığı ilk camilerdendir.] İLE
1538'de, Kızlar Ağası Mahmud Ağa tarafından. [Sütlüce Camisi olarak da bilinir.] )

- MAHMUD BEY TÜRBESİ ile MAHMUD PAŞA TÜRBESİ
( Üsküdar'da, Aziz Mahmud Hüdai Sokağı başındadır. İLE Bayezıd'ta, Mahmud Paşa Camisi arkasındadır. )
( Sadrazam Kayseri'li Halil Paşa'nın oğlu Mahmud Bey'in türbesidir. [XVII. yy.] İLE Sadrazam Mahmud Paşa [ö. 1474] ve oğlunun türbesidir. )

- MEHMED II TÜRBESİ (FATİH TÜRBESİ) ile MEHMED III TÜRBESİ ile MEHMED V TÜRBESİ
( Fatih Camii bahçesindedir. İLE Ayasofya'nın ön bahçesindedir. İLE Eyüp, Boyacı Sokak'tadır. )
( 1784 [1766 depreminde yıkılmasından dolayı ikinci kez yapılmış halidir.] İLE 1604 [Mimar Dalgıç Mehmed Ağa eseridir.] İLE 1910 [Mimar Kemaleddin eseridir.] )

- MEHMED AĞA CAMİSİ ile MEHMED AĞA MESCİDİ
( Fatih, Atik Ali'de, Saray Ağası Caddesi'ndedir. İLE Sultanahmet, Yerebatan Caddesi'ndedir. )
( 1585'te, Dârüssaâde Ağası Hadım Mehmed Ağa tarafından Mimar Davud Ağa'ya yaptırtılmıştır. İLE XV. yüzyılda, Satırbaşı Mehmed Ağa tarafından. [Üskübiye ya da Yerebatan Mescidi adlarıyla da bilinir.] )

- MEHMED PAŞA CAMİSİ ile MEHMED PAŞA CAMİSİ
( Sultanahmet - Kadırga arasındadır. İLE Süleymaniye'de, Mehmed Paşa Yokuşu'ndadır. )
( 1571'de, Sokollu Mehmed Paşa tarafından yapılan Mimar Sinan eseridir. [Şehit Mehmed Paşa ya da Sokollu Mehmed Paşa Camisi adlarıyla da bilinir.] İLE
XVI. yüzyılda, Hoca Gıyaseddin Mehmed tarafından. [Paşa Çelebi ya da Hoca Gıyaseddin Camisi adlarıyla da bilinir.] )

- MERCAN AĞA CAMİSİ ile MERCAN AĞA MESCİDİ
( Bayezıd'ta, Mercan Yokuşu'ndadır. İLE Kapalı Çarşı'da, Tığcılar Sokağı'ndadır. )
( XVIII. yüzyıl başında, Dârüssaâde Ağası Mercan Ağa tarafından onartılan bir camidir. [Dârüssaâde Ağası Camisi adıyla da bilinir.] İLE
Dârüssaâde Ağası Mercan Ağa tarafından. [ö. 1721] )

- MESİH PAŞA CAMİSİ ile MESİH PAŞA CAMİSİ
( Fatih, Yavuz Selim'de, Hırka-i Şerif Camisi yanındadır. İLE Küçük Çamlıca Tepesi'ndedir. )
( 1586'da, Sadrazam Hadım Mehmed Mesih Paşa tarafından yaptırılan Mimar Sinan eseridir. [Mehmed Mesih Paşa Camisi ya da Eski Ali Paşa Camisi adlarıyla da bilinir.] İLE
XIX. yüzyılda, Şeyhülislâm Bodrum'lu Ömer Lütfi tarafından. [Bodrumî Camisi adıyla da bilinir.] )

- MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ[adı "İSKELE CAMİİ" değildir!] ile MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ
( Üsküdar'da. [İskele Meydanı'nda.] İLE Edirnekapı'da. )
( 1545 - 1547'de. [İskele Camisi adıyla da bilinir.] İLE 1555'te. [Edirnekapı Camisi adıyla da bilinir.] )

- MOLLA HÜSREV MESCİDİ ile MOLLA HÜSREV MESCİDİ
( Fatih'te, Sofular semtindedir. İLE Fatih'te, Küçük Mustafa Paşa Caddesi'ndedir. )
( XV. yüzyılda, Şeyhülislâm Molla Hüsrev tarafından. [Sofular Mescidi adıyla da bilinir.] İLE XV. yüzyılda, Şeyhülislâm Molla Hüsrev tarafından. [Küçük Mustafa Paşa Camisi olarak da bilinir.] )

- NAMAZGÂH ile NAMAZGÂH ile NAMAZGÂH
( Okmeydanı'ndadır. İLE Okmeydanı'ndadır. İLE Üsküdar, Selimiye'de, Astsubay Orduevi karşısındadır. İLE )
( 1786'da, Sultan II. Mahmud'un annesi Nakşıdil Sultan tarafından. İLE
1642'de, Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa tarafından. İLE
1812'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Nevfidan Sultan tarafından. )

- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ
( Fatih'te, Sofular semtinde, Et Meydanı'ndadır. İLE Ortaköy'de, iskele yanındadır. )
( 1527'de, Maktûl İbrahim Paşa tarafından. [Ahmediye Camisi, Et Meydanı Camisi adlarıyla da bilinir.] İLE
1854'te, Sultan Abdülmecid tarafından, Mimar Karabet Balyan'a Barok üslûbunda yaptırılmıştır. )

- PİRÎ MEHMED PAŞA CAMİSİ ile PİRÎ MEHMED PAŞA MESCİDİ / KONUK TEKKESİ MESCİDİ
( Silivri'dedir. İLE Fatih'te, Molla Gürâni'dedir. )
( Sadrazam Pirî Mehmed Paşa tarafından. İLE Sadrazam Pirî Mehmed Paşa tarafından. [Yıkık durumdadır.] )

- PİRÎ PAŞA MEDRESESİ MESCİDİ / SOĞUKKUYU MESCİDİ / KANLI MEDRESE MESCİDİ ile PİRÎ PAŞA MESCİDİ
( Zeyrek'te, Pirî Paşa Sokağı'ndadır. İLE Hasköy, Sütlüce'dedir. )
( 1543'te, Pirî Paşa tarafından. İLE 1520'de, Sadrazam Pirî Mehmed Paşa tarafından. )

- SAKIZ AĞACI CAMİSİ = SAHAF MUSLİHİDDİN CAMİSİ
( Kasımpaşa'da, Sakız Ağacı semtindedir. )
( XVII. yüzyılda Sahaf Müslihiddin tarafından yaptırılmıştır. )

- SİNAN PAŞA CAMİSİ ile SİNAN PAŞA MESCİDİ
( Beşiktaş'ta, Barbaros Anıtı karşısındadır. İLE Haliç'te, Aya Kapı (Sur kapısı)'dadır. )
( 1555'te, Kaptan-ı Derya Yusuf Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. İLE ... )

- SOFULAR MESCİDİ ile SOFULAR TEKKESİ
( bkz. MOLLA HÜSREV MESCİDİ İLE Aksaray, Sofular Caddesi'ndedir. [Halveti Tekkesi'dir] )

- SOĞUK KUYU MESCİDİ ile SOĞUK KUYU MEDRESESİ
( KANLI MEDRESE MESCİDİ / PİRÎ PAŞA MEDRESESİ MESCİDİ ile CAFER AĞA MEDRESESİ )
( Zeyrek'te, Pirî Paşa Sokağı'ndadır. İLE Sultanahmet'te, Ayasofya Camisi - Alemdar Caddesi arasındadır. )
( 1543'te, Pirî Paşa tarafından. İLE 1560'da, Kapı Ağası Cafer Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. )

- ŞEHZADEBAŞI CAMİİ değil ŞEHZADE CAMİİ

- ŞEMS CAMİSİ ile ŞEMSİ PAŞA CAMİSİ

( İkisi de aynı camidir. )
( Kubbe alemindeki güneş(şems) şeklinden dolayı Şems Camisi olarak da bilinir. )
( Boğaziçi'nden esen rüzgâr nedeniyle kuşların bu camiye konamamalarından dolayı Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinir. )
( Üsküdar vapur iskelesi yakınında Beylerbeyi Ahmed Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. [1580] [Tek kubbeli ve kare plânlıdır.] )

- TAKYECİ CAMİSİ / MEŞELİ MESCİD ile TAKYECİ/TAKKECİ CAMİSİ
( Kocamustafapaşa'dadır. İLE Topkapı dışında, Eski Edirne yolu üzerindedir. )
( XVI. yüzyılda, Arakiyeci(Takkeci) Ahmed Çelebi tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. İLE 1591'de, Arakiyeci İbrahim Çavuş tarafından. )

- TEŞVİKİYE CAMİSİ ile TEŞVİKİYE CAMİSİ
( Şişli'de, Nişantaşı aşağısındadır. İLE Arnavutköy'dedir. )
( 1855'te, Sultan Abdülmecid tarafından. İLE 1832'de inşa edilmiştir. )

- VALİDE/PERTEVNİYAL SULTAN CAMİSİ ile VALİDE SULTAN CAMİSİ / YENİ CAMİ
( Aksaray meydanının köşesindedir. İLE Eminönü'ndedir. )
( Sultan Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan anısı için yaptırmıştır. [1871] İLE
1590'da, Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılmıştır. Sultan IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlanmıştır. [Plânları Mimar Davud Ağa tarafından, tamamlanması Mimar Mustafa Ağa tarafından.] )

- YENİ CAMİ(HATİCE TURHAN SULTAN CAMİ) ile YENİ CAMİ(GÜNNÛŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN CAMİİ) ile ESKİ-YENİ CAMİ / KASIM ÇAVUŞ CAMİSİ
( Eminönü'ndedir. İLE Üsküdar'dadır. İLE Eyüp'tedir. )
( ... İLE ... İLE XVI. yüzyılda, Kasım Çavuş tarafından. )

- YAVUZ SELİM CAMİSİ ve YAVUZ SELİM TÜRBESİ
( Fatih'te, Yavuz Sultan Selim semtindedirler. [Türbesi, caminin arka bahçesindedir.] )
( Yavuz Sultan Selim'in başlatmıştır, oğlu Kanuni Sultan Süleyman tamamlamıştır. [1522] [Mimar Acem Ali] VE 1583'te inşa edilmiştir. )

- HZ. YÛŞA TÜRBESİ ile UZUN EVLİYA TÜRBESİ

- ODABAŞI CAMİSİ:
Şehremini/Çapa Odabaşı'ndadır. 1562'de, Has (Saray) Odabaşı (Komutanı) Behruz Ağa tarafından yaptırılmıştır. [Mimar Sinan eseridir.]
- BİZANS YAPILARI'NDAN: CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLENLER ile/ve CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMEYENLER
( * Acem Ağa Mescidi
[Khalkopreteia Kilisesi'nden] [Sadece apsis bölümü kalmıştır.]
* Ahmed Paşa Mescidi[Trullo Manastır Kilisesi'nden]
* Arap Camisi[San Paolo ve Domenico Kilisesi'nden]
* Atik Mustafa Paşa Camisi[Hagia Thekla Kilisesi'nden]
* Ayasofya[Hagia Sofia Kilisesi'nden]
* Bodrum Camisi[Myrelaion Manastır Kilisesi'nden]
* Ese(İsa) Kapısı Mescidi[Cerrahpaşa Hastahanesi sınırları içinde harap bir durumdadır.]
* Eski İmâret Camisi[Pantepoptes Manastır Kilisesi'nden]
* Fenari İsa Camisi[Lips Manastır Kilisesi'nden]
* Fethiye Camisi[Pammakaristos Manastır Kilisesi'nden] [Bir bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]
* Gül Camisi[Euphemia ve Theodosia Kilisesi'nden]
* İmrahor İlyas Bey Camisi[Studios Manastır Kilisesi'nden]
* Kalenderhane Camisi[Akataleptos Manastır Kilisesi'nden]
* Kariye Camisi[Khora Manastır Kilisesi'nden]
* Kasım Ağa Mescidi
* Kefeli Mescidi
* Koca Mustafa Paşa Camisi[Hagios Andreas Manastır Kilisesi'nden]
* Küçük Ayasofya Camisi[Sergios ve Bakkhos Kilisesi'nden]
* Manastır Mescidi[Kyra Martha Manastır Kilisesi'nden]
* Vefa Kilise Camisi[Hagios Theodoros Kilisesi'nden]
* Sancaktar Hayrettin Mescidi
* Şeyh Süleyman Mescidi
* Yeraltı Camisi[Galata'da bir burcun alt bölümü ait yapı cami olarak kullanılmaktadır.]
* Zeyrek Kilise Camisi[Pantokrator Manastır Kilisesi'nden] [Güney bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]
ile/ve
Camiye Dönüştürülmeyenler:
* Aya İrini
[Hagia Eirene Kilisesi]
* Boğdan Sarayı[Bizans Devri Şapeli] [Boğdan Voyvodoları'nın ibadet yeri olarak kullanılmıştır.] [Günümüzde harabe halindedir.]
* Hagios Georgios Kyparesso Kilisesi[Ortodoks cemaatine bağlı bir kilisedir.]
* Panaghiotissa/Moukhliotissa Kilisesi[Son Bizans dönemi yapısıdır. Kilise olarak kullanılmaya devam etmektedir.]
* Surp Kevork ve Sulu Manastır[Peribleptos Manastırı Kilisesi] [Sekiz destekli plan tipinin tek örneği olan bir kilisedir.] [1643'te Ermeni cemaatine vakfedilmiştir.]
* Hagios Menas Kilisesi
* Panaghia Kilisesi[Heybeliada'da eski Rum Yetimhanesi avlusundadır.] [Deniz Kuvvetleri'ne bağlıdır.] )
( Camiye dönüştürülen fakat günümüze ulaşmayanlar:
* Arabacı Bayezıd Camisi
* Balaban Ağa Mescidi
* Baruthane Mescidi
* Etyemez Tekkesi
* Haydarhane Mescidi
* Hoca Hayreddin Mescidi
* Odalar Camisi
* Purkuyu(Parmakkapı) Mescidi
* Sekbanbaşı Ferhat Ağa Mescidi
* Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi
* Sivasi Tekkesi Mescidi
* Şeyh Murat Mescidi
* Toklu İbrahim Dede Mescidi
* Şüheda Mescidi
* Yıldız Dede Tekkesi
* Manastır Mescidi [Galata'da]
* Sinan Paşa Mescidi(Kızıl Mescid)
* Hamza Paşa Mescidi (Peykhane ya da Tahta Minare) )

- İstanbul'da 200'ün üzeri çeşitte mimari yapı ve 3500'ün üzerinde cami bulunmaktadır.

- RAMAZAN'DA: 5 VAKİT NAMAZI, 5 AYRI CAMİDE KILMAK

 

 

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU('nun dikilmiş hali)

( Mimar Krikor Amira Balyan [1828] )
( İstanbul Üniversitesi bahçesindedir. )
( 85 m. yüksekliktedir. Gözcülerin bulunduğu bölüm 68 m.'dedir. [180 basamaklıdır] )
( Dış çevresi 43.70 m., iç çevresi 11.20 m.'dir. )

 

 
İLGİNÇ ADLARI OLAN ESERLER

- AĞAÇKAKAN CAMİSİ:
Fatih'tedir. [XVII. yy.]

- ATLAMA TAŞI CAMİSİ: Unkapanı'ndadır.

- BABA-OĞUL ÇEŞMESİ: Acıbadem'dedir. [1841]

- BAL KAPANI HANI: Tahtakale'dedir. [XV. yy.]

- BAMYA ANITI: Topkapı Sarayı'ndadır. [1811]

- BAYILDIM YOKUŞU: Maçka'dadır.

- BİT(BAT) PAZARI: Beyazıt'tadır.

- BÖCEKLİ CAMİSİ: Erenköy'dedir.

- CANKURTARAN MESCİDİ: Süleymaniye'dedir.

- ÇATAL ÇEŞME: Bâbıâli'dedir.

- ÇATLADI KAPI: Kumkapı'dadır.

- ÇIFIT KAPISI: Eminönü'ndedir.

- ÇORBA KAPISI: Fatih'tedir.

- ÇÜRÜK ELMA MESCİDİ: Eminönü'ndedir.

- DİL BURNU: Büyükada'dadır.

- EĞRİ KAPI: Edirnekapı'dadır.

- FİNCANCILAR YOKUŞU: Mahmutpaşa'dadır.

- GÜN GÖRMEZ MESCİDİ: Sultanahmet'tedir.

- KAĞNI MESCİDİ: Sultanahmet'tedir.

- KANLI ÇEŞME: Alibeyköy'dedir.

- KULAKSIZ: Hasköy'dedir.

- KUMRULU ÇEŞME: Fatih'tedir.

- KUŞKONMAZ CAMİSİ: Üsküdar'dadır. [1580]

- LAHANA ANITI: Topkapı Sarayı'ndadır. [1790]

- LEYLEK YUVASI MESCİDİ: Yedikule'dedir.

- MİSKİNLER TEKKESİ: Karacaahmet'tedir. [1. ada]

- MÜZEVVİR MESCİDİ: Eyüp'tedir. [XVI. yy.]

- NALLI MESCİD: Bâbıâli'dedir. [XV. yy.]

- ÖKÜZ LİMANI: Kuzguncuk'tadır.

- PERİLİ KÖŞK: Emirgân'dadır. [XIX. yy.]

- SANKİ YEDİM CAMİSİ: Fatih'te, Sanki Yedim Sokağı'ndadır. [Hocanın, yediğini farzederek biriktirdiği para ile yaptırılmıştır.]

- SELÂMSIZ: Üsküdar'dadır.

- SİNEKLİ MESCİD: Vefa'dadır.

- ŞAŞKIN BAKKAL: Göztepe'dedir.

- YOL GEÇEN HANI: Beyazıt'ta, Çarşıkapı - Kapalıçarşı arasında bulunan eski bir han.

- YÜKSEK KALDIRIM: Tünel - Karaköy arasında bulunan yokuş yol ve semt. [Adını eskiden burada bulunan merdivenlerden almıştır]

- ZULMİYE CAMİSİ: Eminönü'ndedir.

 


 

Bugün [25 Mayıs 2020] itibariyle
İstanbul bölümüne yapılmış olan eklemeler, aşağıdaki gibidir.
[ 06 Mart 2012 - 25 Mayıs 2020 arasında... ]
( 328 yeni ekleme, 551 katkı )


- !HARBİYE ile Harbiye ile Harbiye
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/37115 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Savaş işleri. İLE Subay yetiştiren yüksekokul, Harp Okulu. İLE Elmadağ - Taksim ile Pangaltı - Nişantaşı arasındaki bölgenin adı. )

- (ATİK) İBRAHİM PAŞA CAMİSİ ile İBRAHİM PAŞA CAMİSİ / MUHSİNE HATUN CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16526 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayezıd'ta. İLE Kumkapı'da. )
( 1477'de. İLE 1532'de. )

- (MERZİFON'LU) KARA MUSTAFA PAŞA CAMİSİ ile KARA MUSTAFA MESCİDİ / KASAPLAR MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16532 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayezıd'ta, Çarşıkapı karşısında, Yeniçeriler Caddesi'ndedir. [Minaresizdir.] İLE Yedikule'dedir. [Kasaplar kullandığı için Kasaplar Mescidi olarak tanınmıştır.] )

- (NEVŞEHİR'Lİ) İBRAHİM PAŞA CAMİSİ ile (HADIM) İBRAHİM PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16527 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehzadebaşı'nda. İLE Silivrikapı'da. )
( 1720'de, Sadrazam Nevşehir'li İbrahim Paşa tarafından. İLE 1551'de, Vezir Hadım İbrahim Paşa tarafından. )

- [eskiden] İSTANBUL ile/ve/<> ANADOLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30292 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yangını. İLE/VE/<> Salgını. )

- İSTANBUL ile/ve TÜRKİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16347 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eski İstanbul'un denizden yüksekliği 2 ile 12 metre arasındadır. )
( 1854/55: İstanbul Belediyesi'nin kuruluşu. )
( İSTANBUL'DA ... )
( İSTANBUL SÖZLÜĞÜ - M. ORHAN BAYRAK - TARİH DÜŞÜNCE KİTAPLIĞI )
( İSTANBUL'UN İLKLERİ VE ENLERİ - SÜLEYMAN FARUK GÖNCÜOĞLU - EP YAYINLARI )

- YALILAR'I
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16504 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İstanbul 2010
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16352 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İstanbul Araştırmaları Enstitüsü
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16349 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL ile/ve TÜRKİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18943 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İstanbul Kitapçısı
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16355 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İstanbul Tarih.com
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 1453 ile/ve/değil/yerine 857[hicri]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16374 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- 7 TEPE:
İSTANBUL
ile/ve ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16366 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İSTANBUL'da:
* Akropolis [Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii'nin yer aldığı yükseklik]
* Çemberlitaş [Konstantin Sütunu'nun bulunduğu bölge ve çevresi]
* Beyazıt ve Süleymaniye alanı
* Fatih
* Fenerin üst kısımları [Yavuz Selim Camii’nin bulunduğu bölge]
* Cerrahpaşa sırtları
* Edirnekapı [Mihrimah Sultan Camii’nin yer aldığı tepe]
[Yediye yükseltmek için uydurulmuştu] İLE/VE
ROMA'da:
* Palatine
* Capitoline
* Quirinal
* Caelian
* Aventine
* Esquiline
* Viminal )
( Antik Roma kentinin yedi tepe üzerine kurulmasının, İmparator Büyük Konstantinos'u (Constantinus) çok etkilediği, İstanbul'u da Roma'ya benzetmek amacıyla, yedi rakamına yönlendirdiği anlatılır. İmparator, bu yedi sayısını uğurlu ve kutsal sayıyordu. Sarayının ana salonu, "Hepta Likhnos" yani "Yedi Kandilli" adını almıştı. İmparatoru korumakla görevli, "yedi kıtadan oluşmuş bir muhafız alayı vardı. Konstantinos, kendini, çevresinde "yedi gezegen"in dönüp durduğu güneş yerine koymuştu. Çemberlitaş üzerindeki heykeli de bu durumu betimlemekteydi. )

- 7 TEPE ve 7 MAHKEME/NOTER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16370 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADALAR ve/> ÜSKÜDAR ve/> BEYOĞLU ve/> SURİÇİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16346 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ADLARI:
İLKÇAĞ'DA
ile BİZANS'TA ile OSMANLI'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16436 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( DEMONNESOI / PROPONTIDAS ile PAPADONISIA ile KIZIL ADALAR )

- ÂHİYÂNE[Fars.] değil/yerine/= BOĞAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKATLAR ile/ve AKARETLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16469 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AKŞEMSETTİN CAMİİ ile/ve AKBIYIK SULTAN CAMİİ (KIBLET'ÜL MESÂCİD CAMİİ)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16520 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE En uctaki cami.[Sultanahmet'ten Cankurtaran'a giden tren altgeçidinin yanındaki cami. İsmail Dede Efendi Evi'nin yolu üzerinde.] )

- AMBARLAR ile AMBARLI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cevizlibağ - Zeytinburnu'nda. İLE Avcılar'da. )

- ANADOLU HİSARI(GÜZELCEHİSAR/YENİCEHİSAR) ile/ve ANADOLU HİSARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16390 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANADOLU HİSARI ile/ve ANADOLU KAVAĞI ile/ve ANADOLU FENERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16388 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kanlıca - Kandilli arasındadır. İLE/VE Boğaziçi'nin kuzeyinde, Karadeniz'in başlangıcındadır. )

- ANADOLU ile ASYA (KITASI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ANEMAS KULESİ VE ZİNDANLARI ile/ve HERAKLEUS BURÇLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16341 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Arkeoloji Müzesi
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ASLANLI YALI = SAİD HALİM PAŞA YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÂŞİYAN MEZARLIĞI değil KAYALAR MEZARLIĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16372 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ÂŞİYAN[Fars.]: Yuva, ev. | Kuş[bülbül] yuvası. )
( ÂŞİYAN KÖŞKÜ: Tevfik Fikret'in yaptırdığı köşk. )

- ATAKÖY ile/ve/<> ŞİRİNEVLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16467 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- AYAKKABI/BAŞMAK ile AYAKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/13982 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fener-Balat'taki kapı. )

- AYASOFYA MİNARELERİ'NDE:
MİMAR SİNAN DÖNEMİ
ile FATİH DÖNEMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16379 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [müze girişi itibariyle] Sol taraftakiler. İLE Sağ taraftakiler. )

- AYASOFYA MÜZESİ ve TOPKAPI SARAYI ve/||/<> HALUK DURSUN ve/||/<> KUMRULAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53202 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Makam odasını kumrulara terk eden bürokrat: Haluk Dursun

"Topkapı Sarayı'nda müdürlük yaptığım dönemde, makam odamda otururken bir kumrunun açık pencereden girerek avizenin etrafında uçtuğunu gördüm. Hiç kımıldamadan seyretmeye başladım.

Kumru, sanki tavaf eder gibi odanın her tarafında dolaştı, avizenin üzerine kondu, bir süre oturdu. Sonra geldiği gibi uçup gitti. Biraz sonra yanında başka bir kumru ile tekrar geldi. Bu sefer sanki bir ev (saray) sahibi edasıyla onu gezdirdi. Yeni geleni elinden, (kanadından) tutar gibi aldı ve avizenin içine oturttu. Bir süre koklaştılar. Sonra uçup gittiler.

Ertesi gün ikisi birlikte ağızlarında dal parçacıkları ile geri geldi ve avizenin içine bir yuva kurmaya başladılar. Yuva birkaç gün içinde kuruldu.

Olup biteni hiç ses çıkarmadan izliyordum. Dişi kuş, yumurtlama hazırlığı yapıyordu.

Galiba onlar da beni izliyordu ki, hiç tedirgin olmuş gibi görünmüyorlardı. Buna karşılık dışarıdan odaya başka biri girince, hemen ürküp pencereden kaçıyorlardı. Baktım olmayacak, makam odamı onlara bırakıp hemen karşıda bulunan küçük bir odaya geçtim.

Bir gün, televizyon çekimi için Topkapı Sarayı'na gelen gazeteci dostum rahmetli Savaş Ay, "Hocam, niye bu küçücük odada oturuyorsun?" diye sordu.

"Ben hâlden anlarım, bir kumru arkadaşım, sevgilisine, “ben seni saraylarda yaşatacağım" diye söz vermiş, insan yuva kurana yardımcı olmaz mı?" dedim.

"Hocam, ne olur göster şu yuvayı bana” dedi ve kapıdan odadaki yuvanın fotoğrafını çekti.

Ertesi gün beni Ankara'dan arayan arayana...

"Derhal makam odası açılsın, kumruların yuvası dağıtılsın, saray bakımsızlıktan perişan olmuş görüntüsü verilmesin" dediler.

Meğer Savaş Ay haber yapmış bizim kumrunun öyküsünü...

Hemen aradım, “üstad sen ne yaptın?” diye sordum.

"Hocam bu kadar güzel malzeme (haber) buldum, yazılmaz mı Allah aşkına" dedi.

"Gazetede sabah toplantısında anlattım, herkes ayağa kalktı ve seni alkışladı" diye ekledi.

Sadece gazetedekiler değil Ankara da ayağa kalktı sayende" diye yanıt verdim.

Şimdi ne yapacaktım? Çifte kumrulara kol kanat gerip onların saadetlerini korumaya mı çalışacaktım, yoksa odayı kullanıma açarak bir yuvanın dağıtılmasına mı neden olacaktım?

Bir biçimde, ya ben makamı, ya da o kumrular makam odamdaki yuvalarını kaybedeceklerdi.

Akşama kadar bakanlıktan beni aramayan kalmadı...

“En azından yumurtadan yavru kuşlar çıksın, uçup gidene kadar bekleyelim” diye düşündüm. “Ben yuvayı almam, siz beni görevden alın isterseniz” dedim.

Ertesi gün, yuvaya bakmaya gittim ki, ne göreyim, yuva yerinde duruyordu ama kumrular yoktu.

Yuva yerinde durmasa, "Biri kuşları ürküttü, kovaladı" diyecektim. Hâlbuki yuva yerli yerinde duruyordu. Kumrular, sanki durumu hissetmiş ve sessizce çekip gitmişlerdi. Bir daha da hiç gelmediler.

Daha sonra Topkapı Sarayı'ndan, Müsteşar ve Bakan Yardımcısı olarak Ankara'ya gittim.

"Kuşların yuvası dağıtılsın, makama sahip çıkılsın" diyenlerin ise hiçbiri Bakanlık'ta makamlarında kalamamıştı.

Muhakkak ki, biz de bir gün bu makamlardan uçup gideceğiz. Kuşlar ise hep sevmeye, uçmaya ve yuva kurmaya devam edecek.

Haluk DURSUN )
( )

- AYASOFYA'DA:
BİRİNCİ
ile/ve İKİNCİ ile/ve ÜÇÜNCÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16378 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( M.S.: 360 ile/ve 415 ile/ve 537 )

- AYASOFYA ile KÜÇÜK AYASOFYA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16521 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sultanahmet'in aşağısında, Küçük Ayasofya Caddesi'nin sonundadır. )
( ... İLE 1505'te, Bâbüssaâde Ağası Hadım Hüseyin Ağa emriyle Bizans kilisesinden[527] camiye dönüştürülmüştür. )

- AYASOFYA ve ZEYREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16377 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih Sultan Mehmet'in fetih sonrasında benim diye belirlediği yerler. )

- BÂB-ÜS-SAÂDE ile/ve BÂB-ÜS-SELÂM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19082 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı/dış kapısı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nın ikinci kapısı. )

- BABA-OĞUL ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40135 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Acıbadem'dedir. [1841] )

- BAHARİYE ile/ve BAHARİYE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16449 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp'te.[Bostan İskelesi - Silâhtarağa arasında] İLE/VE Kadıköy'de.[Altıyol - Küçük Moda arasında] )

- BAHÇELİEVLER ile/ve BAHÇELİEVLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16450 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakırköy ve Zeytinburnu'nun kuzeyinde bulunan bir ilçe. İLE/VE Çengelköy - Kuleli semtlerinin doğusunda bulunan bir semt. )

- BAKIRKÖY < MAKRİKÖY[YEDİNCİ KÖY]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50628 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARBYSOS değil/yerine/= KÂĞITHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40188 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ ile BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/48958 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy'de. İLE Avcılar'da. )

- BATI ROMA İMPARATORLUĞU ile/ve/değil DOĞU ROMA İMPARATORLUĞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16309 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Fethedilmiş olan. )

- BAYEZİD MEYDANI'NDA:
ÇINAR AĞACI
ile/ve KESTANE AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16337 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYEZİD YANGIN KULESİ değil OSMANLI TOPU('nun dikilmiş hali)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mimar Krikor Amira Balyan [1828] )
( İstanbul Üniversitesi bahçesindedir. )
( 85 m. yüksekliktedir. Gözcülerin bulunduğu bölüm 68 m.'dedir. [180 basamaklıdır] )
( Dış çevresi 43.70 m., iç çevresi 11.20 m.'dir. )

- BAYEZİD'İN:
DELİSİ
ve VELİSİ ve KEDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16338 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BAYILDIM YOKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40215 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'dadır. )

- BEYKOZ[İNCİRKÖY] ve BEYLERBEYİ ve BEYOĞLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16314 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BİLÂD-I AŞERE ile BİLÂD-I ERBAA ile BİLÂDI-I İSNÂ AŞER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14595 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 10 şehir. [İzmir, Eyüp, Kandiye, Halep, Selânik, Sofya, Trabzon, Galata, Kudüs, Lârisa] İLE 4 şehir. [Edirne, Bursa, Şam, Kahire] İLE 12 şehir. [Adana, Erzurum, Bağdat, Beyrut, Diyarbakır, Rusçuk, Bosnasaray, Sivas, Maraş, Trablusgarp, Antep, Çankırı] )

- BİLÂD-I SELÂSE ile VİLÂYAT-I SELÂSE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16313 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üç şehir. İLE Üç vilâyet. )
( * Üsküdar, Galata, Eyüp.
* İstanbul, Edirne, Bursa.
İLE
Selânik, Manastır, Yanya. )

- BİZANS YAPILARI'NDAN:
CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLENLER
ile/ve CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMEYENLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14630 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( * Acem Ağa Mescidi[Khalkopreteia Kilisesi'nden] [Sadece apsis bölümü kalmıştır.]
* Ahmed Paşa Mescidi[Trullo Manastır Kilisesi'nden]
* Arap Camisi[San Paolo ve Domenico Kilisesi'nden]
* Atik Mustafa Paşa Camisi[Hagia Thekla Kilisesi'nden]
* Ayasofya[Hagia Sofia Kilisesi'nden]
* Bodrum Camisi[Myrelaion Manastır Kilisesi'nden]
* Ese(İsa) Kapısı Mescidi[Cerrahpaşa Hastahanesi sınırları içinde harap bir durumdadır.]
* Eski İmâret Camisi[Pantepoptes Manastır Kilisesi'nden]
* Fenari İsa Camisi[Lips Manastır Kilisesi'nden]
* Fethiye Camisi[Pammakaristos Manastır Kilisesi'nden] [Bir bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]
* Gül Camisi[Euphemia ve Theodosia Kilisesi'nden]
* İmrahor İlyas Bey Camisi[Studios Manastır Kilisesi'nden]
* Kalenderhane Camisi[Akataleptos Manastır Kilisesi'nden]
* Kariye Camisi[Khora Manastır Kilisesi'nden]
* Kasım Ağa Mescidi
* Kefeli Mescidi
* Koca Mustafa Paşa Camisi[Hagios Andreas Manastır Kilisesi'nden]
* Küçük Ayasofya Camisi[Sergios ve Bakkhos Kilisesi'nden]
* Manastır Mescidi[Kyra Martha Manastır Kilisesi'nden]
* Vefa Kilise Camisi[Hagios Theodoros Kilisesi'nden]
* Sancaktar Hayrettin Mescidi
* Şeyh Süleyman Mescidi
* Yeraltı Camisi[Galata'da bir burcun alt bölümü ait yapı cami olarak kullanılmaktadır.]
* Zeyrek Kilise Camisi[Pantokrator Manastır Kilisesi'nden] [Güney bölümü cami olarak kullanılmaktadır.]

ile/ve

Camiye Dönüştürülmeyenler:
* Aya İrini[Hagia Eirene Kilisesi]
* Boğdan Sarayı[Bizans Devri Şapeli] [Boğdan Voyvodoları'nın ibadet yeri olarak kullanılmıştır.] [Günümüzde harabe halindedir.]
* Hagios Georgios Kyparesso Kilisesi[Ortodoks cemaatine bağlı bir kilisedir.]
* Panaghiotissa/Moukhliotissa Kilisesi[Son Bizans dönemi yapısıdır. Kilise olarak kullanılmaya devam etmektedir.]
* Surp Kevork ve Sulu Manastır[Peribleptos Manastırı Kilisesi] [Sekiz destekli plan tipinin tek örneği olan bir kilisedir.] [1643'te Ermeni cemaatine vakfedilmiştir.]
* Hagios Menas Kilisesi
* Panaghia Kilisesi[Heybeliada'da eski Rum Yetimhanesi avlusundadır.] [Deniz Kuvvetleri'ne bağlıdır.] )
( Camiye dönüştürülen fakat günümüze ulaşmayanlar:
* Arabacı Bayezıd Camisi
* Balaban Ağa Mescidi
* Baruthane Mescidi
* Etyemez Tekkesi
* Haydarhane Mescidi
* Hoca Hayreddin Mescidi
* Odalar Camisi
* Purkuyu(Parmakkapı) Mescidi
* Sekbanbaşı Ferhat Ağa Mescidi
* Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi
* Sivasi Tekkesi Mescidi
* Şeyh Murat Mescidi
* Toklu İbrahim Dede Mescidi
* Şüheda Mescidi
* Yıldız Dede Tekkesi
* Manastır Mescidi [Galata'da]
* Sinan Paşa Mescidi(Kızıl Mescid)
* Hamza Paşa Mescidi (Peykhane ya da Tahta Minare) )

- BOĞAZ ile İSTANBUL BOĞAZI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41713 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İNEKGEÇİDİ, BOSPHORUS[İng.] )

- BOĞAZIN EN DAR NOKTASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( RUMUELİ HİSARI ile ANADOLU HİSARI arası[698 m.] )

- BOĞAZIN:
ANADOLU KIYISI
ile/ve RUMELİ KIYISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16434 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( [Karadeniz[PONTUS EUXINUS]'den Marmara[PROPONTIS]'ya, Kuzey'den Güney'e]
ANADOLU KIYISI:
* ANKYREION: YUMBURNU
* AMPELODES: KABAKOZ KOYU
* DIOS SACRA: POYRAZ LİMANI
* KORAKION, MOKADION: FİLBURNU
* KHELAI, OPHRU LIMEN: KEÇİLİLİMAN
* HIERON, YOROS: ANADOLU KAVAĞI
* ARGYRONION: MACARBURNU, YÛŞÂ TEPESİ
* DAPHNE: UMURYERİ
* MUKAPORIS: HÜNKÂR İSKELESİ
* AIETU RHYNKHOS: SERVİBURNU
* AMYKOS: BEYKOZ
* KATANGEION, EIRANAION: ÇUBUKLU
* PHRIKSU LIMEN, BORADION: KANLICA
* PHIELA, PHIALE: KÖRFEZ
* POTAMONION: ANADOLUHİSARI
* EKAHAI: KANDİLLİ
* LYKADION: VANİKÖY
* KIKONION, SOPHIANAI: ÇENGELKÖY
* RHOLZUSAI, STAUROS: BEYLERBEYİ
* DAMAIS: SALACAK
* ARKLA: KIZKULESİ

ile/ve

RUMELİ KIYISI:
* SYMPLEGADES, KYANEAI: ÖREKETAŞI
* PANION: RUMELİ FENERİ
* GYPOPOLIS: PAPAZBURNU
* LYKION LIMEN: HAMSİ LİMANI
* EPHESIATES: BÜYÜKLİMAN
* TIMAEA TURRIS: DENİZ FENERİ
* SERAPIEION, KATASKEPEI?: RUMELİ KAVAĞI
* MILTON: TELLİ TABYA
* SKLETRINAS: SARIYER
* SIMAS: MESARBURNU
* BATHYKOLPOSKALOSAGROS: BÜYÜKDERE
* KLEIDES: KİREÇBURNU
* PHARMAKIAS, THERAPEIA: TARABYA
* PITHEKU LIMEN: KALENDER
* KOMARODES: YENİKÖY
* LASTHENES, SOSTHENION: İSTİNYE
* KYPARODES: EMİRGÂN
* GYNAKION LIMEN, PHONEAS: BALTALİMANI
* RHOODES: ŞEYTANBURNU
* HERMAION, PYRRIAS: RUMELİHİSARI
* KHELAI, PHILEMPORON: BEBEK
* HESTIA, ANAPLUS: ARNAVUTKÖY
* KALAMOS, TARASION: KURUÇEŞME
* KLEIDION: DEFTERDARBURNU
* ARKHEION, ARSABERU: ORTAKÖY
* IASONIAN, DIPLOKIONION: BEŞİKTAŞ
* PENTEKONTORIKON: DOLMABAHÇE
* THERMASTIS, BUTHARION: KABATAŞ
* PALINORMIKON: FINDIKLI
* AIANTEION: SALIPAZARI
* METOPEN, ARGYROPOLIS: TOPHANE )

- BOĞAZLAR('I)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16363 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BOZDOĞAN[< BOZULGAN] / VALENS KEMERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16423 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 800 m. [bugün] < 1200 m. )

- BURGAZADA ile/ve KAŞIK ADASI / "PİDE"[< PİTA] ADASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16438 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Burgazada'nın önünde bulunan küçük ada. )
( Tarihi kaynaklara göre bilinen ilk tarihsel olay, Büyük İskender'in komutanı Antigonos'un oğlu Dimitrios Polyerkides'in M.Ö. 298 yılında, babası adına Panarmos adasında bir kale inşa ettirmesi ve adaya Antigoneia adını vermesidir. İLE/VE ... )
( Bizans döneminde üç manastır yaptırılmıştır. )

- BÜYÜK ARMUTLU ile/ve KÜÇÜK ARMUTLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK BEBEK ile/ve KÜÇÜK BEBEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16452 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK ESMA SULTAN YALISI ile/ve KÜÇÜK ESMA SULTAN YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16510 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- BÜYÜK KAPI/LAR ile/ve KÜÇÜK KAPI/LAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16331 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Osmanlı'da "Koltuk Kapısı" alarak adlandırılırdı. )

- BÜYÜK KARAMAN ile/ve KÜÇÜK KARAMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16443 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih )

- BÜYÜKADA'NIN KÖŞKLERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( http://tasarimhersey.com/buyuk-adanin-koskleri )

- CADDEBOSTAN < CADI BOSTANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51387 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CAMİ ile DEFTERDAR CAMİİ[1541]
(NAZLI MAHMUT EFENDİ)

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50231 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- CAMİİ KEBİR ile/ve CAMİİ KEBİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16518 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp Sultan Camisi. İLE/VE Kasımpaşa Camisi. )

- CAMİLERDE:
KLASİK
ile/ve YENİ/NEO KLASİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16517 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİBALİ[< CEBE]:
ÇUKUR

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16432 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- CİNCİ MEYDANI değil/< CÜNDÎ MEYDANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16453 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zamanla bu hale dönmüştür. DEĞİL/< Ata iyi binen, binici. Süvâri, sipâhi. )
( KADIRGA - EMİNÖNÜ )

- ÇAĞLAYAN ile ÇAĞLAYAN/ÇAĞLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/30238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy'de/ki bir bölge/durak. İLE Şelâle. ) )

- ÇARŞI ile KAPALI ÇARŞI ile ALIŞVERİŞ MERKEZİ(AVM)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Tonoz ya da kubbelerle örtülü, yanları kapalı, çeşitli dükkânlardan oluşan büyük çarşı binâsı. İLE ... )

- ÇATAL ÇEŞME ile/ve ÇATAL ÇEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16394 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bâbıâli'de, Molla Çelebi Sokağı'nda, cami karşısında. [1881] İLE/VE Bağdat Caddesi'nde. [1767][1947'de yeri kaydırılmıştır] )

- ÇATLADIKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kumkapı-Ahırkapı arasında. [1532 yılındaki sarsılma nedeniyle bu kapının çatlamış olmasından dolayı bu adı almıştır] )

- ÇEKMECE KÖPRÜSÜ ve BOSTANCI KÖPRÜSÜ ve ÇOBANÇEŞME KÖPRÜSÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16393 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEMBERLİTAŞ ile KIZTAŞI[< MARKIANOS SÜTUNU]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51730 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞME ile/ve SEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16425 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇEŞME ile/değil/< ŞADIRVAN/ŞÂDURVÂN[< Fars. ŞÂDÂB-I REVÂN: Akıcı, çok su. (REVÂN: Akıcı.)]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16430 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/DEĞİL Daha çok cami avlularında bulunan, etrafı çok musluklu duvarla çevrili su haznesi. )

- ÇINARALTI ile/ve KÜLLÜK KIRAATHANESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16339 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ÇİFTE HAVUZLAR ile/ve ÇİFTE HAVUZLAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16396 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Selâmiçeşme - Göztepe arasında. İLE/VE Davutpaşa - Maltepe arasında. )

- ÇOBANÇEŞME ile/ve ÇOBAN ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16395 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Havaalanı sapağı öncesinde bulunan çeşme ve semt. İLE/VE Alibeyköy Deresi ve Kemerburgaz yolunda. [Silâhtar Yusuf Ağa - 1595] )

- DÂRÜLFÜNÛN ile/ve DÂRÜLFÜNÛN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16380 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Basın Müzesi. İLE/VE Ayasofya'da bulunan üniversite binasıydı. )
( 1828 - 1930 yılları arası süreli yayınlar bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli kurslar ve sergiler düzenlenmektedir. İLE/VE ... )
( Çemberlitaş'ta, II. Mahmud Türbesi yanında. İLE/VE Yanarak 1933'te yok olmuştur. )
( 1865 yılında inşa edilmiştir. 1988'den beri müze olarak kullanılmaktadır. İLE/VE ... )

- DÂRÜLHADİS ile/ve DÂRÜLHADİS
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16381 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 24 odalı bir medrese. "Öğretmen yeri" anlamına gelmektedir. İLE/VE Medrese. )
( Sultanahmed Camisi ile Türbesi arasında. İLE/VE Toptaşı - Üsküdar'da. [Atik Valide Camii külliyesinde.] )
( 1616 yılında inşa edilmiştir. İLE/VE 1583 yılında III. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. )

- DÂRÜSSAÂDE ile/ve DÂRÜSSAÂDE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16382 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un "Mutluluk Evi" anlamına gelen eski bir adı. İLE/VE Topkapı Sarayı'nda, Dârüssaâde ağalarının [Padişahların özel işlerine bakan] oturduğu daire. "Saadet Yeri ve Saray" anlamına gelmektedir. )

- DEMİRKAPI ile DEMİRKAPI ile DEMİRKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16332 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sarayburnu'nda bulunan deniz surları kapılarından biriydi. [Demiryolu yapımı sırasında yıkılmıştır.] İLE Eyüp'te bir semt. İLE Hoca Paşa mahallesi. )
( Haçlılar ile Osmanlılar'ın İstanbul'u alırken kente girdikleri kapılardan biri. İLE ... İLE ... )

- DİKİLİTAŞ ile/ve DİKİLİTAŞ ile/ve DİKİLİTAŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16342 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultanahmed At Meydanı'nda. İLE/VE Nişantaşı'nda. [Valikonağı Caddesi] İLE/VE Yıldız'da. )
( M.Ö. 1457'de ] [İst.'a dikilişi 390][18.74 m. yüksekliğindedir] İLE/VE ... İLE/VE Sultan II. Mahmud'a ait yazılı sütun. [1811] )
( OBELISK )

- DÎVÂN EDEBİYATI MÜZESİ ve GALATA MEVLEVÎHÂNESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16361 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de aynı yerdir. [Tünel'dedir.] )
( 1492'de Mevlevî Tekkesi. VE 1975'te müze. )

- DÜŞMAN ve DELİ ile/değil/yerine/||/>< DOST ve ÂŞIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50222 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İşine geleni söyler. VE Ağzına geleni söyler. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Gerçekleri söyler. VE Gönlünden geçeni söyler. )

- EN BÜYÜK KENT ile EN BÜYÜK SURLU KENTLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HONOLULU
[Hawaii eyaletinde 1907'de çıkarılmış bir yasaya göre Honolulu Kenti ve Honolulu İdari Bölgesi(County) aynı yeri ifade ediyor. Honolulu kentinin Büyük Okyanus'ta, 2.400 km. boyunca uzanan Kuzeybatı Hawaii adalarının kalanını da kapsadığı ve 5.509 km²'yle en büyük yüzölçümüne sahip kent olduğu anlamına geliyor.]

İLE

* İSTANBUL
* ANTAKYA
* DİYARBAKIR )

- EN ESKİ TEKKE:
EBÜ'L-FETH GÂZİ TEKKESİ/SİRKECİ TEKKESİ

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayasofya kapısının iç tarafındaydı. )
( Daha önce "Eski Kızlar Manastırı"ydı. )
( İlk şeyhi, Hz. Şeyh Üveys'tir.[Mezarı, Şam'da, Bilâli Habeş yakınında] )

- ESENTEPE ile ESENTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16454 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Mecidiyeköy - Zincirlikuyu arasında bir semt. İLE Silâhtar - Yıldız Tabya arasında bir semt. )

- ESMA SULTAN KASRI ile ESMA SULTAN YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16507 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çamlıca'da, Millet Parkı karşısında, Sarıkaya'daydı. İLE Ortaköy'dedir. )
( Sultan II. Mahmud'un kız kardeşi Esma Sultan'a aitti. İLE 1875'te, Sultan Abdülaziz'in kızı Esma Sultan için Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. [1975 yılında yanarak sadece dört duvarı kalmıştır.] )

- FATİH CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16519 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- FATİH SULTAN MEHMET ve/< NİMEL[< Nİ AMEL] CEYŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16306 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE Fetihte şehit olan askerler. )
( 18 SEKBANLAR: Şehzâde Camii [Saraçhane'de] karşısında, [eski] Nikah Dairesi'nin yanındaki mezarlıklar. )

- FENER ADASI ile/ve İNCİRLİ ADASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16440 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Pendik - Tuzla arasında kıyıya yakın olan adalar. [5 ada] )

- FİNCANCILAR YOKUŞU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41104 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GALAT/A
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16323 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GAZANFER AĞA SEBİLİ ile/ve GAZANFER AĞA SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16397 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih Bozdoğan Su Kemeri ve Karikatür Müzesi yanında. İLE/VE Eyüp, Otakçılar'da. )
( Kapı Ağası Gazanfer Ağa, Mimar Davud Ağa'ya yaptırtmıştır. [1596] İLE/VE Kızlar Ağası Gazanfer Ağa yaptırmıştır. [1599] )

- GÖKSU YALISI/KASRI ya da KÜÇÜKSU YALISI/KASRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16508 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- GÖZTEPE ile/ve GÖZ TEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16383 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy, Çifte Havuzlar'dan sonraki semt. İLE/VE Kanlıca'nın 4 km. doğusunda bulunan bir tepe ve su. )

- GÜMÜŞSUYU(AYASPAŞA) ile/ve GÜMÜŞSUYU ile/ve GÜMÜŞSUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16384 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Taksim - Dolmabahçe arasındaki semt. [Adını Kanuni Sultan Süleyman'ın Sadrazam'larından olan Ayas Paşa'dan alır.] İLE/VE Eyüp, Piyer Loti arkasında bulunan bir semt. İLE/VE Beykoz - İncirköy arasında bir semt. )

- HACI PİRÎ MESCİDİ ile/ve HACI PİRÎ MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16523 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadirhane mescidi. İLE/VE Leylek Yuvası mescidi. )

- HALİÇ[< KERAS, KEROESSA] ile HALİÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16448 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü - Eyüp arası. İLE Moda, Kalamış koyu. )

- HAMİD-İ EVVEL (I. ABDÜLHAMİD) SEBİLİ) ile MAHMUD II SEBİLİ ile MAHMUD II SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16405 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Gülhane Parkı girişinin karşısındaki sebil. İLE Fatih'te, Zincirlikuyu Caddesi'nde, Şekerciler Çarşısı'nda, Efdalzâde Medresesi yanındadır. [Türk Rokokosu üslûbundadır] İLE Sultanahmet - Divanyolu'nda, II. Mahmud Türbesi yanındadır. )
( 1829'da. İLE 1840'ta, Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilmiştir. [Ampir üslûbundadır.] )

- HAMİDİYE ÇEŞMESİ ile/ve HAMİDİYE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16398 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı bahçesinde. [II. Abdülhamid] [1888] İLE/VE Galatasaray Lisesi bahçesinde. [II. Abdülhamid] [1902] [Tahttaki 25. yılının anısına] )

- HAREM DAİRESİ ile/ve HAREM DAİRESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16479 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( HAREM-İ HÜMÂYÛN: Padişah'ın Harem'i. )
( Topkapı Sarayı'nda. İLE/VE Dolmabahçe Sarayı'nda. )
( İkinci ve üçüncü bahçelerin solunda. [1588] İLE/VE Pembe Salon. )
( 259 oda, 46 tuvalet, 12 sandık odası, 8 hamam, 4 mutfak, 6 kiler bulunmaktadır. [6720 m2] İLE/VE ... )

- HAREMLİK-SELÂMLIK değil HAREM-SELÂMLIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/11530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( SELÂMLIK: Saray, köşk ya da konkalarda, erkeklerin bulunduğu ve erkek konukların alındığı bölüm. | Osmanlı sultanlarının, Cuma namazını kılmaları için camiye giderken yapılan tören. )

- HAVA TAHMİNİ ile/ve/||/<>/> SEL UYARISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53238 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bölgesel. İLE/VE/||/<>/> Noktasal. )
( )

- HAVUZ KÖŞKÜ ile/ve HAVUZ KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı, 3. bahçesinde, Arz Odası yanındadır. [Sultan II. Selim, Mimar Sinan'a yaptırtmıştır.] [Şu anda yerinde III. Ahmed Kütüphanesi bulunmaktadır.] İLE/VE Ayazağa Kasrı, Çinili Av Köşkü adları ile de tanınır. [Sultan Abdülaziz, Mimar Sergis Balyan Efendi'ye yaptırtmıştır] )

- HAVUZ ile/ve SERSEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16427 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- HIDİV KASRI ile/ve HIDİV SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16486 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Abbas Hilmi Paşa Sarayı. [Mimar Delfo Seminati] [1907] İLE/VE Abbas Hilmi Paşa'nın annesi Emine Hanım tarafından yaptırılmıştır. [Şu anda Mısır Konsolosluğu'dur.] )
( Çubuklu'da, Dalgıç Okulu'nun arkasında, koruluğun ortasında ve en yüksek noktasındadır. İLE/VE ... )
( Buharla işleyen bir asansörü vardır. İLE/VE ... )
( HIDİV[Fars.]: Osmanlı döneminde, Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'dan sonra Mısır valilerine verilen san. [Abbas Hilmi Paşa, Osmanlı Devleti'nin son valisidir.] )

- HİDÂYET CAMİİ ile/ve NUSRETİYE CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16524 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de, II. Mahmut tarafından inşa ettirilmiştir. )
( Caminin bulunduğu sokaktaki pisliklerden temizlenmesi ve bölgenin hidâyete ermesi üzerine. İLE Yeniçeriliğin kaldırılması vesilesi[başarısı ve şükranı] ile inşa ettirmiştir.[1826][NUSRET: İlâhî yardım.] )

- HUBER KÖŞKÜ ile/= CUHMURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16487 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1985'ten sonra kamulaştırılarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü olarak kullanılmaktadır. )

- HÜNKÂR KASRI ile/ve HÜNKÂR KASRI ile/ve HÜNKÂR KASRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16490 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultanahmed Camii'nin bitişiğinde bulunan, Padişah'ın namaz kılma yerine ait bir kasır. [1617] İLE/VE Üsküdar'da, Selimiye Camii'nin bitişinde bulunan kasır. [1979 yılından beri Tarihçi İbrahim Hakkı Konyalı kütüphanesi olarak kullanılmaktadır] İLE/VE Eminönü, Yeni Cami'nin yanında bulunan kasır. )

- HÜSREV PAŞA TÜRBESİ ile/ve HÜSREV PAŞA TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16525 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp, Bostan İskelesi Sokak'tadır. İLE/VE Fatih, Sarıgüzel semtinde, Balipaşa Camii yakınındadır. )
( Osmanlı Sadrazamı Koca Hüsrev Paşa [1756-1855]'nın türbesidir. İLE/VE Osmanlı Veziri Hüsrev Paşa'nın türbesidir.[öl. 1545] [Mimar Sinan yapıtıdır] )

- HZ. YÛŞA TÜRBESİ ile UZUN EVLİYA TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16564 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- I. ABDÜLHAMİT CAMİSİ ile/ve II. ABDÜLHAMİT CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16522 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beylerbeyi'nde. İLE/VE Yıldız'da. )

- III. MUSTAFA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41582 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'un ikinci "mimarı"! )

- İBRAHİM EFENDİ SARAYI ile İBRAHİM PAŞA SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16485 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Feriye Sarayları. İLE Türk-İslâm Eserleri Müzesi. )

- İBRAHİM SEBİLİ (AYASOFYA SEBİLİ) ile İBRAHİM PAŞA SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16399 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayasofya türbelerinin sağ köşesinde. İLE Şehzadebaşı'nda. )

- İFTAR KÖŞKÜ ile İFTARİYE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16481 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Dolmabahçe Sarayı arkasındaydı. [Şimdi yerinde yoktur.] İLE Topkapı Sarayı'nda, Bağdat Köşkü'nün yanındadır. )
( ... İLE ŞAHNİŞİN[< Fars.]: Çıkıntılı ve kapalı balkon. )
( 1741'de, I. Mahmud tarafından. İLE 1640'ta, Sultan İbrahim Han tarafından. )

- İKTAM - İstanbul Şehri Kültür Tarihi Araştırmaları Merkezi
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16350 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İL/EL:
ORDA
+ KUN + BUDUN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16345 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İMRAHOR ile İMRAHOR ile İMRAHOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16455 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Hasköy'ün kuzeyinde bulunan bir semt. İLE Üsküdar İskelesi - Doğancılar arasında bir semt. İLE Yedikule'de bir semt. )
( ... İLE ... İLE Adını Sultan II. Bayezıd'ın imrahoru[has ahırların bakıcısı] İlyas Bey'in Bizans kilisesinden çevirttiği bir camiden alır. [Mirahor, İlyas Bey Mescidi olarak da tanınır.] )

- İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ ile İSHAK AĞA ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16400 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beykoz, Meydan Çarşısı'nda. [ON ÇEŞMELER adıyla da tanınır] [1746] İLE Beykoz'da, Ortaçeşme semtinde. İLE Yalıköy (Serbostanî Mustafa Ağa) Camisi'nin mihrabı önündeki bahçede. İLE Kireçburnu (Ağaçaltı) Camisi önündeki meydanda. )
( Dördü de Gümrük Emini İshak Ağa tarafından yaptırılmıştır. )

- İSKELE CAMİSİ ile İSKELE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16528 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy (Mustafa III) İskele Camisi. İLE Mihrimah Sultan Camisi. [Üsküdar] )
( 1741'de, Sultan III. Mustafa tarafından. İLE Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından, Mimar Sinan'a yaptırtılmıştır. [1545 - 1547] )

- İSMAİL AĞA CAMİSİ ile/değil İSMAİL EFENDİ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16530 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray, Atatürk Bulvarı'ndaydı. [1956 yılında açılan yol nedeniyle yıktırılmıştır.] İLE/DEĞİL Fatih, Yavuz Selim'de Çarşamba Caddesi'nde. )
( 1617'de, Serhat(Sınır) Ağası İsmail Ağa tarafından. İLE/DEĞİL 1724'te, Şeyhülislâm İsmail Efendi tarafından. )

- İST. BOĞAZI'NDA:
ÜST AKINTI
ile/ve ALT AKINTI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Karadeniz'den gelen. İLE/VE Ege'den gelen. )

- İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41712 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 8000 YILLIK TEK ŞEHİR! )

- İstanbul Fotoğrafları Dizini/Forumu
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16356 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL SEMTLERİ I, II
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL:
GÜNDÜZ
ve/||/<> GECE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44626 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bektaş Musa )
(

Galata Kulesi
Beyazıt Kulesi


Çemberlitaş


Bozdoğan Kemeri


Sultanahmet Camii


Yeni Cami


Taksim Cumhuriyet Anıtı
)

- İSTANBUL:
ÜSKÜDAR-EYÜP-GALATA
ile İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16444 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İstanbul'da, 200'ün üzeri çeşitte mimari yapı ve 3500'ün üzerinde cami bulunmaktadır.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16566 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'DA/KENTİNDE YAŞAMAK ile/ve/değil/||/<>/>/< İSTANBUL'U/KENTİNİ YAŞAMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'DAKİ EN ÖLDÜRÜCÜ SALGIN HASTALIK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41714 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( JÜSTİNYEN VEBASI [ Başlangıç )

- İstanbul'u Gezelim
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16357 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İstanbul'u Seviyorum!
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16348 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'U GÖRMEK ile/ve/değil/yerine İSTANBUL'A GÖRÜNMEK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16304 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL'UN AÇILIŞI ile/ve İSTANBUL'UN FETHİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16305 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 11 Mayıs 330 İLE/VE 29 Mayıs 1453 )

- İSTANBUL'UN ADLARI ve ŞANLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14592 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BYZAS, BUZIS, BYSE, BYSANTE [İlk adlarından.] )
( BYZANTION [Byzas'ın kenti.][Roma dönemine kadar kullanılmıştır.] )
( ANTONEIA, ANTHUSA, DEUTERA ROME [Roma'lıların kullanımı.] )
( KONSTANTINOPOLIS [Uzun süre bu adla tanımlanmıştır.] )
( TSARIGRA [İmparator kenti.][Slav kaynaklarında.] ( MIKLEGARD [İmparator Mikhael?in kenti.][Vikingler'de.] )
( TEKFURİYE, ZAVEGOROD [Rus'ların kullanımı.] [TEKFUR: Bizans hudud valisi] )
( VİZENDOVAR [Macar'ların kullanımı.] )
( KANATORYA/KANATURİYE [Polonya'lıların kullanımı.] )
( AYLANA [Çek'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNAPOL [Avusturya'lıların kullanımı.][Nemçe] )
( HERAKLİYAN [İsveç'lilerin kullanımı.] )
( İSTEFANYA, İSTEFANİYE [Hollanda'lıların kullanımı.] )
( AGRANDONE [Frank'ların kullanımı.] )
( YAĞFURİYE, POZANTİYAM, KONSTANTİNİYE [Frenk'lerin kullanımı.] )
( KOSTİYE, KOSTİN [Portekiz'lilerin kullanımı.] )
( MAKEDONYA [Latin'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNİYYE-İ KÜBRA [Arap'ların kullanımı.] )
( KAYSER-İ ZEMİN[Yeryüzü imparatoru] [Fars'ların/Acem'lerin kullanımı.] )
( TAHT-I RUM [Hint'lerin kullanımı.] )
( ÇAKDURYAN, ÇAKDURKAN [Moğol'ların kullanımı.] )
( SAKALYA [Tatar'ların kullanımı.] )
( VİZENDOVİNA [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( YANKOVİÇE, ALEKSANDRA [Süryani'lerin kullanımı.] )
( PÜZANT [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( ÂSİTÂNE [Osmanlı'larda!] )
( ÂSİTÂNE-İ SAADET[Sultan Sarayı] )
( DÂR-ÜL HİLÂFE[Halife'nin evi] )
( DÂRÜ'S SALTANA[Saltanat'ın evi] )
( DERGÂH-I SELÂTİN[Sultanlar kapısı] )
( DERSAADET, DERALİYE )
( MAHRÛSE: Türklere göre, İstanbul'un Büyük Kent anlamına gelen bir adı. )
( MAHRÛSE-İ KONSTANTİNİYE: Konstantiniye Büyük Kenti. )
( İSTİMBOLİ [Verilen adlardan biri.] )
( KONSTANTİNİYYEBULİN [Verilen adlardan biri.] )
( POZANTİYAM [Verilen adlardan biri.] )
( SÜDDE-İ SALTANAT Saltanatın Eşiği. [Verilen adlardan biri.] )
( İstanbul, en çok adı olan şehirdir. )
( BYZAS, BUZIS, BYSE, BYSANTE [İlk adlarından.] )
( BYZANTION [Byzas'ın kenti.][Roma dönemine kadar kullanılmıştır.] )
( ANTONEIA, ANTHUSA, DEUTERA ROME [Roma'lıların kullanımı.] )
( KONSTANTINOPOLIS [Uzun süre bu adla tanımlanmıştır.] )
( TSARIGRA [İmparator kenti.][Slav kaynaklarında.] ( MIKLEGARD [İmparator Mikhael?in kenti.][Vikingler'de.] )
( TEKFURİYE, ZAVEGOROD [Rus'ların kullanımı.] [TEKFUR: Bizans hudud valisi] )
( VİZENDOVAR [Macar'ların kullanımı.] )
( KANATORYA/KANATURİYE [Polonya'lıların kullanımı.] )
( AYLANA [Çek'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNAPOL [Avusturya'lıların kullanımı.][Nemçe] )
( HERAKLİYAN [İsveç'lilerin kullanımı.] )
( İSTEFANYA, İSTEFANİYE [Hollanda'lıların kullanımı.] )
( AGRANDONE [Frank'ların kullanımı.] )
( YAĞFURİYE, POZANTİYAM, KONSTANTİNİYE [Frenk'lerin kullanımı.] )
( KOSTİYE, KOSTİN [Portekiz'lilerin kullanımı.] )
( MAKEDONYA [Latin'lerin kullanımı.] )
( KONSTANTİNİYYE-İ KÜBRA [Arap'ların kullanımı.] )
( KAYSER-İ ZEMİN[Yeryüzü imparatoru] [Fars'ların/Acem'lerin kullanımı.] )
( TAHT-I RUM [Hint'lerin kullanımı.] )
( ÇAKDURYAN, ÇAKDURKAN [Moğol'ların kullanımı.] )
( SAKALYA [Tatar'ların kullanımı.] )
( VİZENDOVİNA [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( YANKOVİÇE, ALEKSANDRA [Süryani'lerin kullanımı.] )
( PÜZANT [Ermeni'lerin kullanımı.] )
( ÂSİTÂNE [Osmanlı'larda!] )
( ÂSİTÂNE-İ SAADET[Sultan Sarayı] )
( DÂR-ÜL HİLÂFE[Halife'nin evi] )
( DÂRÜ'S SALTANA[Saltanat'ın evi] )
( DERGÂH-I SELÂTİN[Sultanlar kapısı] )
( DERSAADET, DERALİYE )
( MAHRÛSE: Türklere göre, İstanbul'un Büyük Kent anlamına gelen bir adı. )
( MAHRÛSE-İ KONSTANTİNİYE: Konstantiniye Büyük Kenti. )
( İSTİMBOLİ [Verilen adlardan biri.] )
( KONSTANTİNİYYEBULİN [Verilen adlardan biri.] )
( POZANTİYAM [Verilen adlardan biri.] )
( SÜDDE-İ SALTANAT Saltanatın Eşiği. [Verilen adlardan biri.] )
( İstanbul, en çok adı olan şehirdir. )
( UÇ-OĞ-BOLUĞ: İstanbul'un kadîm dönemlerinde, "Cennet Şehir" anlamına gelen, ön-Türkçe adı. )
( GULGULE-İ RÛM
TANTANA-İ RÛM
VEVELE-İ RÛM
DEBDEBE-İ RÛM
GALEBE-İ RÛM )

- İSTANBUL'UN BİZANS DÖNEMİ (EN BÜYÜK) MEYDANLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40906 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1. BOĞA MEYDANI[FORUM TAURİ] [Bahariye'deki ayrıdır!]
2. ÇEMBERLİTAŞ MEYDANI [Konstantinus Sütunu]
3. BAYEZİD MEYDANI
4. SARAÇHANE MEYDANI )

- İSTANBUL'UN FETHİNDEKİ BAYRAKLAR:
KIRMIZI
ile/ve/<> YEŞİL ile/ve/<> BEYAZ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32572 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Orduyu simgeler. İLE/VE/<> Dini simgeler. İLE/VE/<> Devleti simgeler. )

- İSTANBUL'UN ORTASI ile/ve SIFIR(MİLYON/MILLION) TAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16312 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehzâde Camisi'nin köşesinde bulunan taşın bulunduğu noktadır. İLE/VE Sultanahmet'te, Divanyolu başında, Yerebatan Sarnıcı köşesinde bulunan Bizans yapıtı taş sütundur. [Dünyanın, İstanbul'un merkezi ve başlangıç noktası, Avrupa'ya İstanbul'dan başlayan yolun başı olarak değerlendirilmiştir.] )
( Osmanlı için. İLE/VE Bizans için. )

- İSTANBUL'UN:
SULARI
ve SURLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16333 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL('UN):
EFENDİSİ
ile/ve MANEVÎ EFENDİSİ ile/ve KÜLTÜREL EFENDİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6364 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yöneticiler. İLE/VE Meşâyih. İLE/VE Dikkatli, temiz, düzenliler. )
( Maddî. İLE/VE Manevî. İLE/VE Kültürel. )
( İHTİSAB AĞALARI )

- İSTANBUL/ROMA ve/|| FİLİBE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31691 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Filibe de, İstanbul ve Roma gibi, 7 tepe üzerine kurulmuştur. )
( ... VE/<> Nöbettepe, Canbaztepe, Taksimtepe, Çanlıtepe, Boztepe, Saraytepe, Pınarcıtepe. )

- İSTANBUL ve/<> DİVAN EDEBİYATI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16307 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- İSTANBUL ve/yerine EDİRNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14594 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )
( ... VE/YERİNE Padişahların tercihi. )

- İSTANBUL ile/ve NEFS-İ İSTANBUL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16367 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( BÎLÂD-I SELÂSE İLE/VE Suriçi İstanbul. [Asıl İstanbul] )

- İSTANBUL ve ROMA ve PRAG
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32088 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Boğaz, ikiye böler. VE Tiber Irmağı, ikiye böler. VE Vltava Irmağı, ikiye böler. )

- İZİDOR ile/ve/||/<>/> İZİDOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51358 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Milet'li. İLE/VE/||/<>/> Yeğeni. )
( Ayasofya'nın iki mimarından biri. İLE/VE/||/<>/> Kubbesini ikinci kez inşâ eden. )

- KADIKÖY İSKELE CAMİSİ ile KADIKÖY CAMİSİ / OSMANAĞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy (Mustafa III) İskele Camisi. İLE Söğütlüçeşme Caddesi'nde iskele tarafında, çarşı önündedir. )
( 1741'de, Sultan III. Mustafa tarafından. İLE 1713'te, Bâbüssaâde Ağası Osman Ağa tarafından. [1813'te ve 1880'de yangın sonrası onarılmıştır.] )

- KANALİZASYON ve/||/<> HAMAM ve/||/<> KÜTÜPHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44629 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kentin kirini alır götürür. VE/||/<> Gövdenin kiri temizlenir. VE/||/<> Aklın boşlukları/"tozları" alınır. )
( Pis ve atık suların özel kanallar aracılığıyla belirli merkezlerde toplanıp atılmasını sağlayan düzen, lağım döşemi. VE/||/<> Yıkanılacak yer, yunak, ısıdam. | Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer. VE/||/<> Betiklik/kitaplık. | Betik satılan dükkân, betikevi. )

- KAPI ile DERVAZE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/40663 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Şehir ve kale kapısı. )

- KAPTAN PAŞA CAMİSİ ile KAPTAN PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16531 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp'te İskele Caddesi'ndedir. İLE Üsküdar, Doğancılar Caddesi'ndedir. )
( 1577'de, Hacı Mahmud Ağa tarafından. İLE 1727'de Kaptan-ı Derya Kaymak Mustafa Paşa tarafından. )

- KARA SÜLEYMAN MESCİDİ ile KARA SÜLEYMAN MESCİDİ ile KARA SÜLEYMAN MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16533 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp, Düğmeciler Mahallesi'ndedir. İLE Süleymaniye'de, Bozdoğan Su Kemeri yakınındadır. İLE Eyüp, Nişanca'dadır. )

- KARİYE[< HORA]:
MAHALLE

[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16433 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KARTAL ile Kartal
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54119 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kartalgillerden, genellikle kızıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalıklar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş. İLE İstanbul iline bağlı ilçelerden biri. )

- KASIMPAŞA CAMİSİ ile KASIM PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16534 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp'te, Zal Mahmud Paşa Caddesi'ndedir. İLE Kasımpaşa'da, Bahariye Caddesi'ndedir. )
( Cezri[kökten] Kasım Paşa Camisi olarak da bilinir. İLE 1533'te, Rumeli Beylerbeyi Güzelce Kasım Paşa tarafından yaptırılmış, Mimar Sinan yapıtıdır. [Cami-i Kebir adıyla da bilinir.] )

- KASIR ile/ve YALI KASIR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16498 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ile/ve SİNANPAŞA KÖŞKÜ / İNCİLİ KÖŞK [Sarayburnu - Çatladıkapı arasında] )

- KAZLIÇEŞME ile/ve KAZLI ÇEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16456 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yedikule'de bulunan bir semt. İLE/VE Yedikule dışında, Demirhane Caddesi'nde bulunan, ön yüzü kaz kabartmalı bir çeşme. [1537] [Su aranırken kazların konduğu yerde su bulunmasından dolayı] )

- KEBAP KÖŞKÜ / İFTÂRİYE KASRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/41930 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı'ndadır. )

- KENTSEL "ÖTELEME" ile/değil/yerine/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54979 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- KENTTE YAŞAMAK ile/ve/değil/yerine KENTLİ OLMAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16039 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KIRMIZI KONAK ile KIRMIZI KÖŞK ile KIRMIZI YALI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16488 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bâb-ıâli'de Cumhuriyet Gazetesi bahçesinde harap halde duran, İttihat ve Terakki Cemiyeti(Partisi) binası. İLE Üsküdar'da, Salacak kıyısı üstünde, Sinan Paşa Camisi karşısında bulunan ahşap köşk. [Çürüksulu Ahmed Paşa Köşkü ya da Belkıs Hanım Köşkü olarak da bilinir.] İLE Kandilli'nin kuzeyindedir. [Polonya'lı Hukukçu Ostrorog tarafından yaptırılmıştır. Kont Ostrorog Yalısı olarak bilinir.] )

- KIZIL MESCİD ile KIZIL MESCİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16535 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp, Kalenderhane Sokağı'ndadır. İLE Fatih-Draman'da, Tercüman Yunus Sokağı'ndadır. )
( 1581'de, Kiremitçi Süleyman Çelebi tarafından. [Kiremitçi Süleyman Çelebi adıyla da bilinir.] İLE Hüseyin Ağa tarafından. [Hüseyin Ağa Mescidi adıyla da bilinir.] )

- KIZIL MİNÂRE MESCİDİ ile KIZIL MİNÂRE MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16536 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray, Horhor Caddesi'ndedir. İLE Hasköy, Kalaycı Sokak'tadır. )

- KİLİSE CAMİSİ ile KİLİSE CAMİSİ ile KİLİSE MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16537 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih - Zeyrek'tedir. İLE Unkapanı - Vefa arasındadır. İLE Topkapı semtindedir. )

- KİLİSE ile BAZİLİKA[< Lat. < Yun.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19050 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Kral sarayı. | Dikdörtgen biçimindek, uc kısmında, yarım çembere benzeyen bir çıkıntısı olan Roma mahkemesi. | Ortadaki yüksek, yanlardakiler daha alçak olmak üzere içi, iki sıra sütunla, üç salona ayrılmış, dikdörtgen biçimindeki kilise. )

- KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİSİ ile KOCA MUSTAFA PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16538 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih - Kocamustafapaşa'dadır. İLE Ayvansaray - Çember Sokağı'ndadır. )

- KONAK ile/ve KÂŞÂNE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16503 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KORULAR'DA:
YILDIZ, BEBEK, EMİRGÂN, TARABYA, BÜYÜKDERE, BELGRAT
ile/ve ABRAHAM, BEYKOZ, ÇUBUKLU, KANDİLLİ, VANİKÖY, KUZGUNCUK(FETHİ PAŞA)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16392 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Rumeli yakasındalardır. İLE/VE Anadolu yakasındalardır. )

- KÖŞE ÇEŞMELERİ ile/ve DUVAR ÇEŞMELERİ ile/ve MEYDAN ÇEŞMELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16431 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KUMKAPI NİŞANCASI ile/ve FATİH NİŞANCASI ile/ve EYÜP NİŞANCASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- KURUÇEŞME ile KURUÇEŞME ile KURUÇEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16457 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaköy - Arnavutköy arasında. İLE Üsküdar, Fıstıkağacı - Bağlarbaşı arasında. İLE Acıbadem'de, Küftüncü Sokağı başında. )

- KUŞKONMAZ CAMİİ ile KUŞKONMAZ MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16539 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar iskelesi yakınındadır. İLE Haliç - Hasköy'dedir. )
( 1580'de, Beylerbeyi Ahmed Şemsi Paşa emriyle, Mimar Sinan yapıtı olarak inşâ edilmiştir. [1940'ta onarım görmüştür.] İLE Handan Ağa tarafından. )
( Boğaziçi'nden eser rüzgâr nedeniyle kuşların bu camiye konamamaları nedeniyle Kuşkonmaz Camisi ve kubbe alemindeki güneş[şems] şeklinden dolayı da Şems Camisi, Şemsi Paşa Camisi adıyla da bilinir. İLE Handan Ağa Mescidi adıyla da bilinir. )

- KÜÇÜKÇEKMECE ile/ve KÜÇÜKÇEKMECE GÖLÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16458 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Büyükçekmece - Florya arasında bir semt. [1987] [Adını "Çekdiri" adlı gemilerin çekildiği yer olmasından dolayı almıştır.] İLE/VE Küçükçekmece'de, Marmara Denizi kıyısında bulunan kıyı ve baraj gölüdür. [Suyu tuzludur.] [Yüzölçümü 16 km2, derinliği 20 m., denizden yüksekliği 3 m.] [28 Ocak 1969'da donmuştur.] )

- LÂLELİ ÇEŞME ile LÂLELİ ÇEŞMESİ ile LÂLELİ SEBİLİ ile LÂLİ ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16401 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Galata'da, Okçu Musa Camisi arkalarındadır. [İtalyan mimar Rayomonda D'Aranco] İLE Lâleli'de, Çukur Çeşme Sokağı'ndadır. [Lâleli Camii külliyesine aittir.] [Çukur Çeşme adıyla da bilinir.] İLE Lâleli'de, Lâleli Türbesi yanında bulunan, Sultan III. Mustafa tarafından, Rokoko üslûbunda yaptırdığı bir sebil. [1763] İLE Eski Edirnekapı Mezarlığı'nın başında. )

- MAĞLOVA SU KEMERİ değil MUALLAK SU KEMERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16422 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Alibeyköy Barajı, Taş Ocağı Mevkii'ndedir. )
( 1563'te inşâ edilen, Mimar Sinan yapıtıdır. )
( Kemerlerin Süleymaniye'si denilir. Muallak[boşlukta duran] adıyla bilinmelidir. )
( Uzunluğu 260 m., yüksekliği 36 m.dir. )

- MAHALLE ile/ve SEMT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16316 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MAHMUD BEY TÜRBESİ ile MAHMUD PAŞA TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16541 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar'da, Aziz Mahmud Hüdai Sokağı başındadır. İLE Bayezıd'ta, Mahmud Paşa Camisi arkasındadır. )

- MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ ile MAHMUD I ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16402 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, İskender Paşa Camisi karşısındadır. İLE Nişantaşı, Bayıldım Caddesi'ndedir. İLE Kandilli'dedir. İLE Taksim - İstiklâl Caddesi'nin başındadır. İLE Topkapı Sarayı'nda, 3. bahçedeki Kuşhane Kapısı'nın yanındadır. İLE Tophane Meydanı'nda, Tophane[Nusretiye] Camisi ile Kılıç Ali Paşa Camisi arasındaki meydandadır. )
( 1747'de. [Barok üslûbunda.] İLE 1748'de. İLE 1751'de. İLE 1732'de. İLE 1735'te, Sultan II. Mahmud tarafından. İLE 1732'de, Sultan I. Mahmud emriyle, annesi Saliha Sultan için, Türk Rokoko üslûbunda, Mimar Mehmed Ağa'ya yaptırtılmıştır. [İstanbul'un en yüksek çeşmesidir.][Tophane Çeşmesi olarak da bilinir.] )

- MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ ile MAHMUD II ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16404 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Emirgan'ın güneyinde, Boyacıköy'de, Fıstıklı Yokuşu'nun başındadır. İLE Emirgan'ın güneyinde, Boyacıköy Polis Merkezi ilerisindeki meydandadır. İLE Çemberlitaş'ta, Emin Sinan Camisi önündedir. İLE Bostancı'da, Bostancıbaşı Köprüsü yakınındadır. İLE İstinye'dedir. )

- MAHMUD PAŞA CAMİSİ ile MAHMUD ÇAVUŞ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kapalı Çarşı yakınında, Mahmud Paşa semtindedir. İLE Sütlüce'dedir. )
( 1463'te, Sadrazam Mahmud Paşa emriyle, Mimar Atik Sinan'a yaptırtılmıştır. [Türkler'in İstanbul'da yaptırdığı ilk camilerdendir.] İLE 1538'de, Kızlar Ağası Mahmud Ağa tarafından. [Sütlüce Camisi olarak da bilinir.] )

- MALTEPE ile MALTEPE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16459 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Küçükyalı - Kartal arasında bulunan bir ilçe. İLE Zeytinburnu'nda, Merkez Efendi mezarlığının kuzeyinde bir semt. )

- MEHMED AĞA CAMİSİ ile MEHMED AĞA MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16543 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih, Atik Ali'de, Saray Ağası Caddesi'ndedir. İLE Sultanahmet, Yerebatan Caddesi'ndedir. )

- MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (KEMERALTI ÇEŞMESİ) ile MEHMED AĞA SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16406 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar'da, Valide-i Atik Mahallesi'ndedir. İLE Bayezıd, Çarşıkapı'dadır. )

- MEHMED II TÜRBESİ (FATİH TÜRBESİ) ile MEHMED III TÜRBESİ ile MEHMED V TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16542 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih Camii bahçesindedir. İLE Ayasofya'nın ön bahçesindedir. İLE Eyüp, Boyacı Sokak'tadır. )
( 1784 [1766 depreminde yıkılmasından dolayı ikinci kez yapılmış halidir.] İLE 1604 [Mimar Dalgıç Mehmed Ağa yapıtıdır.] İLE 1910 [Mimar Kemaleddin yapıtıdır.] )

- MEHMED PAŞA CAMİSİ ile MEHMED PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16544 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sultanahmet - Kadırga arasındadır. İLE Süleymaniye'de, Mehmed Paşa Yokuşu'ndadır. )

- MENLEH ile KESTEL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16343 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale. İLE Küçük kale, hisarcık. )

- MERCAN AĞA CAMİSİ ile MERCAN AĞA MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16545 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayezıd'ta, Mercan Yokuşu'ndadır. İLE Kapalı Çarşı'da, Tığcılar Sokağı'ndadır. )

- MERMER KONAK ile MERMER KÖŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16489 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy'de, Moda Caddesi'ndedir. İLE Beylerbeyi Sarayı'nın arka bahçesindedir. )
( Bahriye Nâzırı Mahmud Muhtar Paşa'ya aitti. [Mahmud Muhtar Paşa Köşkü adıyla da bilinir. Kadıköy Kız Lisesi olarak kullanılmaktadır.] İLE ... )

- MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ ile MERZİFONLU KARA MUSTAFA PAŞA SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16407 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zeytinburnu, Kazlıçeşme'de, Kara Mustafa Paşa Mescidi yanındadır. İLE Bayezıd'ta, Çarşıkapı semtinde, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camisi yanındadır. )

- MESİH PAŞA CAMİSİ ile MESİH PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16546 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih, Yavuz Selim'de, Hırka-i Şerif Camisi yanındadır. İLE Küçük Çamlıca Tepesi'ndedir. )

- METROPOL/MEGAPOL[Fr., İng.] ile/ve ANAKENT/BÜYÜKŞEHİR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16362 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MEVLANEKAPI değil MEVLÂNÂKAPI (KIRMIZILAR KAPISI, YENİKAPI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16441 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- Mısır ÇARŞISI değil MISIR ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16320 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Adını yenilen mısırdan değil Mısır ülkesinden almaktadır. Vurguyu Mı:sır şeklinde yapmak gerekir. )

- MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ[adı "İSKELE CAMİİ" değildir!] ile MİHRİMAH SULTAN CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16547 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar'da. [İskele Meydanı'nda.] İLE Edirnekapı'da. )
( 1545 - 1547'de. [İskele Camisi adıyla da bilinir.] İLE 1555'te. [Edirnekapı Camisi adıyla da bilinir.] )

- MİHRİŞAH SULTAN ÇEŞMESİ ile MİHRİŞAH SULTAN ÇEŞMESİ ile MİHRİŞAH SULTAN SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16409 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar'da, Karacaahmet semtinde, İnadiye Cami Sokağı başındadır. İLE Küçüksu İskelesi'nde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Eyüp'te, Bostan İskelesi Sokak'ta, Mihrişah Sultan Türbesi yanındadır. )
( 1791'de, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından. İLE 1806'da, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından. [Göksu Çeşmesi, Küçüksu Çeşmesi, Valide Çeşmesi adlarıyla da bilinir.] İLE 1795'te, Sultan III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan tarafından. )

- MİMAR SİNAN ve KANUNÎ SULTAN SÜLEYMAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİMAR SİNAN'IN YAPITLARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14606 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- MİRGÛN ile EMİRGÂN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/42451 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( EMİRGÂN )

- MOLLA HÜSREV MESCİDİ ile MOLLA HÜSREV MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16548 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Sofular semtindedir. İLE Fatih'te, Küçük Mustafa Paşa Caddesi'ndedir. )

- MUSTAFA III ÇEŞMESİ ile MUSTAFA III ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Üsküdar'da, Ayazma Camisi yanındadır. İLE Topkapı Sarayı'nda, 2. kapıdaki çeşmedir. )
( 1760'da, Sultan III. Mustafa tarafından. [Ayazma Çeşmesi adıyla da bilinir.] İLE 1758'de, Sultan III. Mustafa tarafından. )

- MÜHÜRDAR[Ar., Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/46480 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Devlet büyüklerinin mühürlerini taşımak ve gereken kâğıtları mühürlemekle yükümlü görevli. )

- NAMAZGÂH ile NAMAZGÂH ile NAMAZGÂH
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16549 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 1786'da, Sultan II. Mahmud'un annesi Nakşıdil Sultan tarafından. İLE 1642'de, Sadrazam Gürcü Mehmet Paşa tarafından. İLE 1812'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Nevfidan Sultan tarafından. )

- NEŞATÂBÂD KASRI ile NEŞATÂBÂD SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16491 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ortaköy'de, Defterdarburnu'ndadır. İLE Fındıklı'da, Güzel Sanatlar Akademisi'nin bulunduğu yer. )
( Sultan III. Mustafa'nın kızı, Hatice Sultan tarafından. [1890'da yıkılarak yerine sahil sarayları yapılmıştır.] İLE Fındıklı Sarayı adıyla da bilinirdi. )

- NEVŞEHİR'Lİ İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ ile NEVŞEHİR'Lİ İBRAHİM PAŞA ÇEŞMESİ VE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16410 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şehzadebaşın'da bulunan bir duvar çeşmesi. İLE Şehzadebaşı Caddesi ile Dede Efendi Caddesi köşesindedir. )
( İkisi de 1720'de yaptırılmıştır. )

- NİŞANCA ile NİŞANCA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16460 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp'te, Topçular - Defterdar arasındaki semt. İLE Fatih'te, Beyceğiz Mahallesi'nde, Nişancı Mehmet Paşa Camisi'nin bulunduğu semt. )
( İkisi de adını, bu semtte bulunan camiden almıştır. )

- NİŞANTAŞI ile NİŞANTAŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16462 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şişli - Teşvikiye arasında bulunan ve adını burada bulunan nişantaşından alan semt. İLE Vali Konağı - Teşvikiye caddelerinin kesiştiği noktada bulunan, 1825'te Sultan II. Mahmud tarafından diktirilmiş yazılı sütun. )

- NUMUNE BAĞLARI ile/ve KAZIKLI BAĞLARI ile/ve CEVİZLİBAĞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16340 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- NURUOSMANİYE ÇEŞMESİ ile NURUOSMANİYE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16411 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Nuruosmaniye Camisi önünde, Kapalı Çarşı'ya bakan kapısının sol tarafındadır. İLE Nuruosmaniye Camisi önünde, Kapalı Çarşı'ya bakan kapısının sağ tarafındadır. )
( 1756'da, Sultan III. Osman'ın Rokoko üslûbunda yaptırttığı bir çeşmedir. [Mimar Hacı Mustafa Ağa yapıtıdır.] [Osman III Çeşmesi adıyla da bilinir.] İLE 1755'te, Sultan III. Osman'ın Türk Rokoko üslûbunda yaptırttığı bir sebildir. )

- ORTA CAMİ ile ORTAKÖY CAMİSİ / MECİDİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16550 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Sofular semtinde, Et Meydanı'ndadır. İLE Ortaköy'de, iskele yanındadır. )
( 1527'de, Maktûl İbrahim Paşa tarafından. [Ahmediye Camisi, Et Meydanı Camisi adlarıyla da bilinir.] İLE 1854'te, Sultan Abdülmecid tarafından, Mimar Karabet Balyan'a Barok üslûbunda yaptırılmıştır. )

- OSMANLI ARŞİVİ ile/ve CUMHURİYET ARŞİVİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14583 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'da. İLE/VE Ankara'da. )

- OSMANLI İMPARATORLUĞU değil OSMANLI DEVLETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16310 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Avrupa'lıların sonradan yüklediği bir tanımdır. Osmanlı, hiçbir zaman "imparatorluk" olmamıştır! [insanı, hak ve hukuku hiçe saymak gibi bir tutumu yoktur] )

- ÖKÜZ LİMANI ile PAŞA LİMANI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16463 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de aynı yerdir. Öküz Limanı, eski adıdır. )
( Kuzguncuk - Üsküdar arasındadır. )

- PEMBE YALI (FETHİ AHMED PAŞA YALISI) ile PEMBE YALI (İLYAS BEY YALISI)
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16492 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kuzguncuk'tadır. İLE Anadoluhisarı'ndadır. )

- PERTEVNİYAL KADIN EFENDİ ÇEŞMESİ ile PERTEVNİYAL SULTAN ÇEŞMESİ / VALİDE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16412 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eyüp'te, Eyüpsultan'dadır. İLE Aksaray'da Valide Sultan Camisi bahçesindedir. )
( 1867'de, Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan tarafından. İLE 1871'de, Pertevniyal Sultan tarafından. )

- PIERRE LOTI değil/yerine/ya da ÜÇ ŞEHİTLER değil/yerine/ya da İDRİS-İ BİTLİSÎ TEPESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16371 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- PİRÎ MEHMED PAŞA CAMİSİ ile PİRÎ MEHMED PAŞA MESCİDİ / KONUK TEKKESİ MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16551 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Silivri'dedir. İLE Fatih'te, Molla Gürâni'dedir. )
( Sadrazam Pirî Mehmed Paşa tarafından. İLE Sadrazam Pirî Mehmed Paşa tarafından. [Yıkık durumdadır.] )

- PİRÎ PAŞA MEDRESESİ MESCİDİ / SOĞUKKUYU MESCİDİ / KANLI MEDRESE MESCİDİ ile PİRÎ PAŞA MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16552 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Zeyrek'te, Pirî Paşa Sokağı'ndadır. İLE Hasköy, Sütlüce'dedir. )
( 1543'te, Pirî Paşa tarafından. İLE 1520'de, Sadrazam Pirî Mehmed Paşa tarafından. )

- PİYALE PAŞA ÇEŞMESİ ile PİYALE PAŞA SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16413 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasımpaşa'dadır. İLE Kasımpaşa'da, Piyale Paşa Camisi yanındadır. )
( 1638'de, Kaptan-ı Derya Uzun Piyale Paşa tarafından. İLE 1573'te, Kaptan-ı Derya Mehmed Piyale Paşa tarafından. )

- POLİS ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43078 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ŞEHİR [İstanbul'un adlarından biri olarak da kullanılmıştır.] )

- RAMİ[Malezya dilinden] ile RAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Isırgangillerden, Çin, Vietnam ve Malezya'da yetişen, değerli bir bitki. | Bu bitkinin dokumacılıkta kullanılan lifi. İLE İstanbul'da bir semt. )

- RECAİ MEHMED ÇEŞMESİ ile RECAİ MEHMED SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16414 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefa'da, Koğacılar Caddesi'ndedir. İLE . )
( İkisi de, 1775'te, Nişancı[tuğra çeken] Recai Mehmed Efendi tarafından yaptırılmıştır. )
( Rokoko üslûbundadır. İLE Türk Barok üslûbundadır. )

- ROMA ve II. ROMA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16308 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... ve İSTANBUL )
( Arkeo 3D )

- RUMELİ HİSARI(BOĞAZKESEN HİSARI) ile/ve RUMELİ HİSARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16391 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale. İLE/VE Semt. [Adını bu kaleden almıştır] )
( 1452'de, Fatih Sultan Mehmet emriyle, Mimar Musluhiddin yapıtıdır. [9.000 işçiyle 4 ay içinde tamamlanmıştır] İLE/VE ... )
( 1745 yangınında Sultan I. Mahmud tarafından onartılmıştır. İLE/VE ... )
( 1958'den beri müze ve son yıllarda yazın konser alanı olarak kullanılmaktadır. [Lütfen gezelim, görelim!] İLE/VE ... )

- RUMELİ HİSARI ile/ve RUMELİ KAVAĞI ile/ve RUMELİ FENERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16389 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Baltalimanı - Bebek arasındadır. İLE/VE Boğaziçi'nin kuzeyindedir. Kara yoluyla Sarıyer'den sonra gidilen yolun sonundadır. )
( )

- SAHAFLAR ÇARŞISI < FESÇİLER ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16319 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SAİT FAİK ABASIYANIK MÜZESİ =/< SPANUDİS KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16493 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Burgazada'dadır. [Lütfen müzelerimizi ziyaret edelim!] )

- SAKIZ AĞACI CAMİSİ = SAHAF MUSLİHİDDİN CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16553 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kasımpaşa'da, Sakız Ağacı semtindedir. )

- SAKIZ AĞACI ile SAKIZ AĞACI ile SAKIZ AĞACI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16464 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Cevizlik - Kazlıçeşme arasında bulunan bir semt. İLE Moda İskelesi - Mühürdar arasında bulunan bir semt. İLE Kasımpaşa'da bulunan bir semt. )

- SALI PAZARI ile SALI PAZARI ile SALI PAZARI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16322 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fındıklı - Tophane arasındaki semt. İLE Kadıköy'de, Altıyol - Selâmiçeşme arasında bulunan bir semt ve pazar. İLE Şehremini'de kurulan semt pazarı. )

- SALİHA SULTAN ÇEŞMESİ / AZAPKAPI ÇEŞMESİ ile SALİHA SULTAN SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16415 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Azapkapı'da, Azapkapı Camisi önündedir. İLE Azapkapı'da, Azapkapı Camisi karşısındadır. )
( 1733'te, Sultan II. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan tarafından. [Rokoko üslûbundadır.] İLE 1732'de, Sultan II. Mustafa'nın eşi Saliha Sultan tarafından. )

- SANAL MÜZELER I, II
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SANAL MÜZELER I, II
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16360 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAÇHANE = VEZNECİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16376 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY I, II ile/ve KASR[Ar.] I, II
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16499 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Küçük saray[sarayın bir küçüğü], köşk. )

- SARAY ile HATİCE SULTAN SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/49187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile/ve/değil HÜKÜMET KONAĞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16501 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARAY ile/ve/değil KONAK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16502 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE/DEĞİL Kışın oturulan ve surun/şehrin içinde olan. )

- SARI KÖŞK ile SARI KÖŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16494 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beylerbeyi Sarayı'nın arka bahçesindedir. İLE Emirgan Korusu'ndadır. )
( 1856'da, inşa edilen, saraylı hanımların kaldıkları bir köşk. İLE Emirgan Korusu'ndaki üç köşkten biridir. [Pembe, Beyaz ve Sarı Köşk] )

- SARIGÜZEL CADDESİ değil/< SARIGÖREZ CADDESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16373 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SARIYER ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43353 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Toprağının altın ve bakır madenlerinden dolayı sarı renkte olmasından dolayı adını almıştır. )

- SEBİL ile/ve SERSEBİL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16426 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Sadece su akıtılır. [Sadece suyun sesini dinlemek ve konuşulanların duyulmamasını sağlamak için] )
( Kutsal günlerde, karşılık beklemeden, hayır için dağıtılan içme suyu. | Genellikle camilere bitişik, özel bir biçimde yapılmış, karşılık beklemeden, hayır için içme suyu dağıtılan taş yapı. | Meyankökü şerbetini, bir hayır için dağıtma. | Büyük cadde. İLE Tatlı ve hafif su. | Cennette, bir çeşmenin adı. )

- SEBİL ve SIBYAN MEKTEBİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16428 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBİL ile/değil ŞADIRVAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16429 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SEBZEVÂT ile/ve "HAŞERÂT" ile/ve TEŞRİFÂT
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16386 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çengelköy'de. İLE/VE Kuzguncuk'ta. İLE/VE Beylerbeyi'nde. )
( Eskiden vapur kaptanlarının daha fazla beklemek zorunda kaldıkları iskeleler ve nedenleri. )

- SELÂMİÇEŞME ile SELÂMİ ÇEŞME
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16465 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kadıköy'de, Kızıltoprak - Çiftehavuzlar arasında bulunan bir semt. İLE Selâmiçeşme'de bulunan küçük bir çeşme. )
( Adını, eskiden kervan yolunun ilk durağına selâmetle geliş nedeniyle "Saadet" sözcüğünden almıştır. İLE 1800'de, Kethüdâ (Kâhya) Şuhi Kadın tarafından. [1966 yılında onarılmıştır.] )

- SELİM III ÇEŞMESİ ile SELİM III ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16416 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı'nda, Yâveran Dairesi arkasındaki bahçededir. İLE Üsküdar'da, Selimiye semtinde, Karacaahmet Mezarlığı 8. adanın karşısında, Tıbbiye Caddesi'ndedir. )
( Sultan III. Selim tarafından. İLE 1802'de, Sultan III. Selim tarafından. )

- SELİMİYE CAMİSİ ile SELİMİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16515 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Edirne'de. İLE Üsküdar'da. )
( II. Selim zamanında. İLE III. Selim zamanında. )

- SIRÇA SARAY = ÇİNİLİ KÖŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16497 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Arkeoloji Müzesi karşısındadır. )
( 1472'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından Mimar Atik Sinan'a yaptırılmıştır. [İçi dışı altı köşeli, firuze renkli çinilerle süslü bir köşktür.] )

- SİNAN PAŞA CAMİSİ ile SİNAN PAŞA MESCİDİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16554 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beşiktaş'ta, Barbaros Anıtı karşısındadır. İLE Haliç'te, Aya Kapı (Sur kapısı)'dadır. )
( 1555'te, Kaptan-ı Derya Yusuf Sinan Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. İLE ... )

- SİNEKLİ MESCİD
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43529 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vefa'dadır. )

- SİRKECİ ile/ve/||/<>/< SİRKE-Cİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54297 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SOFULAR MESCİDİ ile SOFULAR TEKKESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16555 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( bkz. MOLLA HÜSREV MESCİDİ İLE Aksaray, Sofular Caddesi'ndedir. [Halveti Tekkesi'dir] )

- SOĞUK KUYU MESCİDİ ile SOĞUK KUYU MEDRESESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16556 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( KANLI MEDRESE MESCİDİ / PİRÎ PAŞA MEDRESESİ MESCİDİ ile CAFER AĞA MEDRESESİ )
( Zeyrek'te, Pirî Paşa Sokağı'ndadır. İLE Sultanahmet'te, Ayasofya Camisi - Alemdar Caddesi arasındadır. )
( 1543'te, Pirî Paşa tarafından. İLE 1560'da, Kapı Ağası Cafer Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. )

- SONSUZ/LUK ile/ve/||/<> ile/ve/||/<> GOOGOLPLEX
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50270 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ∞ İLE İLE Googol, matematikteki büyük sayılardan biridir ve 10 üzeri 100'e eşittir. Başka bir deyişle 1 googol, 1 rakamına yüz sıfır ekleyerek yazılır. Bu terim, Amerika'lı matematikçi Edward Kasner'ın yeğeni Milton Sirotta[1929–1980] tarafından 1938 yılında kullanılmaya başlanmıştır.[Milton, bu sırada dokuz yaşındaydı.] )
( Bir trilyon, oniki sıfırla yazılır. Yüz tane sıfır kullanırsak, buna, bir "gogol" denilir. Bir gogol sıfır kullanılarak yazılan sayıya, "gogolplex" denilir. Evrendeki tüm moleküllerin sayısını yazmak için 79 sıfır yetiyor. Bir milyon gün, ancak 2739 yıl oluyor. İstanbul'un fethinden bu yana, sadece 17 milyar saniye geçmiş. Yazının bulunuşundan bugüne ise ancak 189 milyar saniye geçmiş.[Bu, trilyonun ancak beşte biridir.] Bir kişinin yaşamı, ortalama 2 milyar saniyedir. )

- SORGUÇÇU HAN ile SORGUÇÇULAR ÇARŞISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16321 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bayezıd'ta, Kapalı Çarşı'nın güneyinde, Kalpakçılar Caddesi'ndedir. İLE Bayezıd'ta, Kapalı Çarşı'da, Bedesten yakınında bir çarşı. )

- SULTAN TÜRBELERİ:
BURSA'DA
ile/ve ŞAM'DA ile/ve İSTANBUL'DA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( 6 ile/ve 1 ile/ve 29 )

- SULTANGAZİ ile SULTANBEYLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16466 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUPHİ PAŞA KONAĞI ile SUPHİ PAŞA YALISI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16506 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Saraçhane'de, Horhor yokuşundadır. İLE Beylerbeyi'ndedir. )
( 1854'te, Maarif Nâzırı Abdüllâtif Suphi Paşa tarafından. [Şu anda Rektörlük binası olarak kullanılmaktadır.] İLE Maarif Nâzırı Abdüllâtif Suphi Paşa tarafından. [Kıbrıs'lılar Yalısı olarak da bilinir.] )

- SUR ile/ve BURÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16328 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUR ile/ve İÇ KALE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16336 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SUR ile/değil SARNIÇ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16334 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kale duvarı. İLE/DEĞİL Yağmur suyu biriktirmeye yarayan, yeraltı su deposu. )

- SURDIŞI TEPELERİ ile/ve/değil SURİÇİ TEPELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16369 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SURİÇİ ile SURDIŞI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16327 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜLEYMANİYE (TEKİYYE) CAMİSİ ile SÜLEYMANİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16514 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şam'da. [1554-59] İLE İstanbul'da. [1550-1557] )

- SÜLEYMANİYE CAMİSİ ile/ve SELİMİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16513 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul. İLE/VE Edirne. )
( Teknik eser.[Hendesetü'l-İslâm]. İLE/VE Sosyal eser.[Camiatü'l-İslâm]. )
( Kanuni Sultan Süleyman zamanında 1550-1557 yılları arasında inşa edilmiştir. İLE/VE Selimiye Camii, yanlış bilindiği üzere Yavuz Sultan Selim[I. Selim] zamanında değil; onun torunu olan Sultan II. Selim zamanında ve Süleymaniye'den sonra; 1568-1575 yılları arasında inşa edilmiştir. )
( Kubbe çapı Ø26.50 metredir. İLE/VE Kubbe çapı Ø31.30 metredir. )
( Kubbe içinden 4 fil ayak üzerine oturur. İLE/VE Kubbe çevresinden 8 fil ayak üzerine oturur. )
( Süleymaniye'deki "teknik merkez" Selimiye'de yoktur. Süleymaniye'de uygulanan iki teknik merkez; taç kapı ve şadırvan Selimiye'de tekrar etmemiştir. )
( Başkent Külliyesi'dir. İLE/VE Serhad Külliyesi'dir. )
( Süleymaniye Camii'nde, 470 kubbe bulunmaktadır. )
( Çekmece Köprüsü, tek, imzasının bulunduğu yapıtıdır. )
( Kalfalık-Ustalık yapıtı diye ayırmamak ve iki yapıtın da ayrı boyutlarda hakkını teslim etmek gerekir. )

- SÜLEYMANİYE'DE:
İS ODASI
ya da SÜS ODASI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16516 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- SÜTLÜCE (< GALATAT[Rumca]) ile SÜTLÜCE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16325 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Haliç'te, Hasköy'de, Halıcıoğlu'nun kuzeyindedir. İLE Beykoz'da, Yalıköy'de bulunan eski bir piknik yeri. )

- ŞAHSULTAN ÇEŞMESİ ile ŞAHSULTAN SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16417 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de Eyüp'te, Zal Mahmud Paşa Camisi yakınında, Şah Sultan Camisi yanındadır. )
( İkisi de 1800'de, Sultan III. Mustafa'nın kızı Şahsultan tarafından yaptırılmıştır. )

- ŞEHİR[Ar.] değil/yerine/= KENT[< KAND]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18929 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kişinin katıldığı, hayatı tüm yönleriyle yaşadığını hissedebildiği yer. | Konutların, araçların birarada bulunduğu yer. )
( YATUK )
( POLİS )
( BURG/BURJUVA )
( TEMEDDÜN: Kentleşme. )
( SEMERKAND: Semer'in kenti. )

- ŞEHİR ve/<> MEDENİYET
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18928 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEHREMİNİ ile ŞEHREMÂNETİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/43419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Belediye başkanı. İLE Belediye, yerel yönetim. | Belediyeciliğin, ilk biçimi. )

- ŞEHRÎ/ŞEHRİYYE ile ŞEHRÎ[Fars.]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/18461 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aylık, ayla ilgili. İLE Şehirli. | İstanbul'lu, İstanbul'da doğup büyüme. | İnce, kibar. )

- ŞEHZÂDEBAŞI CAMİİ değil ŞEHZÂDE CAMİİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16557 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- ŞEKER SUYU ile ŞEKER SUYU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16421 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çamlıca'da çıkan iyi bir su. İLE Yakacık'ta çıkan iyi bir su. )

- ŞEMS CAMİSİ ile ŞEMSİ PAŞA CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16558 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İkisi de aynı camidir. )
( Kubbe alemindeki güneş(şems) şeklinden dolayı Şems Camisi olarak da bilinir. )
( Boğaziçi'nden esen rüzgâr nedeniyle kuşların bu camiye konamamalarından dolayı Kuşkonmaz Camisi olarak da bilinir. )
( Üsküdar vapur iskelesi yakınında Beylerbeyi Ahmed Şemsi Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. [1580] [Tek kubbeli ve kare plânlıdır.] )

- ŞEREFÂBÂD KASRI / BEYKOZ KASRI ile ŞEREFÂBÂD KASRI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16482 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beykoz'da, Stadyum yanındaki koruluktadır. İLE Üsküdar'da, Şemsipaşa semtindeydi. [Şu anda yerinde yoktur.] )
( Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve oğlu tarafından Sultan Abdülmecid'e armağan olarak yaptırılmıştır. İLE ... )
( Yetimler Yurdu(Dârüleytam)[I. Dünya Savaşı sonrasında] ve Gençlik Provantoryumu[Cumhuriyet döneminde] olarak kullanılmıştır. Mehmed Ali Paşa Kasrı ve Mecidiye Kasrı adlarıyla da bilinmektedir. İLE ... )

- TAÇ KAPI/LAR ile/ve İMPARATOR KAPISI / ALTIN KAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16330 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Yedikule'nin iç tarafındadır. )

- TAÇ KAPI ile/ve ÖTEKİ KAPILAR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16329 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Sadece Padişah'ların kullandığı kapı. İLE/VE ... )
( )

- TAKSİM ile/ve BEYOĞLU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16468 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAKYECİ CAMİSİ / MEŞELİ MESCİD ile TAKYECİ/TAKKECİ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16559 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Kocamustafapaşa'dadır. İLE Topkapı dışında, Eski Edirne yolu üzerindedir. )

- TAŞDELEN SUYU: Üsküdar - Şile yolu üzerinde, Alemdağı'nda, dağ eteğinde çıkan iyi bir su.
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16424 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TAVŞAN ADASI ile/ve SEDEF ADASI ile/ve BÜYÜKADA ile/ve HEYBELİADA ile/ve BURGAZADA ile/ve KINALIADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16437 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Vapur ve motor seferleri, Eminönü, Kabataş, Bakırköy, Kadıköy ve Bostancı'dan yapılmaktadır. )
( Sedef Adası'na belirli saatlerde sadece Bostancı'dan ulaşılmaktadır. Tavşan Adası'na ise yapılmamaktadır. )
( bkz. ADALAR SEFERLERİ )
( "Prens Adaları" ya da "Kızıl Adalar" adlarıyla da bilinirler. )
( Türkiye'nin ilk Sanatoryum'u[Fr. < Lat. Verem hastalarının iyileştirilmesi için kurulmuş hastahane] Heybeliada'da, 1924 yılında kurulmuştur. )
( İmparatorluk ailesi ile devlet ileri gelenlerinin sürgün yerleridir. )
( İmparator II. Justinus, 569 yılında Büyükada'da bir saray ile bir manastır yaptırmıştır. [Bugünkü Maden semtinde] )
( IV. Leon'un annesi Eirene, II. Justinus'un sarayının bulunduğu yere, 775-780 yıllarında kadın manastırı inşa ettirmiştir. [Manastırın duvarları ile bir sarnıcın kalıntısı günümüze ulaşmıştır.] )
( Heybeliada, adını adada işletilen bakır madeninden almıştır. )
( Kınalıada'ya Bizans devrinde iki manastır yaptırılmıştır. )
( 944'te, İmparator Romanos Lekapenos ile 1071'de Malazgirt'te Selçuklular'a yenildikten sonra, Konstantinopolis'e dönüşünde IV. Romanos Diogenes, Kınalıada'ya sürgün edilir. )
( Sedefadası'nda, VIII. yüzyılda bir erkekler manastırı inşa edilmiştir. [Günümüzdeki kalıntılar bu yapıya ait olabilir.] )
( Tarihi kaynaklarda, Tavşan Adası'nda bir manastır varolduğu kaydedilmiştir. )
( NEANDROS ile/ve TEREUINTHA, TEREBINTHOS/TEREBINTHODES/ANTEROVITHOS ile/ve PITYADES MEGALE[Plinius], PRİNKİPİ/PRINKIPO[Bizans Devri'nde] ile/ve HAKLİ (BAKIR), KHALKE, KHALKITIS ile/ve ANTİGONİ/ANTIGONEIA, [Antikçağ yazarları, Erebinthus, Bizanslı yazarlar ise Therebintos ya da Panormos adını vermişlerdir] ile/ve PROTİ/PROTA["Birincisi" anlamına gelir] )
( PRINCESS ISLANDS )
( Heybeliada'da, en önemli Bizans Devri yapısı Panagia Kamariotissa Kilisesi'dir. [XIII. ya da XIV. yüzyılda inşa edilmiş, yonca planlı, son dönemin mimari özelliklerini yansıtan önemli bir örnektir.] )

- TENEZZÜH[< NÜZHET] ve/||/<>/> ARABA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/50887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eskiden, arabalara, tenezzüh denilirdi. Sadece hekimler kullanırdı. Hekim dışındakilerin araba kullanması ayıptı ve görgüsüzlüktü. )

- TEŞVİKİYE CAMİSİ ile TEŞVİKİYE CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16560 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Şişli'de, Nişantaşı aşağısındadır. İLE Arnavutköy'dedir. )
( 1855'te, Sultan Abdülmecid tarafından. İLE 1832'de inşa edilmiştir. )

- TOPHANE ÇEŞMESİ ile TOPHANE SEBİLİ / NUSRETİYE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16403 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Nusretiye Camisi yanındadır. 1825'te, Sultan II. Mahmud tarafından. [Kitâbe yazıları Hattat Yeserîzâde İzzet tarafındandır.] )

- TOPHANE ile Tophane
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53540 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Top yapılan, top dökülen yer. | Topçu askerinin eğitildiği yer. İLE İstanbul'da, Karaköy'den sonra gelen semtin adı. )

- TOPLUMSAL İNSANBİLİM/ANTROPOLOJİ ile/ve FİZİK İNSANBİLİM/ANTROPOLOJİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16475 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İstanbul'da. İLE/VE Ankara'da. )

- TOZKOPARAN ile TOZKOPARAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/53605 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Çok rüzgârlı yer. İLE İstanbul, Merter'de bir semtin adı. )

- TRELLE'Lİ ANTIMUS ile/ve/||/<> MİLET'Lİ İZİDOR
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51359 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Ayasofya'nın mimarları. )

- TREN ile HIZLI TREN ile TRAMVAY ile HIZLI TRAMVAY ile METRO ile FÜNİKÜLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14187 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- TUĞRA ile/ve TERS TUĞRA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/19045 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE Ayasofya, İmâret Kapısı'nda! )
( ... İLE/VE Ayasofya İmâreti'nin müze olarak açılması için çalışılıyor. [Desteğinizi ve baskılarınıza açıktır!] )

- TÜNEL ile/ve FÜNİKİLER
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16324 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Beyoğlu - Karaköy arasında. İLE/VE Taksim - Kabataş arasında. )

- UHREVÎ BELDE = EYÜP SULTAN
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44098 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- URUK ile/ve KİŞ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16326 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( İlk şehir. İlk kez sur inşa edilen şehir. İLE/VE İlk Sümer şehirlerinden biri. )

- ÜÇ İSTANBUL <> MİTHAT CEMAL KUNTAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/51129 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( kitabını da okumanızı salık veririz. )

- VALİDE ÇEŞMESİ / BEZMİÂLEM SULTAN ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ / GÖKSU ÇEŞMESİ ile VALİDE ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16418 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Maçka'da, Spor Caddesi'ndedir. İLE Küçüksu iskelesinde, Küçüksu Kasrı karşısındadır. İLE Aksaray meydanında, Valide Sultan Camisi yanındadır. )
( Sultan Abdülmecid, annesi Bezmiâlem Sultan'ın anısı için yaptırtmıştır. [1839] İLE Sultan III. Selim, annesi Mihrişah Sultan anısı için yaptırtmıştır. [1806] İLE 1871'de, Sultan II. Mahmud'un eşi Pertevniyal Sultan tarafından. [Pertevniyal Sultan Çeşmesi adıyla da bilinir.] )

- VALİDE KÖŞKÜ ile VALİDE KÖŞKÜ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16495 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yıldız Sarayı bahçesindedir. İLE Koşuyolu'ndadır. )

- VALİDE SEBİLİ ile VALİDE ÇİNİ SEBİLİ ile VALİDE-İ CEDİT SEBİLİ / YENİ VALİDE SEBİLİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16419 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'nde, Bahçekapı'da, İş Bankası yanındadır. İLE Üsküdar'da, Toptaşı'nda, Çinili Cami yanındadır. İLE Üsküdar'da, Yeni Valide Camisi köşesindedir. )
( 1663'te, Sultan IV. Mehmet'in annesi Turhan Sultan tarafından. İLE 1640'ta, Sultan I. Ahmed'in eşi Kösem Sultan tarafından. İLE 1709'da, Sultan IV. Mehmed'in eşi Gülnûş Sultan tarafından. )

- VALİDE/PERTEVNİYAL SULTAN CAMİSİ ile VALİDE SULTAN CAMİSİ / YENİ CAMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16561 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray meydanının köşesindedir. İLE Eminönü'ndedir. )
( Sultan Abdülaziz, annesi Pertevniyal Sultan anısı için yaptırmıştır. [1871] İLE 1590'da, Sultan III. Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılmıştır. Sultan IV. Mehmed'in annesi Turhan Hatice Sultan tarafından tamamlanmıştır. [Plânları Mimar Davud Ağa tarafından, tamamlanması Mimar Mustafa Ağa tarafından.] )

- YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ ile YAHYA EFENDİ ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16420 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Yahya Efendi mezarlığında, Yahya Efendi Camisi yanındadır. İLE Davutpaşa'da, Medrese Çıkmazı sokağındadır )
( 1538'de inşa edilmiştir. İLE 1735'te inşa edilmiştir. )

- YALI ile/değil SAHİLHANE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16505 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YAPISAL DÖNÜŞÜM ile/ve/değil/||/<>/< KENTSEL DÖNÜŞÜM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/54978 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( )

- YASSI ADA ile/ve SİVRİ ADA
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16439 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE/VE "Hayırsız Ada" olarak da adlandırılır. )
( Menderes Hükümeti'nin yargılandığı adadır. İLE/VE ... )
( RHODUSSA, PLATİ[PLATEIA] ile/ve OKSİYA[Sivri anlamına gelmektedir] )

- YAVUZ SELİM CAMİSİ ve YAVUZ SELİM TÜRBESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16563 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih'te, Yavuz Sultan Selim semtindelerdir. [Türbesi, caminin arka bahçesindedir.] )
( Yavuz Sultan Selim'in başlatmıştır, oğlu Kanuni Sultan Süleyman tamamlamıştır. [1522] [Mimar Acem Ali] VE 1583'te inşa edilmiştir. )

- YAVUZ SELİM ile YAVUZ SELİM
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16470 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Fatih - Atikali arasındaki bölge/durak. İLE Soğanlı - Güneştepe/Bağcılar arasındaki bölge/durak. )

- YEDİTEPE ile/ve ÖTEKİ İSTANBUL TEPELERİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16368 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YENİ CAMİ(HATİCE TURHAN SULTAN CAMİ) ile YENİ CAMİ(GÜNNÛŞ EMETULLAH VALİDE SULTAN CAMİİ) ile ESKİ-YENİ CAMİ / KASIM ÇAVUŞ CAMİSİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16562 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Eminönü'ndedir. İLE Üsküdar'dadır. İLE Eyüp'tedir. )

- YENİ KÖŞK ile YENİ KÖŞK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16496 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı'nda, 4. bahçededir. İLE Yıldız Sarayı bahçesindedir. )
( 1858'de, Sultan Abdülmecid tarafından, Mimar Serkis Balyan'a yaptırılmıştır. İLE ... )

- YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE ile YENİ MAHALLE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16471 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakırköy - Veliefendi arasında bulunan bir semt. İLE Sarıyer - Rumeli Kavağı arasında bulunan bir semt. İLE Küçüksu'da, Göksu deresi güneyinde bulunan bir semt. İLE Çengelköy'ün doğusunda bulunan bir semt. İLE Rami'de, Rami Kışlası yerinde bulunan bir semt. )

- YENİ SARAY / SARAY-I HÜMÂYÛN / CEDİDE-İ ÂMİRE ile/ve ESKİ SARAY / SARAY-I ATİK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14597 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Topkapı Sarayı. İLE/VE İlk saray. )
( Şu anda müze olarak ziyaret edilebilen, Gülhane Parkı üstündedir. [700 dönümlük bir alanda kurulmuştur.][Yeni Saray adını Fatih Sultan Mehmet vermiştir.] İLE/VE Bayezıd'ta, İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu yerde, Fatih Sultan Mehmet'in, 1457'de İstanbul'u fethinden sonra yaptırdığı saray. )

- YENİ SARAY ile YENİ SARAY / SOKOLLU SARAYI / MEHMED PAŞA SARAYI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16478 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( ... İLE Sultanahmed Camisi yerindeydi fakat artık yerinde yoktur. )

- YENİKAPI ile YENİKAPI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16442 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Aksaray'ın sahil tarafı. İLE Topkapı - Silivrikapı arasında bulunan Mevlânâkapı. )

- YEREBATAN SARAYI değil YEREBATAN SARNICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16447 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREBATAN SARNICI ile/ve BİNBİRDİREK SARNICI / FLOKSENUS SARNICI ile/ve ŞEREFİYE SARNICI
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16445 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YEREBATAN SARNICI ile/ve/>/yerine III. AHMED ÇEŞMESİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16446 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YERLİ ile/ve YEREL
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16311 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YILDIZ SARAYI'NIN YÖNETİMİ ile/ve DOLMABAHÇE SARAYI'NIN YÖNETİMİ
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16500 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YİNEKE
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44285 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bizans kiliselerinde, kadınlara ayrılan bölüm. )

- YUSUFPAŞA ile/ve AKSARAY
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16472 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]

- YÜKSEK KALDIRIM ile ...
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/44302 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Tünel ile Karaköy arasında bulunan yokuş yol ve semt adı. [Adını eskiden burada bulunan merdivenlerden almıştır] )

- ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK[Fars.] ile ZEYREK
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/45509 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Anlayışlı, uyanık, zeki. İLE Ketentohumu. İLE Fatih Sultan Mehmet'in, fetih sonrasında, "benim" diye belirlediği yerler. )

- ZEYTİNBURNU ile/ve ZEYTİN BURNU
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16473 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım) ]
( Bakırköy - Kazlıçeşme arasında bulunan bir ilçe. İLE/VE Bakırköy - Yedikule arasında bulunan bir burun. )
( ZEYTİNLİ BURUN: Zeytinburnu'nun ilk adı. )

Sayın İlber ORTAYLI'ya, Orhan KURAL'a, Sunay AKIN'a, Murat Güvenç'e, Dursun GÜRLEK'e, Süleyman Zeki BAĞLAN'a, Haluk DURSUN'a, Selahattin Yaşar'a, Saadettin ÖKTEN'e, Uğur DERMAN'a, ...
Sinan GENİM'e, M. Orhan BAYRAK'a, Reşat Ekrem KOÇU'ya, Yahya Kemal BEYATLI'ya...
Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz Sultan Selim'e, Kanunî Sultan Süleyman'a...
Evliyâ ÇELEBİ'ye, İbn Battuta'ya, STRABON'a...
Gezginler Derneği'ne, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'ne,...
sözlük ve yayınlarından yararlandığımız yazarlara, paylaşımları/katkıları için çok teşekkür ederiz.
YENİKAPI'NIN ÖYKÜSÜ

Zamanın sultanı, içkinin yasak olduğu zamanlarda veziri ile birlikte tebdil-i kıyafette halkın arasındadır. Bir sandala biner ve sandalcıyla birlikte açılır. Sultan sandalcıyla konuşmaya başlar. Muhabbet gelişir ve sandalcı kayıktaki bir ipi çeker, denizden bir şişe şarap çıkartır. Sultanı tanımadığı için ona da ikram eder. Aralarında söyle bir konuşma geçer:

Sultan: "Sandalcı sen bilmez misin ki, şarap içmek yasaktır..." Sandalcı: "Sultan nereden bilir benim denizin ortasında içki içtiğimi, o sarayındadır ve bizden habersizdir." Vezir: "Sultanın bin türlü hali vardır, gözü kulağı çoktur" deyince, sandalcı olayı çözer ve sultanın ayaklarına kapanır. "Sultan'ım ben ettim sen etme!" der. Sultan sandalcının bu halini ve af dilemesini sever ama ne kadar akıllı olduğunu kanıtlamak için sandalcıya bir teklif yapar.

Sultan: "Ey sandalcı, sen eğer benim İstanbul'a hangi kapıdan gireceğimi bilirsen senin kelleni almayacağım" der. Sandalcı ise şüphelenir ve...: "Pekâlâ sultanım, fakat ben hangi kapı olacağını bir kağıda yazacağım ve karaya çıktığımızda kağıda bakıp beni ona göre idama götürün" der.

Beraberce karaya çıkarlar ve sultan karaya ayak bastığı gibi mahiyetindeki askerlere emir verir ve sandalcının başını aman demeye fırsat vermeden vurdurur. Ve yaptığı işi haklı hale getirmek için bir emir daha verir.

"Bu surların olduğu yere yeni bir kapı açıla, İstanbul'a ordan gireceğim" der ve yeni kapı açılır, sultan İstanbul'a yeni kapıdan girer.

Saraya gittiğinde notu okumak aklına gelir.

Notta şöyle yazmaktadır...

"Yenikapı'nız hayırlı olsun Sultan'ım!" 

KARA SURLARININ KAPILARI

Altın (Yaldızlı) Kapı (Porto Auera):
Bizans döneminde günlük kullanıma kapalı, sadece İmparatorluk törenlerinde kullanılan bir kapıydı. Trakya'dan gelen Via Egnatia yolu bu kapıdan geçtikten sonra kentin Mese denilen ana caddesinde devam edip Ayasofya önünde son buluyordu. II. Theodosius'un kara surlarını yaptırırken bu kapıyı da surlarla bir bütün olarak inşa ettirdiği ileri sürülmektedir. Kapı, adını, altın yaldızla kaplı oluşundan almıştır. Halkın kullanması için bu kapının az ilerisinde açılan kapı Yedikule Kapısı'dır. (Osmanlı döneminde bu kapı Yedikule hisarına dönüştürülmüştür.Belgrad Kapısı (Porto Ksilokerkos): V. yy.'da içeriden surlara çıkmak üzere yapılmış ikinci askerî kapıdır. Osmanlı döneminde önem kazanmış ve kullanıma açılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman, Belgrat'ı fethettikten sonra yanında getirdiği esnafı buraya yerleştirdiği için bu adla anılmaktadır. (Yedikule ile Belgrad Kapı arasında 11 burç vardır)Silivri Kapısı (Porta Pege): Silivri yolunun başlangıcında olduğu için daha sonra bu adla anılmıştır. İstanbul'daki Latin istilâsına bu kapıdan gizlice giren komutan Aleksius Stategopulos son vermiştir. Kapının 200 m. kadar uzağında ise I. Leon tarafından yaptırılan "Balıklı Ayazması" bulunmaktadır. (Belgrad Kapı ile arasında 13 burç vardır)Kalagru Kapısı (Porta tou Kalagru): Bizans devrinde Pege ile Rhesium kapıları arasındaki askeri bir küçük kapıydı.Mevlânâ Kapısı (Rhesium, Porta Rhegion): Osmanlı devrinde yakınındaki Mevlevihane'den dolayı "Mevlevihane Kapısı" adı ile anılmıştır. Bizans'ın son dönemlerinde, IX. yy.'da Eyüp'e yerleşen bir Rus cemaatinin bu kapıdan girip çıkmalarına izin verildiğinden, kapıya "Rus Kapısı" adı da verilmiştir.Top Kapısı (Topkapı) (Porta Romanos): Mevlevihane Kapısı ile Sulukule Kapısı arasındadır. Fatih Sultan Mehmet fetihte kuşatma esnasında karargâhını buraya kurarak en büyük topları buraya yerleştirmiş ve top atışları buradan yapılmıştır. Bu nedenle bu adı almıştır.Sulukule Kapısı (Porta Pempton): Edirne Kapısı'na en yakın olan kapıdır. Lykos Deresi üzerinde olduğu için Sulukule adı ile tanınmıştır.Edirne Kapısı (Porta Harisius, Andrinopolis): İstanbul surlarının on büyük kapısından biridir. Eskiden Lykos Deresi'nin aktığı bu yer, surların en alçak kısmıdır. Fetih sırasında ilk açılan kapı olduğu da söylenmektedir. Sefere çıkan Bizans İmparatorları bu kapıdan geçerek dışarı çıkarlardı. Aynı zamanda bu kapıyı Rumeli'den gelen tüccarlar kullanırlardı. Bu özelliğini Osmanlı döneminde de korumuş olup bu kapının içerisinde de çeşitli dükkânlar açılmış ve esnaf yerleşimi olmuştur. Aynı zamanda bir merasim kapısı olma özelliğini de korumuş ve yabancı elçiler bu kapıdan şehre girmişlerdir.Eğri Kapı (Porta Regia): Askeri bir kapıdır. İstanbul'un fethi sırasında en kanlı mücadelenin geçtiği yerlerden birisidir. (Şehir düşmeden az önce son İmparator Konstantin Dragazes'in hayatta iken en son görüldüğü yerin burası olduğu hakkında bir söylence vardır) Bu kapının civarında Bizans döneminde ayakkabı ve ordu için çizme yapan esnafın yerleştiği ileri sürülmektedir.Blakhernai Kapısı (Ksyloporta): Blakhernai Sarayı ve çevresindeki surlara ait sivil kapılardan biridir. Buradaki kara surlarının bir bölümü saray yapıldıktan sonra genişletilmiş ve saray ile içinde bulunduğu mahalle koruma altına alınmıştır. Sağlam kulelerin yer aldığı bu surun önünde hendek yoktur. Buradaki surlar Manuel Komnenos, Herakleios ve Leon suru olmak üzere üç kısımdan meydana gelmektedir. 626 yılında Avarlar İstanbul'u kuşatmaları sırasında buradan bir gedik açarak şehre girmek istemişlerse de başarılı olamamışlardır. 
MARMARA SURLARININ KAPILARI

Aya Barbara (Basilike) Kapısı (Topkapısı):
Sarayburnu'nda bulunan bu kapı adını topçuların azizesi kabul edilen Aya Barbara'dan almıştır. Daha sonra yapılan saraya "Topkapı" adının verilmesi bu kapıdan dolayıdır. Günümüzde mevcut olmayan bu kapıdan II. Ioannes Komnenos ve I. Manuel Kommenos'un Macaristan'a yaptığı başarılı seferden dönerken zafer alayı ile girmesinden dolayı bu kapı "İmparator Kapısı" anlamına gelen Basilike adı ile anılmıştır. Marmara surlarının en eski kapısıdır.Üçüncü Burçtaki Kapı: Bugün bu kapının sadece söveleri görülmekte olup içi örülerek doldurulmuş ve kapı özelliğini kaybetmiştir. Aynı burcun kuzeyinde yine küçük bir kapı bulunuyordu.Dördüncü Burçtaki Kapı: Bu kapının dördüncü burcun kuzey tarafında olup bugün sadece söveleri kalmıştır. Kapı boşluğu emniyeti düşünülerek muhtemelen Bizans devrinde örülerek doldurulmuştur. Bu kapının üzerinde Theophilos'un kitabesinin olduğu eski kaynaklarda ifade edilmekte olup bu kitabe günümüze gelememiştir.Değirmen Kapısı: Sultan II. Mahmud burada mevcut olan kapıyı yıktırmış ve yerine yeniden yaptırmıştır. Eski bizans kapısına ait burç ile kapı arasındaki kemerden anlaşılmaktadır. Bu kapının 35 m. kadar kuzeyinde bugün örülmüş olan, eski kayıtlarda Demir Kapı adı ile geçen kapıdan itibaren surlar ileriye doğru bir kavis çizerek ilerler ve Mangana burcu ile birleşir.Aya Yorgi (Aziz Georgios) Kapısı: İmparator I. Aleksios Kommenos tarafından deniz tarafına doğru iler alınmış surların üzerinde açılmıştır. Bu kapı arkadaki Mangana Sarayı'na gidiş için kullanılıyordu.Ahırkapı (Lazarus Kapısı): Büyük Saray'ın sahil kapılarından biridir. İmparator III. Mikhael burada büyük ahırlar yaptırttığı için bu adla anılmaktadır. Osmanlı devrinde de buradaki ahırlar yerlerini korumuşlardır. Bizanslılar döneminde bu kapıdan küçük limana çıkılırdı. Saraya mensup olmayanların gemileri buraya giremezdi. 


HALİÇ SURLARI KAPILARI

Ayvansaray (Kiliomene) Kapısı:
Ayvansaray'da olan bu kapı yıkılmıştır. Bizans İmparatorları buradaki Theotokos Kilisesi'ne geldiklerinde kapının önündeki iskeleden karaya çıkıp bu kapıdan geçiyorlardı.Balat Kapısı: Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyelerinde "Balat Kapısı" olarak adlandırılan ve günümüze gelemeyen bu kapının Blakhernai Sarayı'nın kapılarından biri olduğunu Hammer yazmaktadır. Bu bölümdeki surlar da tamamen yıkılmış olup yerleri evler tarafından doldurulmuştur.Petri Kapısı: Ayvansaray'a giden caddede, Patrikhane yolunun ağzında olan bu kapı yıkılmış olup günümüz hiçbir parçası gelmemiştir.Yeni Ayakapısı: Fetihten sonra Kanuni Sultan Süleyman zamanında surun burçlarından biri genişletilerek açılmış olan bu kapıdan Sultan Selim Camii'ne gidiliyordu. Kapı günümüze kadar ulaşamamıştır.Cibali Kapısı (Porta İspigas): İki tarafındaki iki mermer sütunun üzerine oturan yuvarlak kemerli bir kapıdır. Osmanlı devrinde "Cebe Ali" olarak adlandırılmıştır.Zindan Kapı (Porta Seminaria): Kumkapı'dan başlayıp Haliç'e inen yol bu kapı ile bitiyordu. 1891'de yıkılmış olan bu kapının batısındaki burç Fetih'ten sonra 1872'ye kadar hapishane olarak kullanılmıştır. Bu civardaki Haliç surlarının öbür kapıları; Osmanlı devrinde açılan Tüfekhane ile Bizans devrine ait olup Osmanlı zamanında kullanılan Unkapanı, Ayazma, Odun, Balıkpazarı (Porta de Perama), Yenicami (St. Marc Poternesi) ve Bahçekapı (Porta Neorion) yıkılmış olup günümüze gelmemiştir. 

KIZ KULESİ, AŞK KULESİ

Birbirinden farklı onlarca öyküye sahip olan bu efsanevi kule, aslında görünmez ve küçük bir adacık olan kayalığın üzerinde yükselir. Kuleye "Kızkulesi" adını Türkler verdiler. Daha önce Damalis, Leandros gibi adlarla anılan bu şirin yapı, birçok efsaneye konu oldu.

Bir söylenceye göre, bir falcının baktığı falda, kızının yılan tarafından sokulacağını öğrenen imparator, sevgili evladını ölümden kurtarmak için bu adaya saklar. Ancak, gönderilen bir incir sepetinden çıkan yılan, yine de zavallı kızı sokar ve öldürür.

Kızkulesi ile ilgili bir başka efsane, Hero ve Leandros adlı iki aşığın hazin öyküsünü dile getirir. Efsaneye göre Hero, Afrodit Tapınağı'na bağlı bir rahibeydi ve aşk ona yasaktı. Kızkulesi'nde yaşayan Hero'ya aşık olan Leandros, yüzerek her gece yüzerek adaya gelir, ona aşkını fısıldarmış. Gece karanlığında güzel rahibenin yaktığı ateş Leandros'a yol gösterirmiş.

Ancak, fırtınalı bir gecede rüzgâr meşaleyi söndürmüş ve Leandros yolunu yitirerek karanlık sularda boğulmuş. Bunu öğrenen Hero da kendisini Boğaziçi'nin soğuk sularına atıvermiş...

Bu efsanevi kule ile ilgili Osmanlı'nın da bir öyküsü olacak elbette. Bir başka efsane kahramanı olan Battal Gazi kuleyi basmış; tekfurun kızını ve hazinelerini alarak Üsküdar kıyısındaki atına atlayıp hızla oradan kaçmış.

Eskiler derler ki, "Atı alan Üsküdar'ı geçti" sözü buradan türemiştir...

 

 

Bu kule, Bizans döneminde gözlem eviydi ve gelen geçen ticaret gemilerinin kontrolü burada gerçekleştirilirdi. İstanbul'dan, Sarayburnu önlerinden bu adaya da bir zincir çekiliydi, tıpkı Haliç'e gerildiği gibi! Türkler İstanbul'u aldıktan sonra, eski kule yıktırılıp yerine yenisi, ahşap olarak yapılmış. 1719'da bu kule yanınca, bina yeni baştan ve taştan inşa edilmiş. XVIII. yüzyıl sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa, 1755 yılında Sultan III. Osman tarafından bu kuleye hapsedilmiş. I. Mahmut'un saray kızlarağası Beşir'in de boynu, Kızkulesi’nin dalgaların dövdüğü kayalıklarında vurulmuş. 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilânından sonraki yıllarda bir süre karantina işlevi gören Kızkulesi, yakın zamanlara kadar deniz feneri görevi yaparken, günümüzde özellikle turistlere hizmet veren bir İstanbul güzelliği olarak hizmetini sürdürüyor.

 

KIZTAŞI

Fatih'te, İskenderpaşa Mahallesi'nin biraz yukarısında, meydan oluşturan yolların ağzında, İstanbul'luların "Kıztaşı" diye bildikleri, ünlü Marcianus(Markianos) anıt sütunu ile ilgili efsaneyi duydunuz mu bilmiyoruz...

Ayasofya'nın yapımı sırasında genç bir kız, efsane bu ya, sırtına yüklediği koca bir sütunla inşaat alanına doğru gitmekteyken, aniden karşısına bir cin çıkmış ve kıza nereye gittiğini sormuş.

"Ayasofya diye bir kilise yapıldığını duydum. Çorbada benim de tuzum bulunsun diye bu sütunu oraya götürüyorum" diye cini yanıtlamış kız.

"Sen geç kalmışsın, kilise çoktan bitti. Sen o taşı aldığın yere bırak" diye kıza karşılık vermiş cin.

Kız üzülerek taşı aldığı yere dikine bırakmış, ancak içine de bir kuşku düşmüş. Kendi gözüyle kiliseyi görmek için yola düşmüş genç kız. Ayasofya'ya varınca bir de ne görsün. İnşaat bitmek şöyle dursun, daha yarılanmamış bile. O zaman genç kız cinin kendisini kandırdığını anlamış ve taşı geri almak için hemen geri dönmüş.

Ne var ki, dikili duran taşı yerinden kıpırdatamamış. Çünkü genç kız, cinin sözüne uyup taşı bıraktığı için tılsımlı gücünü kaybetmiş. İşte o gündür, bugündür bu sütun "Kıztaşı" olarak anılır olmuş.

 

 

1500 yaşından daha eski, M.S. 450-457 yıllarından kalma bu anıt, İstanbul'da ayakta durabilen birkaç Bizans anıt sütunundan birisidir. Söylencelerden biri de o ki, sütuna Kıztaşı denilmesinin nedeni, altından geçen kızlara, bakire olup olmadıklarını fısıldamasıymış! İmparator II. Justinianos'un baldızının kulağına da bir şeyler fısıldayınca, üzerindeki heykel kırılıp devrilmiş! Kıztaşı, imparator baldızına ne demişti acaba?

Bir başka öykü daha anlatılır Kıztaşı hakkında. Sütun, dikdörtgen bir kaide üzerinde yükseliyor, tepesinde bir kronit başlık ve bunun da üzerinde kare bir blok bulunuyormuş. Bu bloğun köşelerinde, kanatlarını açmış dört melek heykeli varmış ve muhtemelen İmparator Marcianus'un heykeli bu bloğun üzerinde duruyormuş.

Bizans çağında bu dikilitaşın bulunduğu meydan, "Forum Amastrion" olarak bilinirmiş. Biraz batıda, Şehzadebaşı'nda, yani Philadelphion’daki Tetrapilon Anıtı önündeki "el" heykelleri önünden geçirilen "idamlıklar"ın cezaları, daha sonra Kıztaşı'nın bulunduğu Forum Amastrion'da infaz edilirmiş...

 
ADIM ADIM ÜSKÜDAR

Gönlümde hep mor salkımlı ÜSKÜDAR
Yoktur dünyada güzel onun kadar
Tarihtir bir içim su ŞEMSİPAŞA
Geçmişe daldım kendimle başbaşa

Dolaştım ÜSKÜDAR'ı adım adım
Kaybolan yıllarımı aradım
Karşımda servilerle komşu evler
Orada kimler konuk olmadı kimler

Ermişler yurdudur bu sâkin belde
Otur bir dua et BEYLERBEYİ'nde
Kor kor ateşler düştü içimize
SELİMİYE'de o nazlı HAREM'de

Bir öyküdür Üsküdar'ın simgesi
Mâtem içinde yanar KIZKULESİ
Gönüllerde taht kurmuştur SALACAK
Korkuyorum ilk aşkları çalacak

ALTUNİZÂDE başımızın tacı
BAĞLARBAŞI nerede FISTIKAĞACI
Anılarda yaşarken ÜSKÜDAR'ı
SULTANTEPE'den seyret sonbaharı

Yalılarla dans ederken o BOĞAZ
Çık ÇAMLICA'ya bir aşk romanı yaz
Her yanıyla bir başkadır ÜSKÜDAR
Göklere çıkarsak bile yine az

Burhan GÜRLEROĞLU

 
MUCİZEVİ SANAT

Mimar Sinan`ın Selimiye Camii`nin kubbesini o genişliğe oturtmak için 13 bilinmeyenli bir denklemi matematiğin bilinen 4 ana işleminden farklı besinci bir işlem bularak çözdüğü söylenir.

Ayrıca minarelerin şerefelerine çıkanların yolda birbirlerini görmemeleri ise büyük bir dehanın ürünüdür. Almanlar aynı sistemi meclislerinin önündeki dev kürede kullanmışlar. Mimar Sinan bu sistemi 2 metre çapındaki minarelere yüzyıllar önce monte edebilecek bir dehadır.

Almanların dehası ise, o çirkin metal yığınına Selimiye`den fazla turist çekebilmelerindedir...

Bir gün Selimiye Camii`ne girenler, kubbenin altında bir Japon`un ayaklarını kıbleye doğru uzatmış sırtüstü yattığını görmüşler... Tabii hemen Japon’u, "Burası kutsal bir yer. Bu şekilde yatmak bizim inançlarımıza göre saygısızlıktır. Lütfen oturun veya ayakta durun" diyerek uyarmışlar. Ancak, Japon trans vaziyetteymiş, gözlerini kubbeden ayırmadan şöyle sayıklıyormuş: "Bu olanaksız! Ben yılların mühendisiyim. Bu kubbe var olamaz. Hayal görüyorum. Bu kubbenin orada o şekilde durması fizik ve matematik kurallarına aykırı. Bu olanaksız, orada hiçbir şey yok, orada hiçbir şey yok..."

Selimiye Camisi`nin zemini gevşek toprakmış. Bu nedenle minarelerinin yakın zamanda yıkılacağı fark edilmiş. Uluslararası bir grup bilim adamı toplanmışlar. Nasıl kurtarırız bu tarihi minareleri diye kafa kafaya vermişler. Sonuçta en son teknoloji olan metal kelepçelerle minarelerin temellerini sabitlemenin en iyi çözüm olduğuna karar vermişler.

Minarelerin temellerini açınca, koymayı düşündükleri kelepçelerin aynısıyla karşılaşmışlar. Mimar Sinan bilmem kaç yüzyıl önce aynı şeyi düşünmüş meğerse!

1950–60 arası bir tarihte inşaat mühendisi, mimar ve jeofizikçilerden oluşan bir Japon heyeti Türkiye’ye gelmiş.

Heyet, İmar ve İskân Bakanlığı’ndan izin alarak ülkemizdeki tarihi yapıları incelemeye başlamış. Ayasofya`yı, Yerebatan Sarnıcı`nı gezdikten sonra sıra Sinan` ın kalfalık eseri Süleymaniye Camisi`yle Sinan’ın öğrencisi Mimar Davut Ağa’nın eseri Sultanahmet Camisi`ne gelmiş. Japonlar bu camiler üzerinde günlerce inceleme yapmışlar. Her geçen gün şaşkınlıkları daha da artıyormuş. Çünkü Japonlar daha ilk incelemede camilerin gevşek bir zemin üzerine inşa edildiğini anlamışlar.

Fakat bunca yıl, bu camilerde bir çatlak dahi olmamasına akıl-sır erdirememişler. Bunun üzerine Türkiye programının gerisini tamamen iptal edip, bu iki cami üzerine yoğunlaşmışlar.

Araştırmalarının sonucunda herhangi bir sarsıntı sırasında bu iki caminin sabitlenmediğini, aksine yerinde oynayarak yıkılmaktan kurtulabildiği ortaya çıkmış. Minareleri incelediklerinde ise dumurları ikiye katlanmış. Minarelerin çok daha gelişmiş bir raylı sistem mekanizması üzerine oturtulduğunu ve her yöne yaklaşık 5 derece yatabildiğini görmüşler. Daha derin araştırma yapmak için Edirne`ye, Sinan’ın ustalık eseri Selimiye Camisi`ne gitmişler. Oradaki olağanüstü sistemleri görünce iyice şoke olmuşlar.

Selimiye`nin tüm sırlarını aylarını harcayarak çözmüşler. Japonya`ya döndüklerinde ise Sinan’ın sırlarını uygulamaya sokarak şehirlerini Sinan’ın kullandığı sistemlerle kurup muazzam gökdelenler dikmişler. Yani su an gelişmiş ülkelerin gökdelen yapımında kullanıldıkları çoğu sistem, yüzyıllar önce Sinan’ın geliştirdiği mekanizmalarmış.

----------

Not: Tac Mahal’in mimarı Mehmet Efendi Mimar Sinan’ın öğrencisidir. 

İSTANBUL KASÎDESİ

Bu şehr-i Sitanbul ki bi misl ü behâdır
Bir sengine yek pâre Acem mülkü fedâdır

Bir gevher-i yekpare iki bahr arasında
Hurşîd-i cihan-tâb ile tartılsa sezâdır

Bir kân-ı niamdır ki anın gevheri ikbâl
Bir bağ-ı iremdir ki gülü izz ü alâdır

Altında mı üstünde midir cennet-i a'lâ
El-hak bu ne halet bu ne hoş âb u hevâdır

Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz ü safâdır

İnsaf değildir ânı dünyaya değişmek
Gülzarların cennete teşbih hatadır

Herkes irişür anda muradına ânınçün
Dergahları melce-i erbab-ı recâdır

Kala-yı meârif satılır sûklarında
Bazâr-ı hüner ma'den-i ilm ü ulemâdır

Camilerinin her biri bir kûh-i tecellî
Ebrû-yi melek andaki mihrâb-ı duâdır

Mescidlerinin her biri bir lücce-i envâr
Kandilleri meh gibi lebrîz-i ziyâdır

Ser-çeşmeleri olmada insana revân-bahş
Germ-âbeleri câna safâ cisme şifâdır

Hep halkının etvarı pesendîde-i makbul
Derler ki biraz dilleri bî-mihr ü vefâdır

Şimdi yapılan âlem-i nev-resm ü safânın
Evsafı hele başka kitâb olsa sezâdır

Nâmı gibi olmuşdur o hem sa'd hem âbâd
İstanbul'a sermâye-i fahr olsa revâdır

Kûh-sarları bağları kasrları hep
Güya ki bütün şevk ü tarab zevk u safâdır

İstanbul'un evsafını mümkün mi beyân hiç
Maksûd heman sadr-ı kerem-kâra senâdır

 

NEDİM

 

 

 

 

   
 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2020 itibariyle 1067 kez incelenmiş/okunmuştur. 


FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!