FaRkLaR KILAVUZU'nda

YENİLİKLER / EN SON EKLENENLER!!!


 

 

Bugün [22 Eylül 2017] itibariyle FaRkLaR Kılavuzu'na yapılmış olan bazı eklemeler aşağıdaki gibidir.
[ 06 Eylül - 22 Eylül 2017 arası, 100 (x 2/3/4 ...) yeni alan, 52 katkı satırı/bilgisi. ]
( 96 bölümde/sözlükte, toplam 51641 karşılaştırmada, 100.000'in üzerinde Türkçe kavram/terim...
[İngilizce, Farsça, Arapça, Latince, Hintçe, Çince gibi çeşitli dillerdeki karşılıklarıyla!] )

---------------------------------------

KARIŞTIRILMAMASI GEREKENLER!!!
( Aşağıdaki her bir satırın sonuna, "KARIŞTIRILMAMALI!" getirilerek okunması gerekiyor! )
( "BİLGELİK ile AYDINLANMA"yı Karıştırmamak Gerekiyor(muş)! )

KİŞİSEL YÖNETİM VE GELİŞİM, TOPLUM, YAPI(MİMARLIK), BİTKİLER, DİRİMBİLİM(BİYOLOJİ), YAZIN(EDEBİYAT) ve MATEMATİK bölümlerimiz de yayına girmiştir!

 

(Bazı) En Son Eklenenler [00:28 < 21:27
[bir önceki] | 22 Eylül 2017 ]
( 100[FaRk] yeni ekleme, 52 katkı )


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )

-@ EMOJİ/SMILEY[İng.] değil/yerine/= DUYGUCUK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAÇ ile/ve/<> TAÇYAPRAĞI
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 21:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Tâcı oluşturan yaprakçıklardan her biri. )

-@ TAÇ[Ar. < TÂC] ile TAÇ[İng. TOUCH]
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 21:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık. | Gelinlerin başlarına takılan süs. | Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm. | Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. | Bazı tarikatlarda, şeyhlerin giydikleri başlık. İLE [futbol] Yan, dokunma. )

-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

-@ TABYA[Ar.] ile/<> DONANMA
[Bölüm: Genel] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı. İLE/<> ... )
( Karada. İLE/<> Denizde. )

-@ TABURE[Fr. TABOURET] değil/yerine/= İSKEMLE
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. )

-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TABLDOT[Fr. TABLE D'HOTE] değil/yerine/= SEÇMESİZ YEMEK
[Bölüm: Beslenme] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Seçmesiz yemek. | Birçok kişinin, erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık. )

-@ TABLA ile/<> TABLAKÂR
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 20:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE/<> Tablacı. | Büyük konaklarda mutfaktan yemek tablalarını götürüp getiren görevli. )

-@ DÜRÜSTLÜK =/> RAHATLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABİP[Ar.] = HEKİM/DOKTOR
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABİATIYLA değil/yerine/= DOĞAL OLARAK / KENDİLİĞİNDEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] [Eklenme Tarih ve Saati: 20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAASSUP[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAMMÜT[Ar.] ile/<> TAAMMÜDEN
[Bölüm: tuze] [Eklenme Tarih ve Saati: 19 Eylül 2017 | 23:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işi ya da suçu bile bile, tasarlayarak yapma. | İşlenecek bir suçun, daha önceden tasarlanması. İLE/<> Kasten. )

-@ TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DENİZDE YÜZÜP DEREDE BOĞULMAK" ile/<> "DİMYAT'A, PİRİNCE GİDERKEN, EVİNDEKİ BULGURDAN OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TOKSİK değil/yerine/= ZEHİRLİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÖNYARGILARINI YENİDEN DÜZENLEMEK ile/değil/yerine DÜŞÜNMEK
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 09:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47875 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YAŞAM:
MASAL
ve/||/<>/> ROMAN ve/||/<>/> FIKRA
[Bölüm: YAZIN] [Eklenme Tarih ve Saati: 18 Eylül 2017 | 11:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Masal gibi başlar. VE/||/<>/> Yaşlandıkça roman olur. VE/||/<>/> Anlattıkça, fıkra. )

-@ YAŞAM = FARKINDALIK || İNSAN = FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ LOJMAN[Fr. LOGEMENT] değil/yerine/= KURUM KONUTU
[Bölüm: YAPI] [Eklenme Tarih ve Saati: 16 Eylül 2017 | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kuruluş ya da iş yerindeki çalışanlara, parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konut. )

-@ ADMİN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 15:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞALVAR değil/yerine/= TUMAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 14:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HATA ile/ve/||/<>/< GURUR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Eylül 2017 | 10:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ELEŞTİRİ ile/ve/değil/||/<>/< GİZLİ HAYRANLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Eylül 2017 | 10:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ARTİKÜLASYON[Fr., İng. ARTICULATION] değil/yerine/= BOĞUMLANMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 18:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAĞLIK ve/||/<>/> YOLCULUK SAĞLIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜRBÜLANS[Fr. TURBULENCE] değil/yerine/= HAVA BURGACI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "NE YAPARSAN YAP" değil SEN BİLİRSİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 16:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAZA ile LATA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 12:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ GÖL OLMAYA ÇALIŞALIM!
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 14 Eylül 2017 | 02:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yaşlı bir usta, çırağının sürekli herşeyden şikâyet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir.

Hayatındaki herşeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyler.

Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar. "Tadı nasıl?" diye soran yaşlı adama öfkeyle "acı" diye yanıt verdi.

Usta, kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce, az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu:
- "Tadı nasıl?"
- "Ferahlatıcı" diye yanıt verir genç çırak.
- "Tuzun tadını aldın mı?" diye sordu yaşlı adam.
- "Hayır" diye yanıtlar çırağı.

Bunun üzerine, yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der:
- "Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Istırabın olduğunda yapman gereken tek şey, ıstırap veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir.
Onun için sen de artık bardak olmayı bırak,

Göl olmaya çalış!" )

-@ (BAZI) TROPİKAL MEYVELERİN[AVOKADO, MANGO, KİVİ VB.] YUMUŞATILMASINDA:
PİRİNCİN İÇİNE YATIRMAK
ve/||/<> BUZDOLABININ ÜSTÜNE KOYMAK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 00:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SIKILMA ile/değil KANIKSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 23:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TİRBUŞON[Fr. TIRE-BOUCHON] değil/yerine/= BURGU
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 23:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK
ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK
[Bölüm: tuze] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 16:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüze(hukuk) ile sağlanmaya/çözülmeye çalışılmaktadır fakat hukuka ulaşılamamıştır. İLE/VE/||/<> Sanat ile giderilmeye çalışılmaktadır fakat ne yazık ki, sanat, insanlara ulaşamamıştır. )

-@ KAPLARDA:
POLİKARBON
yerine TİRİTAN KO-POLYESTER
[Bölüm: Nesneler] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... YERİNE BPA içermezler. )

-@ TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki]
ZORA KOŞMA
ile/ve/||/<> "YOKUŞA SÜRME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ VAZGEÇİRMEDE/CAYDIRICILIKTA:
GENEL ÖNLEM
ile/ve/||/<> ÖZEL ÖNLEM
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SUÇ ile/değil/<> SAPMA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİŞİLERİ:
"DENEMEK"
değil/yerine "TARTMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SU/SIVI DOLU ŞİŞEYİ, ÇANTAYA ...:
YAN/TERS KOYMAK
değil/yerine/>< AĞZI, YUKARI GELECEK ŞEKİLDE DİK KOYMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜREKLİ:
"TOPLARSAK"
ile/değil/yerine/>< PAYLAŞIRSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hiçkimseye yetmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herkese yeter. )

-@ FELSEFE ve/||/<> BİLGE
[Bölüm: Felsefe] [Eklenme Tarih ve Saati: 13 Eylül 2017 | 01:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47847 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Gölgelerin, renkleri olduğunu öğretir. VE/||/<> Gölgelerin renklerini görebilir. )

-@ KIRAAT ile/ve/||/<> TEFEKKÜR ile/ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Dil] [Eklenme Tarih ve Saati: 12 Eylül 2017 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dilin okuması. İLE/VE/||/<> Aklın okuması. İLE/VE/||/<> Kalbin okuması. )

-@ KOLİN ile/ve/||/<> KARNİTİN
[Bölüm: dirimbilim] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 20:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yumurta tüketimi ile alınır. İLE/VE/||/<> Et, süt ve süt ürünleri, enerji içecekleri ile alınır. )
()

-@ TRAKTÖR[Fr.] değil/yerine/= ÇEKERSÜRER
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 20:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] YALAN SÖYLEMEK ile/ve/||/<>/> KENDİ YALANINA İNANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 17:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUŞKULANMAK ile/değil/yerine/>< YAPMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 14:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ (")... YAPARSAM, ...(") ile/değil ... YAPINCA, ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KEŞKE ..." değil/yerine/>< FARKINDALIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 11:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar farkında olursak, "keşke"lerimiz de o kadar az olur. )

-@ AŞKTA:
"YANMAK"
ile/>< "SÖNMEK"
[Bölüm: Insan] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Var. İLE/>< Yok. )

-@ AŞKTA:
ÖLMEK
ile DÖNMEK
[Bölüm: Insan] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 02:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Var. İLE Yok. )

-@ OT ile/değil/yerine GÜL
[Bölüm: Bitkiler] [Eklenme Tarih ve Saati: 11 Eylül 2017 | 02:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ayda yetişir. İLE/DEĞİL/YERİNE Bir yılda yetişir. )

-@ "APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ PÜRÜZ/LÜ ile TIRTIK/LI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 01:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALEV ALEV ile/ve/||/<> CAYIR CAYIR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLİMSEL DEĞER:
KONUSUYLA
ile/değil SORUSUYLA
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 16:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Son 24 saatte...
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )
[A'dan Z'ye...]


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )
 

 

 

Öncelikliler'de...
( 9 yeni ekleme, 5 katkı )


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )

-@ BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜRÜSTLÜK =/> RAHATLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EŞ ile/ve/<> EHİL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 03:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İyi eş, ötekini, "çantada keklik" görmez. Başkalarıyla birlikteyken, kendine özenen ama eşiyle baş başayken yeterince özenmeyen eş, "ötekini çantada keklik" "görmeye" başlamış demektir. Ötekine karşı (bakımına, görünüşüne, duruşuna) özen göstermemek, ötekini etkilemeye ve ara sıra -yani sık sık- yeniden elde etmeye çalışmamak, ilişkinin zeminini dinamitlemekle birdir. İlişki, sürekli yenilik ve tazelikle beslenmesi gereken canlı bir varlıktır. Onu, kendi haline ya da ötekinin insafına bırakmak, güçsüz düşüp ölmesini seyretmekle birdir.

İyi eş, ilişkisini, yaşamın öteki parçalarından önde tutar. Herkesin işi, gücü, kariyeri, evi, anası, babası, tamir edilecek eşyası, ödenecek faturası var. Bunlar, kimseyi ayrıcalıklı kılmaz. Hayat memat konularını, ilişkisine dayanarak ya da sürekli sırasını kaydırarak halletmeye çalışan eş, ilişkiyi öldürür. İyi eş, yaşam konularından, ilişkisini beslemeye çalışan ve ilişkisinden güç alan eştir.

İyi eş, ötekinin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya isteklidir. Kediler, çiçekler ve çocuklar gereksinimlerini önceden ifade edemezler. İfade edebildiklerinde, iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, varolanların gereksinimleri, önceden sezilmeli ve zamanında ilgilenilmelidir. Yoksa ölürler. İyi eş; ilgi, özen, şefkat gereksinimlerini önceden sezmeye istekli ve bunların söylenmesine gerek bırakmadan karşılamaya hevesli eştir.

İyi eş, ne zaman hareket etmek, ne zaman durmak gerektiğini bilir. Bazen yaşamda ve ilişkide, bize bırakılsa asla öyle yapmayacağımız işleri yapmakla, bazen de bizim için yapılmasında hiç de sakınca olmayan ama deneyim kabımızda olmayan durumlarla karşı karşıya kalırız. Esneklik gösterip yeni koşullara uyum sağlamayla, olduğu gibi durup etrafı kendine göre şekillendirme arasındaki çizgiyi koruyabilen eş, iyi eştir.

İyi eş, kendine değer verir. Yokluk üzerinden aşk, kendi eksiğini, ötekinin "tamlığından", tamamlamaya çalışmak demektir. Varlık üzerinden aşk ise "olmuş" bir benliği, ötekiyle birlikte daha da zenginleştirmektir. Kendilik değerini, öteki üzerinden tamamlamaya çalışan eş, bunun sonucunda, hayal kırıklığına uğrayacaktır. İlişkideki kişilerin birbirini geliştirip büyütmesi ne kadar zenginleştiriciyse, birinin, öteki üzerinden tamamlanması o kadar fakirleştiricidir. Yokluk üzerinden âşık olandan, iyi eş çıkmaz.

İyi eş, zihnindeki bir ideali değil, olduğu haliyle ötekini sever. Kusursuz âşık arayan, aşksız kalacaktır. Bir süre idare etse bile her türlü idealleştirme, günün birinde hayal kırıklığı olarak dönecektir. Gerçek insan, kusurlu, mantıksız ve fevri olabilir. Aklıyla değil, duygularıyla karar verebilir. İnatçıdır ve sözünden dönmeyi beceremeyecek kadar boş gururludur. Tıpkı, sizin ve benim gibi.

İyi eş, değiştiremeyeceği şeyleri sevmeyi (ya da vazgeçmeyi) bilir. Pek çok öğretiye göre en büyük bilgelik, insanın neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini bilmesidir. Eğer eşinizin boyundan, bazı huyundan, bazı alışkanlıklarından pek de memnun değilseniz, ya bunlarla beraber olmayı öğreneceksiniz ya da bu ilişkiyi sürdürmeyeceksiniz. Buradaki öğrenme, kesinlikle tahammül etmeyle karıştırılmamalı. Tahammül, er ya da geç patlayacak bir bombadır. Eğer farklı bir şeyi sevebilme beceriniz varsa, bu becerinizden bu "değişmeyecek" özellikleri sevmeyi öğrenmekte yararların. Yok eğer bunlara tahammül etmekte olduğunuzu hissederseniz, derhal yolunuzu değiştirin. Ne dikene dokunun, ne de gülü incitin.

İyi eş, ötekine açıktır. Nasıl ki, öteki, "ideal" değil "gerçek" bir insansa, ilişkideki kişi olarak biz de ideal değiliz. Hedef bu olabilir. Çıtayı düşürmek gerekmez. Ama çıtanın bulunduğu yerle olduğumuz yer arasındaki mesafeyi iyi belirlemek ve bunu açıkça ortaya koymak, ilişkinin sürmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Yoksa, yaşamımız "-mış gibi" oyunuyla geçer. Bu da çok enerji ve çok tahammül gerektirir. Yani er ya da geç patlar. Açıklık, pek çok stres kaynağının ve iletişim kopukluğunun kökünü kurutan, sağlam bir ilâçtır.

İyi eş, zamanı iyi geçirmek için uğraşır ve kötü zamanlara birlikte direnmeyi bilir. İyi eş, iyi zaman geçirmek ve zamanı iyi geçirmek için fırsatların, ayağına gelmesini beklemez. Fırsat yaratır. Kötü zamanlar ise, iyi eş için, birlikte öğrenme, büyüme ve güçlenme zamanlarıdır. Dahası, yaşamı ve birbirini daha iyi tanıma ve yakınlaşma fırsatlarıdır.

İyi eş, ötekinin, kendine nasıl davranmasını istiyorsa, ona, öyle davranır. Almanın, vermekten çok daha kolay olduğu bir dünyada, ötekine denk ve eşit davranmak, gerçekten ciddi çaba ister. Ama ötekinin yerine kendini koyabilmek, empati yapabilmek, önden sezebilmek; bunları isteyebilmenin, bunları elde edebilmenin -koşulu değil ama- karşılığı. İyi eş, koşul sürmeyen ama karşılığın ne olduğunu bilen eştir. )

-@ İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK
ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 16:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüze(hukuk) ile sağlanmaya/çözülmeye çalışılmaktadır fakat hukuka ulaşılamamıştır. İLE/VE/||/<> Sanat ile giderilmeye çalışılmaktadır fakat ne yazık ki, sanat, insanlara ulaşamamıştır. )

-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVGİ ile/ve/<> SEVİ/ŞEFKÂT
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İrade dışı. İLE/VE/<> İradeli. )
( Şefkatli ol! Bil ki, karşılaştığın herkes, kolay olmayan bir yaşam mücadelesi veriyor. )
( ŞEFKAT: İmbikten geçirilmiş aşk. )
( Sadece şefkat, iyileştiricidir. Çünkü, insanın içindeki tüm hastalıklar, sevginin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. )
( Without will. WITH/AND/<> Strong-willed. )

-@ SÖZÜ:
YANLIŞ ANLAMA
ile SAPTIRMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 22:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Anlamaya uğraşmayın! Yanlış anlamamanız yeter. )
( Yanlış düşüncelerden kurtulun, bu yeter. )
( Kendinize iyice bakın, tüm yanlış anlamalar ve yanlış düşünceler eriyip gideceklerdir. )
( Herkese, anlayabileceği kadar söz söyleyin. [Kellimünnâse alâ kader-i ukûlihim] )
( Bir sözü anlamak için, estetik bir hal gerek. )
( Don't try to understand! Enough if you do not misunderstand.
Get rid of wrong ideas, that is all.
Have a good look at yourself and all these misapprehensions and misconceptions will dissolve. )

-@ YAŞAM = FARKINDALIK || İNSAN = FARKINDALIK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 15:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47873 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Genel'de...
( 6 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TABYA[Ar.] ile/<> DONANMA
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:56]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47893 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir bölgeyi savunmak için yapılan ve silahlarla güçlendirilen yapı. İLE/<> ... )
( Karada. İLE/<> Denizde. )

 

 

 

İnsan'da...
( 24 yeni ekleme, 12 katkı )


-@ "APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ACIMA ile/değil KENDİNE ACIMA
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 22:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47823 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kişiyi, acımak değil kendine acımak bitirir. )

-@ ADMİN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 15:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ AŞKTA:
"YANMAK"
ile/>< "SÖNMEK"
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 02:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47839 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Var. İLE/>< Yok. )

-@ AŞKTA:
ÖLMEK
ile DÖNMEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 02:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Var. İLE Yok. )

-@ ÇALIŞTIĞIN YERİ/İŞi SEVMEK ile/ve/ya da/||/<> SEVDİĞİN YERDE/İŞTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Eylül 2017 | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sevdiğin işi yaparsan, çalışmış sayılmazsın. )

-@ EŞ ile/ve/<> EHİL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 03:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İyi eş, ötekini, "çantada keklik" görmez. Başkalarıyla birlikteyken, kendine özenen ama eşiyle baş başayken yeterince özenmeyen eş, "ötekini çantada keklik" "görmeye" başlamış demektir. Ötekine karşı (bakımına, görünüşüne, duruşuna) özen göstermemek, ötekini etkilemeye ve ara sıra -yani sık sık- yeniden elde etmeye çalışmamak, ilişkinin zeminini dinamitlemekle birdir. İlişki, sürekli yenilik ve tazelikle beslenmesi gereken canlı bir varlıktır. Onu, kendi haline ya da ötekinin insafına bırakmak, güçsüz düşüp ölmesini seyretmekle birdir.

İyi eş, ilişkisini, yaşamın öteki parçalarından önde tutar. Herkesin işi, gücü, kariyeri, evi, anası, babası, tamir edilecek eşyası, ödenecek faturası var. Bunlar, kimseyi ayrıcalıklı kılmaz. Hayat memat konularını, ilişkisine dayanarak ya da sürekli sırasını kaydırarak halletmeye çalışan eş, ilişkiyi öldürür. İyi eş, yaşam konularından, ilişkisini beslemeye çalışan ve ilişkisinden güç alan eştir.

İyi eş, ötekinin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya isteklidir. Kediler, çiçekler ve çocuklar gereksinimlerini önceden ifade edemezler. İfade edebildiklerinde, iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, varolanların gereksinimleri, önceden sezilmeli ve zamanında ilgilenilmelidir. Yoksa ölürler. İyi eş; ilgi, özen, şefkat gereksinimlerini önceden sezmeye istekli ve bunların söylenmesine gerek bırakmadan karşılamaya hevesli eştir.

İyi eş, ne zaman hareket etmek, ne zaman durmak gerektiğini bilir. Bazen yaşamda ve ilişkide, bize bırakılsa asla öyle yapmayacağımız işleri yapmakla, bazen de bizim için yapılmasında hiç de sakınca olmayan ama deneyim kabımızda olmayan durumlarla karşı karşıya kalırız. Esneklik gösterip yeni koşullara uyum sağlamayla, olduğu gibi durup etrafı kendine göre şekillendirme arasındaki çizgiyi koruyabilen eş, iyi eştir.

İyi eş, kendine değer verir. Yokluk üzerinden aşk, kendi eksiğini, ötekinin "tamlığından", tamamlamaya çalışmak demektir. Varlık üzerinden aşk ise "olmuş" bir benliği, ötekiyle birlikte daha da zenginleştirmektir. Kendilik değerini, öteki üzerinden tamamlamaya çalışan eş, bunun sonucunda, hayal kırıklığına uğrayacaktır. İlişkideki kişilerin birbirini geliştirip büyütmesi ne kadar zenginleştiriciyse, birinin, öteki üzerinden tamamlanması o kadar fakirleştiricidir. Yokluk üzerinden âşık olandan, iyi eş çıkmaz.

İyi eş, zihnindeki bir ideali değil, olduğu haliyle ötekini sever. Kusursuz âşık arayan, aşksız kalacaktır. Bir süre idare etse bile her türlü idealleştirme, günün birinde hayal kırıklığı olarak dönecektir. Gerçek insan, kusurlu, mantıksız ve fevri olabilir. Aklıyla değil, duygularıyla karar verebilir. İnatçıdır ve sözünden dönmeyi beceremeyecek kadar boş gururludur. Tıpkı, sizin ve benim gibi.

İyi eş, değiştiremeyeceği şeyleri sevmeyi (ya da vazgeçmeyi) bilir. Pek çok öğretiye göre en büyük bilgelik, insanın neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini bilmesidir. Eğer eşinizin boyundan, bazı huyundan, bazı alışkanlıklarından pek de memnun değilseniz, ya bunlarla beraber olmayı öğreneceksiniz ya da bu ilişkiyi sürdürmeyeceksiniz. Buradaki öğrenme, kesinlikle tahammül etmeyle karıştırılmamalı. Tahammül, er ya da geç patlayacak bir bombadır. Eğer farklı bir şeyi sevebilme beceriniz varsa, bu becerinizden bu "değişmeyecek" özellikleri sevmeyi öğrenmekte yararların. Yok eğer bunlara tahammül etmekte olduğunuzu hissederseniz, derhal yolunuzu değiştirin. Ne dikene dokunun, ne de gülü incitin.

İyi eş, ötekine açıktır. Nasıl ki, öteki, "ideal" değil "gerçek" bir insansa, ilişkideki kişi olarak biz de ideal değiliz. Hedef bu olabilir. Çıtayı düşürmek gerekmez. Ama çıtanın bulunduğu yerle olduğumuz yer arasındaki mesafeyi iyi belirlemek ve bunu açıkça ortaya koymak, ilişkinin sürmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Yoksa, yaşamımız "-mış gibi" oyunuyla geçer. Bu da çok enerji ve çok tahammül gerektirir. Yani er ya da geç patlar. Açıklık, pek çok stres kaynağının ve iletişim kopukluğunun kökünü kurutan, sağlam bir ilâçtır.

İyi eş, zamanı iyi geçirmek için uğraşır ve kötü zamanlara birlikte direnmeyi bilir. İyi eş, iyi zaman geçirmek ve zamanı iyi geçirmek için fırsatların, ayağına gelmesini beklemez. Fırsat yaratır. Kötü zamanlar ise, iyi eş için, birlikte öğrenme, büyüme ve güçlenme zamanlarıdır. Dahası, yaşamı ve birbirini daha iyi tanıma ve yakınlaşma fırsatlarıdır.

İyi eş, ötekinin, kendine nasıl davranmasını istiyorsa, ona, öyle davranır. Almanın, vermekten çok daha kolay olduğu bir dünyada, ötekine denk ve eşit davranmak, gerçekten ciddi çaba ister. Ama ötekinin yerine kendini koyabilmek, empati yapabilmek, önden sezebilmek; bunları isteyebilmenin, bunları elde edebilmenin -koşulu değil ama- karşılığı. İyi eş, koşul sürmeyen ama karşılığın ne olduğunu bilen eştir. )

-@ KİŞİLERİ:
"DENEMEK"
değil/yerine "TARTMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OKŞAMAK ile/ve/değil/||/<> OVMAK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 19:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47822 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SEVEN/SÖVEN ||/>< ÖVEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( (Fazla) Sövmek ile övmek arasında fark yoktur. )

-@ SEVGİ ile/ve/<> SEVİ/ŞEFKÂT
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 15:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/3161 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İrade dışı. İLE/VE/<> İradeli. )
( Şefkatli ol! Bil ki, karşılaştığın herkes, kolay olmayan bir yaşam mücadelesi veriyor. )
( ŞEFKAT: İmbikten geçirilmiş aşk. )
( Sadece şefkat, iyileştiricidir. Çünkü, insanın içindeki tüm hastalıklar, sevginin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. )
( Without will. WITH/AND/<> Strong-willed. )

-@ SIKILMA ile/değil KANIKSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 23:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÖZLU KÜLTÜR(/GELENEK) ile/ve/<> YAZILI KÜLTÜR(/GELENEK)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göçerlerin. İLE/VE/<> Yerleşiklerin. )
( [daha çok] Doğu'da. İLE/VE/<> Batı'da. )

-@ TABİP[Ar.] = HEKİM/DOKTOR
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABLA ile/<> TABLAKÂR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE/<> Tablacı. | Büyük konaklarda mutfaktan yemek tablalarını götürüp getiren görevli. )

-@ TABU[Fr. TABOU] ile FETİŞ[Fr. FETICHE]
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kutsal sayılan bazı kişilere, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç. | Tekinsiz. | Yasaklanarak korunan (nesne, sözcük, davranış). İLE Put. | Uğurlu sayılan şey. | Tapınırcasına sevilen şey ya da kişi. | Saplantılı bir biçimde eşeysel coşku uyandıran öteki cinse ait giysi, ayakkabı vb. eşya. )

-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

-@ UYU-YOR ile UY-UYOR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki]
VEFÂ:
KİŞİYE
ile/değil ÇIKARA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 23:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

TIP'ta...
( 8 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SAĞLIK ve/||/<>/> YOLCULUK SAĞLIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 17:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47865 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SİVRİSİNEK ISIRIĞI ile/değil ÖRÜMCEK ISIRIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TABELA[İt. TABELLA] ile PANKART[Fr. PANCARTE]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret ya da resim bulunan, tahta ya da sac parçası, levha. | Hastahane, yatılı okul, askerî birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge. | Hastahanelerde, her hastanın, gündelik yemek ve ilâcının yazıldığı kâğıt. İLE Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton ya da bezden levha. )

-@ TABİP[Ar.] = HEKİM/DOKTOR
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47887 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TOKSİK değil/yerine/= ZEHİRLİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Beslenme'de...
( 13 yeni ekleme, 8 katkı )


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )

-@ (BAZI) TROPİKAL MEYVELERİN[AVOKADO, MANGO, KİVİ VB.] YUMUŞATILMASINDA:
PİRİNCİN İÇİNE YATIRMAK
ve/||/<> BUZDOLABININ ÜSTÜNE KOYMAK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 00:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47860 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ HİNDİSTAN CEVİZİ ile MUSKAT
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Küçük hindistan cevizi. )

-@ KAPLARDA:
POLİKARBON
yerine TİRİTAN KO-POLYESTER
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... YERİNE BPA içermezler. )

-@ KAYNAMA ile/ve/||/<>/> PİŞME
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİNOA ile AMARANT
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 18:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47818 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İkisi de glutensiz tahıldır. )

-@ KOLİN ile/ve/||/<> KARNİTİN
[Bölüm: dirimbilim] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 20:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47845 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yumurta tüketimi ile alınır. İLE/VE/||/<> Et, süt ve süt ürünleri, enerji içecekleri ile alınır. )
()

-@ LAHANA:
BEYAZ
ile KIRMIZI ile KARA
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 17:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEYAN KÖKÜ ile MERCAN KÖŞKÜ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 16:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ NAHOŞ ile/değil MAYHOŞ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 14:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABELA[İt. TABELLA] ile PANKART[Fr. PANCARTE]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret ya da resim bulunan, tahta ya da sac parçası, levha. | Hastahane, yatılı okul, askerî birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge. | Hastahanelerde, her hastanın, gündelik yemek ve ilâcının yazıldığı kâğıt. İLE Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton ya da bezden levha. )

-@ TABLDOT[Fr. TABLE D'HOTE] değil/yerine/= SEÇMESİZ YEMEK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Seçmesiz yemek. | Birçok kişinin, erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık. )

 

 

 

Spor'da...
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


-@ TAÇ[Ar. < TÂC] ile TAÇ[İng. TOUCH]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık. | Gelinlerin başlarına takılan süs. | Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm. | Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. | Bazı tarikatlarda, şeyhlerin giydikleri başlık. İLE [futbol] Yan, dokunma. )

 

 

 

Davranış-Tutumlar'da...
( 45 yeni ekleme, 19 katkı )


-@ "APTALLIK"/TAN ile/değil/ne yazık ki ÇARESİZLİK/TEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 01:48]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47836 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "DENİZDE YÜZÜP DEREDE BOĞULMAK" ile/<> "DİMYAT'A, PİRİNCE GİDERKEN, EVİNDEKİ BULGURDAN OLMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:32]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47877 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "KEŞKE ..." değil/yerine/>< FARKINDALIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 11:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47840 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ne kadar farkında olursak, "keşke"lerimiz de o kadar az olur. )

-@ "NE YAPARSAN YAP" değil SEN BİLİRSİN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 16:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47863 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )

-@ "YAPAMAM" değil/yerine/>< YAPABİLİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ AŞKTA:
ÖLMEK
ile DÖNMEK
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 02:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47838 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Var. İLE Yok. )

-@ BARDAK DOLDURURKEN DUDAK PAYI
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 16:13]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16168 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İçecekler ağzına kadar doldurulmaz. Hem taşırken dökülmemesi için, hem de içerken dudak payı denen bir boşluk bırakmak gerekir. )

-@ BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇALIŞTIĞIN YERİ/İŞi SEVMEK ile/ve/ya da/||/<> SEVDİĞİN YERDE/İŞTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Eylül 2017 | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sevdiğin işi yaparsan, çalışmış sayılmazsın. )

-@ CAM BARDAK'A SICAK/KAYNAR İÇECEK DOLDURURKEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 16:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16167 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Metal bir kaşık koyarak camın çatlaması/kırılması önlenebilir. )

-@ DÜRÜSTLÜK =/> RAHATLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ELEŞTİRİ ile/ve/değil/||/<>/< GİZLİ HAYRANLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Eylül 2017 | 10:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47867 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EŞ ile/ve/<> EHİL
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 03:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( İyi eş, ötekini, "çantada keklik" görmez. Başkalarıyla birlikteyken, kendine özenen ama eşiyle baş başayken yeterince özenmeyen eş, "ötekini çantada keklik" "görmeye" başlamış demektir. Ötekine karşı (bakımına, görünüşüne, duruşuna) özen göstermemek, ötekini etkilemeye ve ara sıra -yani sık sık- yeniden elde etmeye çalışmamak, ilişkinin zeminini dinamitlemekle birdir. İlişki, sürekli yenilik ve tazelikle beslenmesi gereken canlı bir varlıktır. Onu, kendi haline ya da ötekinin insafına bırakmak, güçsüz düşüp ölmesini seyretmekle birdir.

İyi eş, ilişkisini, yaşamın öteki parçalarından önde tutar. Herkesin işi, gücü, kariyeri, evi, anası, babası, tamir edilecek eşyası, ödenecek faturası var. Bunlar, kimseyi ayrıcalıklı kılmaz. Hayat memat konularını, ilişkisine dayanarak ya da sürekli sırasını kaydırarak halletmeye çalışan eş, ilişkiyi öldürür. İyi eş, yaşam konularından, ilişkisini beslemeye çalışan ve ilişkisinden güç alan eştir.

İyi eş, ötekinin gereksinimlerini anlamaya ve karşılamaya isteklidir. Kediler, çiçekler ve çocuklar gereksinimlerini önceden ifade edemezler. İfade edebildiklerinde, iş işten çoktan geçmiş olur. Bu yüzden, varolanların gereksinimleri, önceden sezilmeli ve zamanında ilgilenilmelidir. Yoksa ölürler. İyi eş; ilgi, özen, şefkat gereksinimlerini önceden sezmeye istekli ve bunların söylenmesine gerek bırakmadan karşılamaya hevesli eştir.

İyi eş, ne zaman hareket etmek, ne zaman durmak gerektiğini bilir. Bazen yaşamda ve ilişkide, bize bırakılsa asla öyle yapmayacağımız işleri yapmakla, bazen de bizim için yapılmasında hiç de sakınca olmayan ama deneyim kabımızda olmayan durumlarla karşı karşıya kalırız. Esneklik gösterip yeni koşullara uyum sağlamayla, olduğu gibi durup etrafı kendine göre şekillendirme arasındaki çizgiyi koruyabilen eş, iyi eştir.

İyi eş, kendine değer verir. Yokluk üzerinden aşk, kendi eksiğini, ötekinin "tamlığından", tamamlamaya çalışmak demektir. Varlık üzerinden aşk ise "olmuş" bir benliği, ötekiyle birlikte daha da zenginleştirmektir. Kendilik değerini, öteki üzerinden tamamlamaya çalışan eş, bunun sonucunda, hayal kırıklığına uğrayacaktır. İlişkideki kişilerin birbirini geliştirip büyütmesi ne kadar zenginleştiriciyse, birinin, öteki üzerinden tamamlanması o kadar fakirleştiricidir. Yokluk üzerinden âşık olandan, iyi eş çıkmaz.

İyi eş, zihnindeki bir ideali değil, olduğu haliyle ötekini sever. Kusursuz âşık arayan, aşksız kalacaktır. Bir süre idare etse bile her türlü idealleştirme, günün birinde hayal kırıklığı olarak dönecektir. Gerçek insan, kusurlu, mantıksız ve fevri olabilir. Aklıyla değil, duygularıyla karar verebilir. İnatçıdır ve sözünden dönmeyi beceremeyecek kadar boş gururludur. Tıpkı, sizin ve benim gibi.

İyi eş, değiştiremeyeceği şeyleri sevmeyi (ya da vazgeçmeyi) bilir. Pek çok öğretiye göre en büyük bilgelik, insanın neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğini bilmesidir. Eğer eşinizin boyundan, bazı huyundan, bazı alışkanlıklarından pek de memnun değilseniz, ya bunlarla beraber olmayı öğreneceksiniz ya da bu ilişkiyi sürdürmeyeceksiniz. Buradaki öğrenme, kesinlikle tahammül etmeyle karıştırılmamalı. Tahammül, er ya da geç patlayacak bir bombadır. Eğer farklı bir şeyi sevebilme beceriniz varsa, bu becerinizden bu "değişmeyecek" özellikleri sevmeyi öğrenmekte yararların. Yok eğer bunlara tahammül etmekte olduğunuzu hissederseniz, derhal yolunuzu değiştirin. Ne dikene dokunun, ne de gülü incitin.

İyi eş, ötekine açıktır. Nasıl ki, öteki, "ideal" değil "gerçek" bir insansa, ilişkideki kişi olarak biz de ideal değiliz. Hedef bu olabilir. Çıtayı düşürmek gerekmez. Ama çıtanın bulunduğu yerle olduğumuz yer arasındaki mesafeyi iyi belirlemek ve bunu açıkça ortaya koymak, ilişkinin sürmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Yoksa, yaşamımız "-mış gibi" oyunuyla geçer. Bu da çok enerji ve çok tahammül gerektirir. Yani er ya da geç patlar. Açıklık, pek çok stres kaynağının ve iletişim kopukluğunun kökünü kurutan, sağlam bir ilâçtır.

İyi eş, zamanı iyi geçirmek için uğraşır ve kötü zamanlara birlikte direnmeyi bilir. İyi eş, iyi zaman geçirmek ve zamanı iyi geçirmek için fırsatların, ayağına gelmesini beklemez. Fırsat yaratır. Kötü zamanlar ise, iyi eş için, birlikte öğrenme, büyüme ve güçlenme zamanlarıdır. Dahası, yaşamı ve birbirini daha iyi tanıma ve yakınlaşma fırsatlarıdır.

İyi eş, ötekinin, kendine nasıl davranmasını istiyorsa, ona, öyle davranır. Almanın, vermekten çok daha kolay olduğu bir dünyada, ötekine denk ve eşit davranmak, gerçekten ciddi çaba ister. Ama ötekinin yerine kendini koyabilmek, empati yapabilmek, önden sezebilmek; bunları isteyebilmenin, bunları elde edebilmenin -koşulu değil ama- karşılığı. İyi eş, koşul sürmeyen ama karşılığın ne olduğunu bilen eştir. )

-@ GERİDE BIRAKTIKLARIMIZ ile/ve/||/<> ELİMİZİN ALTINDAKİLER ile/ve/||/<> ULAŞAMADIKLARIMIZ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47825 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Özlüyoruz. İLE/VE/||/<> Sıkılıyoruz. İLE/VE/||/<> Tutuluyoruz. )

-@ GÖL OLMAYA ÇALIŞALIM!
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 02:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47861 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Yaşlı bir usta, çırağının sürekli herşeyden şikâyet etmesinden bıkmıştı. Bir gün çırağını tuz almaya gönderir.

Hayatındaki herşeyden mutsuz olan çırak döndüğünde, yaşlı usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya atıp içmesini söyler.

Çırak, yaşlı adamın söylediğini yaptı ama içer içmez ağzındakileri tükürmeye başlar. "Tadı nasıl?" diye soran yaşlı adama öfkeyle "acı" diye yanıt verdi.

Usta, kıkırdayarak çırağını kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Sessizce, az ilerideki gölün kıyısına götürdü ve çırağına bu kez de bir avuç tuzu göle atıp, gölden su içmesini söyledi. Söyleneni yapan çırak, ağzının kenarlarından akan suyu koluyla silerken aynı soruyu sordu:
- "Tadı nasıl?"
- "Ferahlatıcı" diye yanıt verir genç çırak.
- "Tuzun tadını aldın mı?" diye sordu yaşlı adam.
- "Hayır" diye yanıtlar çırağı.

Bunun üzerine, yaşlı adam, suyun yanına diz çökmüş olan çırağının yanına oturur ve şöyle der:
- "Yaşamdaki ıstıraplar tuz gibidir, ne azdır, ne de çok. Istırabın miktarı hep aynıdır. Ancak bu ıstırabın acılığı, neyin içine konulduğuna bağlıdır. Istırabın olduğunda yapman gereken tek şey, ıstırap veren şeyle ilgili hislerini genişletmektir.
Onun için sen de artık bardak olmayı bırak,

Göl olmaya çalış!" )

-@ HATA ile/ve/||/<>/< GURUR
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [15 Eylül 2017 | 10:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47868 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KİŞİLERİ:
"DENEMEK"
değil/yerine "TARTMAK"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47850 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KUŞKULANMAK ile/değil/yerine/>< YAPMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 14:03]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47842 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ OTURMA!:
TAŞA
ile YAŞA ile BAŞA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 17:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/29196 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Taşa, başa, yaşa oturmamak gerek. )
( Do not sit/stand on/at stone, wet, front! )

-@ ŞEKER KARIŞTIRMA'DA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 16:11]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/16166 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Çay kaşığı bardağa çarptırılmadan, ses çıkarttırmadan karıştırılır. )

-@ SEVEN/SÖVEN ||/>< ÖVEN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 17:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/31749 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( (Fazla) Sövmek ile övmek arasında fark yoktur. )

-@ SIKILMA ile/değil KANIKSAMA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 23:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47859 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÖZÜ:
YANLIŞ ANLAMA
ile SAPTIRMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 22:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Anlamaya uğraşmayın! Yanlış anlamamanız yeter. )
( Yanlış düşüncelerden kurtulun, bu yeter. )
( Kendinize iyice bakın, tüm yanlış anlamalar ve yanlış düşünceler eriyip gideceklerdir. )
( Herkese, anlayabileceği kadar söz söyleyin. [Kellimünnâse alâ kader-i ukûlihim] )
( Bir sözü anlamak için, estetik bir hal gerek. )
( Don't try to understand! Enough if you do not misunderstand.
Get rid of wrong ideas, that is all.
Have a good look at yourself and all these misapprehensions and misconceptions will dissolve. )

-@ SU/SIVI DOLU ŞİŞEYİ, ÇANTAYA ...:
YAN/TERS KOYMAK
değil/yerine/>< AĞZI, YUKARI GELECEK ŞEKİLDE DİK KOYMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜREKLİ:
"TOPLARSAK"
ile/değil/yerine/>< PAYLAŞIRSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hiçkimseye yetmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herkese yeter. )

-@ TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAASSUP[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TABİATIYLA değil/yerine/= DOĞAL OLARAK / KENDİLİĞİNDEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

-@ TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TESKİN ile/ve/||/<> TESELLİ
[Bölüm: lugat] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 22:40]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47819 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ YALAN ile/ve/değil OYALAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 17:42]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/32216 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( "O yalan, bu yalan"... Var, biraz da sen oyalan! )

-@ YAPAMAYACAĞINI ZANNEDEN değil/yerine/>< YAPABİLECEĞİNE İNANAN
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Eylül 2017 | 17:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47814 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki] YALAN SÖYLEMEK ile/ve/||/<>/> KENDİ YALANINA İNANMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 17:19]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47843 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki]
ZORA KOŞMA
ile/ve/||/<> "YOKUŞA SÜRME"
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:54]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47854 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ [ne yazık ki]
VEFÂ:
KİŞİYE
ile/değil ÇIKARA
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 23:58]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47830 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Hizmet'te...
( 5 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ "YAPAMAM" değil/yerine/>< YAPABİLİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ ADMİN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 15:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ÇALIŞTIĞIN YERİ/İŞi SEVMEK ile/ve/ya da/||/<> SEVDİĞİN YERDE/İŞTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Eylül 2017 | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sevdiğin işi yaparsan, çalışmış sayılmazsın. )

-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

-@ TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Dil'de...
( 10 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ "YAPAMAM" değil/yerine/>< YAPABİLİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ (")... YAPARSAM, ...(") ile/değil ... YAPINCA, ...
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 13:46]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47841 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ALEV ALEV ile/ve/||/<> CAYIR CAYIR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ARTİKÜLASYON[Fr., İng. ARTICULATION] değil/yerine/= BOĞUMLANMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 18:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EMOJİ/SMILEY[İng.] değil/yerine/= DUYGUCUK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KIRAAT ile/ve/||/<> TEFEKKÜR ile/ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Eylül 2017 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dilin okuması. İLE/VE/||/<> Aklın okuması. İLE/VE/||/<> Kalbin okuması. )

-@ MARUZ ile MAZUR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 02:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/9375 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir olayın, bir durumun etkisinde ya da karşısında bulunan. | Arz edilen, sunulan, verilen. İLE "Mazereti/özrü/açıklaması" olan, "mazeretli". )

-@ NAHOŞ ile/değil MAYHOŞ
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 14:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47831 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABİATIYLA değil/yerine/= DOĞAL OLARAK / KENDİLİĞİNDEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UYU-YOR ile UY-UYOR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Türkçe'si Varken...
( 19 yeni ekleme, 5 katkı )


-@ ADMİN[İng.] değil/yerine/= YÖNETİCİ
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 15:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47870 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ARTİKÜLASYON[Fr., İng. ARTICULATION] değil/yerine/= BOĞUMLANMA
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 18:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47866 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ EMOJİ/SMILEY[İng.] değil/yerine/= DUYGUCUK
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:27]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47897 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ LOJMAN[Fr. LOGEMENT] değil/yerine/= KURUM KONUTU
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kuruluş ya da iş yerindeki çalışanlara, parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konut. )

-@ REHABİLİTASYON değil/yerine/= SAĞALTIM
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:52]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47853 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞALVAR değil/yerine/= TUMAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 14:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAANNÜT[Ar.] değil/yerine/= DİRENME, DİRENİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47882 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAASSUP[Ar.] değil/yerine/= BAĞNAZLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47883 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAYYÜŞ[Ar.] değil/yerine/= YAŞAMA, GEÇİNME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47884 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABİATIYLA değil/yerine/= DOĞAL OLARAK / KENDİLİĞİNDEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABLDOT[Fr. TABLE D'HOTE] değil/yerine/= SEÇMESİZ YEMEK
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47890 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Seçmesiz yemek. | Birçok kişinin, erzak sağlayıp kendilerine yemek pişirtmek için kurdukları ortaklık. )

-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TABURE[Fr. TABOURET] değil/yerine/= İSKEMLE
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. )

-@ TOKSİK değil/yerine/= ZEHİRLİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TRAKTÖR[Fr.] değil/yerine/= ÇEKERSÜRER
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 20:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜRBÜLANS[Fr. TURBULENCE] değil/yerine/= HAVA BURGACI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

Yazın'da(Edebiyat'ta)...
( 9 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ SÖZLU KÜLTÜR(/GELENEK) ile/ve/<> YAZILI KÜLTÜR(/GELENEK)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göçerlerin. İLE/VE/<> Yerleşiklerin. )
( [daha çok] Doğu'da. İLE/VE/<> Batı'da. )

-@ SÖZÜ:
YANLIŞ ANLAMA
ile SAPTIRMA
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 22:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/2631 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Anlamaya uğraşmayın! Yanlış anlamamanız yeter. )
( Yanlış düşüncelerden kurtulun, bu yeter. )
( Kendinize iyice bakın, tüm yanlış anlamalar ve yanlış düşünceler eriyip gideceklerdir. )
( Herkese, anlayabileceği kadar söz söyleyin. [Kellimünnâse alâ kader-i ukûlihim] )
( Bir sözü anlamak için, estetik bir hal gerek. )
( Don't try to understand! Enough if you do not misunderstand.
Get rid of wrong ideas, that is all.
Have a good look at yourself and all these misapprehensions and misconceptions will dissolve. )

-@ YAŞAM:
MASAL
ve/||/<>/> ROMAN ve/||/<>/> FIKRA
[Bölüm: YAZIN] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Eylül 2017 | 11:17]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47874 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Masal gibi başlar. VE/||/<>/> Yaşlandıkça roman olur. VE/||/<>/> Anlattıkça, fıkra. )

 

 

Tüze'de(Hukuk)...
( 12 yeni ekleme, 6 katkı )


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )

-@ "YAPAMAM" değil/yerine/>< YAPABİLİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ DÜRÜSTLÜK =/> RAHATLIK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 18:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47888 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK
ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 16:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüze(hukuk) ile sağlanmaya/çözülmeye çalışılmaktadır fakat hukuka ulaşılamamıştır. İLE/VE/||/<> Sanat ile giderilmeye çalışılmaktadır fakat ne yazık ki, sanat, insanlara ulaşamamıştır. )

-@ SUÇ ile/değil/<> SAPMA
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:35]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47851 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜREKLİ:
"TOPLARSAK"
ile/değil/yerine/>< PAYLAŞIRSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hiçkimseye yetmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herkese yeter. )

-@ TAAMMÜDEN[Ar.] değil/yerine/= KASTEN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:33]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47879 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAAMMÜT[Ar.] ile/<> TAAMMÜDEN
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:37]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47881 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir işi ya da suçu bile bile, tasarlayarak yapma. | İşlenecek bir suçun, daha önceden tasarlanması. İLE/<> Kasten. )

-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

-@ UYU-YOR ile UY-UYOR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ VAZGEÇİRMEDE/CAYDIRICILIKTA:
GENEL ÖNLEM
ile/ve/||/<> ÖZEL ÖNLEM
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47852 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Matematik'te...
( 1 yeni ekleme, katkı )


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

 

 

 

Fizik'te...
( 6 yeni ekleme, 1 katkı )


-@ ALEV ALEV ile/ve/||/<> CAYIR CAYIR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAYNAMA ile/ve/||/<>/> PİŞME
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

-@ TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜRBÜLANS[Fr. TURBULENCE] değil/yerine/= HAVA BURGACI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Kimya'da...
( 3 yeni ekleme, 0 katkı )


-@ KAYNAMA ile/ve/||/<>/> PİŞME
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 12:49]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47815 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TOKSİK değil/yerine/= ZEHİRLİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Doğa'da...
( 10 yeni ekleme, 4 katkı )


-@ "YAPAMAM" değil/yerine/>< YAPABİLİRİM
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47824 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( )

-@ BİLGİ =/||/<> NE YAPMAYACAĞININ BİLGİSİ
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 14:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47872 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KIRAAT ile/ve/||/<> TEFEKKÜR ile/ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Eylül 2017 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dilin okuması. İLE/VE/||/<> Aklın okuması. İLE/VE/||/<> Kalbin okuması. )

-@ KIRMIZI ile FUŞYA[< LEONART FUCHS]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Eylül 2017 | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Canlı morumsu, kırmızı renk. )

-@ TAADDÜT[Ar.] değil/yerine/= ÇOĞALMA, SAYININ ARTMASI
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:50]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47878 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TABİATIYLA değil/yerine/= DOĞAL OLARAK / KENDİLİĞİNDEN
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47886 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil DAMLALARIN SÜREKLİLİĞİ
[Bölüm: Doga] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:57]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47855 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TOKSİK değil/yerine/= ZEHİRLİ
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 22:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47876 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UYU-YOR ile UY-UYOR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

Bitkiler'de...
( 7 yeni ekleme, 5 katkı )


-@ HİNDİSTAN CEVİZİ ile MUSKAT
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 17:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47817 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Küçük hindistan cevizi. )

-@ KIRMIZI ile FUŞYA[< LEONART FUCHS]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Eylül 2017 | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Canlı morumsu, kırmızı renk. )

-@ LAHANA:
BEYAZ
ile KIRMIZI ile KARA
[Bölüm: Beslenme] Eklenme Tarih ve Saati: [07 Eylül 2017 | 17:02]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47816 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ MEYAN KÖKÜ ile MERCAN KÖŞKÜ
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 16:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47826 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ OT ile/değil/yerine GÜL
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 02:04]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47837 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir ayda yetişir. İLE/DEĞİL/YERİNE Bir yılda yetişir. )

-@ TAÇ[Ar. < TÂC] ile TAÇ[İng. TOUCH]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık. | Gelinlerin başlarına takılan süs. | Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm. | Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. | Bazı tarikatlarda, şeyhlerin giydikleri başlık. İLE [futbol] Yan, dokunma. )

-@ TAÇ ile/ve/<> TAÇYAPRAĞI
[Bölüm: Bitkiler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:09]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47896 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE/VE/<> Tâcı oluşturan yaprakçıklardan her biri. )

 

 

Mekânlar'da...
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


-@ ÇALIŞTIĞIN YERİ/İŞi SEVMEK ile/ve/ya da/||/<> SEVDİĞİN YERDE/İŞTE ÇALIŞMAK
[Bölüm: Mekanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [18 Eylül 2017 | 15:14]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/35044 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sevdiğin işi yaparsan, çalışmış sayılmazsın. )

 

 

 

İstanbul'da...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Yapı'da(Mimarlık'ta)...
( 4 yeni ekleme, 5 katkı )


-@ KOLON ile/ve/<> KİRİŞ
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 22:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47827 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dikey. İLE/VE/<> Yatay. )

-@ LOJMAN[Fr. LOGEMENT] değil/yerine/= KURUM KONUTU
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 15:45]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47871 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Bir kuruluş ya da iş yerindeki çalışanlara, parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konut. )

-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TABELA[İt. TABELLA] ile PANKART[Fr. PANCARTE]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret ya da resim bulunan, tahta ya da sac parçası, levha. | Hastahane, yatılı okul, askerî birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge. | Hastahanelerde, her hastanın, gündelik yemek ve ilâcının yazıldığı kâğıt. İLE Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton ya da bezden levha. )

 

 

 

Tarih'te...
( 6 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÖZLU KÜLTÜR(/GELENEK) ile/ve/<> YAZILI KÜLTÜR(/GELENEK)
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [17 Eylül 2017 | 13:41]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/5081 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Göçerlerin. İLE/VE/<> Yerleşiklerin. )
( [daha çok] Doğu'da. İLE/VE/<> Batı'da. )

-@ TAAMMÜM]Ar.} değil/yerine/= YAYILMA, GENELLEŞME
[Bölüm: Genel] Eklenme Tarih ve Saati: [19 Eylül 2017 | 23:34]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47880 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TABU[Fr. TABOU] ile FETİŞ[Fr. FETICHE]
[Bölüm: Felsefe] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/6741 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kutsal sayılan bazı kişilere, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını, kullanılmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç. | Tekinsiz. | Yasaklanarak korunan (nesne, sözcük, davranış). İLE Put. | Uğurlu sayılan şey. | Tapınırcasına sevilen şey ya da kişi. | Saplantılı bir biçimde eşeysel coşku uyandıran öteki cinse ait giysi, ayakkabı vb. eşya. )

 

 

Osmanlı'da...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Felsefe'de...
( 8 yeni ekleme, 4 katkı )


- BİLGİ =/||/<> ?????? [17 Eylül 2017 | 14:59]

- BİLİMSEL DEĞER:
KONUSUYLA
ile/değil ?????? [10 Eylül 2017 | 16:30]

- FELSEFE ve/||/<> ?????? [13 Eylül 2017 | 01:14]
( ?????? )

- KARIŞTIRMAK ile ?????? [10 Eylül 2017 | 19:51]

- KIRAAT ile/ve/||/<> ?????? [12 Eylül 2017 | 13:29]
( ?????? )

- ÖNYARGILARINI YENİDEN DÜZENLEMEK ile/değil/yerine ?????? [19 Eylül 2017 | 09:12]

- TABU[Fr. TABOU] ile ?????? [20 Eylül 2017 | 20:47]
( ?????? )

- TAŞI DELEN:
"SUYUN GÜCÜ"
değil ?????? [13 Eylül 2017 | 14:57]

[ Üyeliğinizi yaparak, soru işaretlerinin karşılıklarını görebilirsiniz. ]

 

 

 

Bilim'de...
( 4 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ BİLİMSEL DEĞER:
KONUSUYLA
ile/değil SORUSUYLA
[Bölüm: Bilim] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 16:30]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47832 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KIRAAT ile/ve/||/<> TEFEKKÜR ile/ve/||/<> HAYAT
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [12 Eylül 2017 | 13:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47846 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Dilin okuması. İLE/VE/||/<> Aklın okuması. İLE/VE/||/<> Kalbin okuması. )

-@ TÂCİL ile TÂCİR
[Bölüm: Insan] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:01]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47894 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hızlandırma, çabuklaştırma, tezleştirme. İLE Ticaretle uğraşan kişi. )

 

 

 

Sanat'ta...
( 2 yeni ekleme, 4 katkı )


-@ İKİ SORUN:
ADÂLETSİZLİK
ile/ve/||/<> ANLAMSIZLIK
[Bölüm: tuze] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 16:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47857 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Tüze(hukuk) ile sağlanmaya/çözülmeye çalışılmaktadır fakat hukuka ulaşılamamıştır. İLE/VE/||/<> Sanat ile giderilmeye çalışılmaktadır fakat ne yazık ki, sanat, insanlara ulaşamamıştır. )

-@ KIRMIZI ile FUŞYA[< LEONART FUCHS]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Eylül 2017 | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Canlı morumsu, kırmızı renk. )

 

 

 

Müzik'te...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Hayvanlar'da...
( 4 yeni ekleme, 3 katkı )


-@ "ÖLMEYE DEĞER" ile ÖLDÜRMEYE DEĞER ile/değil/yerine YAŞAMAYA DEĞER
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [22 Eylül 2017 | 00:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47898 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Birkaç şey var. İLE Hiçbir şey yok. İLE/DEĞİL/YERİNE Çok şey var. )

-@ MERDEK ile MERTEK
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Domuz yavrusu. İLE Yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca sırık. )

-@ PALAZ ile PALAZ/PALAS/FARIÇ/SELAH
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 23:21]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47829 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Kaz, ördek, güvercin gibi bazı kuş yavrularının, civcivlikten sonraki durumu. İLE Keklik yavrusu. )

-@ SİVRİSİNEK ISIRIĞI ile/değil ÖRÜMCEK ISIRIĞI
[Bölüm: TIP] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:10]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47821 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Nesneler'de...
( 19 yeni ekleme, 12 katkı )


-@ ALEV ALEV ile/ve/||/<> CAYIR CAYIR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:12]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47833 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ BAZA ile LATA
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 12:59]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47862 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KAPLARDA:
POLİKARBON
yerine TİRİTAN KO-POLYESTER
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 16:38]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47856 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... YERİNE BPA içermezler. )

-@ KARIŞTIRMAK ile İÇ İÇE GEÇİRMEK
[Bölüm: Oncelikliler] Eklenme Tarih ve Saati: [10 Eylül 2017 | 19:51]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47834 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ KIRMIZI ile FUŞYA[< LEONART FUCHS]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [06 Eylül 2017 | 16:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47813 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( ... İLE Canlı morumsu, kırmızı renk. )

-@ MERDEK ile MERTEK
[Bölüm: Hayvanlar] Eklenme Tarih ve Saati: [09 Eylül 2017 | 23:18]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47828 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Domuz yavrusu. İLE Yapıda kullanılan, dört köşe ya da yuvarlak, kalınca sırık. )

-@ PÜRÜZ/LÜ ile TIRTIK/LI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 01:39]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47835 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ ŞALVAR değil/yerine/= TUMAN
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [16 Eylül 2017 | 14:07]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47869 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ SÜREKLİ:
"TOPLARSAK"
ile/değil/yerine/>< PAYLAŞIRSAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:20]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47848 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Hiçkimseye yetmez. İLE/DEĞİL/YERİNE/>< Herkese yeter. )

-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )

-@ TABELA[İt. TABELLA] ile PANKART[Fr. PANCARTE]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/14408 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret ya da resim bulunan, tahta ya da sac parçası, levha. | Hastahane, yatılı okul, askerî birlik gibi toplu yemek verilen yerlerde, günlük yemek için çıkarılan erzakın türünü, miktarını gösteren çizelge. | Hastahanelerde, her hastanın, gündelik yemek ve ilâcının yazıldığı kâğıt. İLE Toplantı ve gösterilerde taşınan, üzerinde benimsenen amacın birkaç sözle gösterildiği karton ya da bezden levha. )

-@ TABLA ile/<> TABLAKÂR
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:15]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47889 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Satıcı vb.nin kullandığı tahtadan tepsi. | Soba, mangal vb. şeylerin altına konulan metalden ya da tahtadan yapılan tepsiye benzer altlık. | Bir şeyin düz ve geniş bölümü. | Ağaçtan ya da ağaç ürünlerinden hazırlanmış, büyük yüzeyli düzgün parça. | Genellikle Hindistan, Pakistan'da kullanılan, darbukaya benzer bir çalgı türü. | Denizcilikte, makaraların yüzlerini oluşturan dış bölümleri. İLE/<> Tablacı. | Büyük konaklarda mutfaktan yemek tablalarını götürüp getiren görevli. )

-@ TABLET[Fr. TABLETTE] değil/yerine/= BELGE
[Bölüm: Tarih] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:29]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47891 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Düz ve yassı biçimli, çiğnenecek ya da yutulacak madde. | Eski uygarlıklardan kalma, pişmiş ya da güneşte kurutulmuş kilden yapılmış, üzerinde çivi yazısı ile metin yazılı belge. )

-@ TABURE[Fr. TABOURET] değil/yerine/= İSKEMLE
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 20:53]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47892 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Sırt ve kol dayayacak yeri olmayan iskemle. )

-@ TAÇ[Ar. < TÂC] ile TAÇ[İng. TOUCH]
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 21:06]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47895 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık simgesi olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık. | Gelinlerin başlarına takılan süs. | Genellikle göz düzeyinden yüksek mobilyaların üstlerindeki kabartmalı, oymalı, süslü bölüm. | Çiçeğin dıştan ikinci halkasında bulunan yaprakların hepsi. | Bazı tarikatlarda, şeyhlerin giydikleri başlık. İLE [futbol] Yan, dokunma. )

-@ TİRBUŞON[Fr. TIRE-BOUCHON] değil/yerine/= BURGU
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 23:47]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47858 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TRAKTÖR[Fr.] değil/yerine/= ÇEKERSÜRER
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [11 Eylül 2017 | 20:36]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47844 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ TÜRBÜLANS[Fr. TURBULENCE] değil/yerine/= HAVA BURGACI
[Bölüm: Nesneler] Eklenme Tarih ve Saati: [14 Eylül 2017 | 17:43]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47864 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]


-@ UYU-YOR ile UY-UYOR
[Bölüm: Dil] Eklenme Tarih ve Saati: [08 Eylül 2017 | 12:08]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47820 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

Ürünler'de...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Bisiklet'te...
( 1 yeni ekleme, 0 katkı )


-@ SU/SIVI DOLU ŞİŞEYİ, ÇANTAYA ...:
YAN/TERS KOYMAK
değil/yerine/>< AĞZI, YUKARI GELECEK ŞEKİLDE DİK KOYMAK
[Bölüm: Davranis-Tutum] Eklenme Tarih ve Saati: [13 Eylül 2017 | 14:28]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47849 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

 

 

 

İlk'lerde...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

En'lerde...
( 1 yeni ekleme, 1 katkı )


-@ TABAN[>< TAVAN} ile TAB'AN[Ar.]
[Bölüm: YAPI] Eklenme Tarih ve Saati: [20 Eylül 2017 | 00:00]
[ www.FaRkLaR.net/sozluk/fark/47885 (Bu başlığa, sürekli/doğrudan erişim ve paylaşım)]

( Ayağın alt yüzü, aya. | Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı. | Ayakkabının alt bölümü. | Kaide. | Bir şeyin en alt bölümü. | Değerlendirmede en alt derece. | Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle. | Temel. | Bir ırmağın en derin olan orta yeri. | Yelkenlilerde, dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü. | Bir cismin ya da bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi, kaide. | Üslü sayılarda, kuvveti alınan sayı. | Tarlanın düz ve verimli kesimi. | Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir. İLE Doğası itibariyle, huy bakımından. )
 

 

 

Eşik'lerde...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Tek'lerde...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Uc'larda...
( 0 yeni ekleme, 0 katkı )

 

 

 

Yukarıdaki başlıkların devamı, öteki dillerdeki yansımaları, soru işaretleri ve açıklamaları için
üyelik girişi yapmanızı rica ederiz... >>>

 

Tüm katkı/destek/uyarı/yorum ve önerilerinizi görmek ve değerlendirmekten mutluluk duyarız!
Ayrıca burayı tıklayarak, dille ve buradaki içerikle ilgilenebileceğini düşündüğünüz kişilere tavsiye edebilirsiniz.

 

 

06 Haziran - 09 Eylül 2017'deki yenilikler!

 

 

Adınız


E-posta adresiniz

 

İletiniz

6545
( Teknik açıdan, numarayı yanındaki boşluğa girmeniz gerekmektedir. )

 

Duyuru ve Yeniliklerimizden haberdar olabilmek isterseniz;
E-posta adresiniz:
Özellikle ilgilendiğiniz konular için:

 

Öneriler ve tavsiye sayfamızı da ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Bu sayfa 01 Ocak 2017 itibariyle 3071 kez incelenmiş/okunmuştur.

 

FaRkLaR Kılavuzu Facebook Grubu             FaRkLaR Kılavuzu Twitter Sayfası
grubumuza da katılabilirsiniz...             'dan da takip edebilirsiniz...
 

6D Bilgi Hizmetleri vs. | www.6Dtr.com       FaRkLaR Kılavuzu       GösterGe Bilişim ve İnternet Hizmetleri

Yenilikler ve Duyurular | Desteğiniz Lüt(û)fen!!!